USA očkovacia schéma: Nová vakcína, ktorú vaši pacienti nemusia chcieť (G-translator)

V porovnaní s komplikovaným a neustále sa meniacim odporúčaným očkovacím plánom pre dojčatá a deti sú vakcíny pre dospelých jednoduché. Dospelí bez oslabenej imunity, ktorí dostali všetky očkovania v detstve, majú nárok na preočkovanie proti tetanu a záškrtu (Td) alebo tetanu, záškrtu a čiernemu kašľu (Tdap) každých 10 rokov, rekombinantnú vakcínu proti herpes zoster vo veku 50 rokov a vakcínu proti pneumokokom vo veku 65 rokov, spolu s každoročnými vakcínami proti chrípke a (pravdepodobne) COVID-19. V minulom roku, kvôli rastúcemu výskytu akútnej hepatitídy B , Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb najprv odporučilo univerzálne očkovanie proti hepatitíde Bpre dospelých vo veku 19-59 rokov bez predchádzajúcej infekcie hepatitídou B alebo očkovania.

Zdroj: Nová vakcína, ktorú vaši pacienti nemusia chcieť