Archív značiek: zdravotnícke informácie

Dôveryhodnosť zdravotníckych informácii na webe

V nadpise je slovo zdravotníckych, no informácie z toho článku sa dajú zovšeobecniť na akýkoľvek odbor. Akokoľvek, keď sa rozprávame o zdraví, kvalita informácii naberá na dôležitosti.

Ak by ste si mali z tohoto článku odniesť len to najdôležitejšie, zhrnul by som to do dvoch bodov:

  • Dôveryhodnosť
  • Kritické myslenie

V nasledujúcich častiach si oba body rozoberieme podrobnejšie. Všimnite si, že ako klesá hodnota prvého bodu, nastupuje dôležitosť bodu druhého. Pokiaľ prestanete dôverovať, mali by ste o to intenzívnejšie kriticky myslieť.

Hľadajte na webe znaky dôveryhodnosti

Prvým a základným znakom dôveryhodnosti sú informácie o majiteľovi, prevádzkovateľovi, autorovi. Informácie o zdroji dát, ktoré pred sebou vidíte. Dôveryhodný je ten, kto si za svojimi názormi stojí. Kto sa nebojí pod svoj článok podpísať plným menom.

Hľadajte reklamu a všimnite si, ako je označená. Všímajte si, ako sú označené články, ktoré nevznikli v redakcii. Rôzne PíáR články, články preberané z agentúrneho servisu.

Jedno webové špecifikum: Hľadajte, do akej miery je v článkoch odkazované na iné autority, na weby ktorým dôverujete. Ono je to tak, že ak autor niekam odkáže, tak sa nebojí na seba upozorniť odborníkov zo svojho odboru.

Zapojte kritické myslenie

Ďalším miestom, kam sa pravidelne pozerám, je diskusia pod článkami. Miesta, kde web umožňuje vyjadriť sa svojim čitateľom.

Kritické myslenie znamená, že hľadáte informácie, na základe ktorých sa chcete rozhodnúť na viacerých miestach. Porovnávate, ale hlavne kladiete otázky. Kritický pohľad na zdravotnícky web znamená zapojiť sa do diskusie pod článkom. Vyprovokovať autora, aby obhájil názory a informácie v článku prezentované. Neexistuje zlá otázky. Jedinou zlou je otázka, ktorú nepoložíte.

Jedno zdravotnícke špecifikum: Ak sa autor v odpovediach vykrúca z priamej odpovede znamená to, že sám používa kritické myslenie a snaží sa ukázať, že v oblasti prírodných vied je len málo vecí jednoznačne čiernych a bielych.

Jedno webové zdravotnícke špecifikum: Nikdy nemáme dostatok informácii o probléme na ktorý od nás očakávate odpoveď. Preto urobiť jednoznačný záver bez osobného kontaktu je často znakom neserióznosti. Niekedy sa to dá, ale väčšinou môžeme len naznačiť, akým smerom sa máte vydať, na čo sa pri osobnom kontakte pripraviť. Slovo pravdepodobne je na zdravotníckom webe paradoxným znakom serióznosti.

Certifikáty až na poslednom mieste

Zdravotnícke weby mávajú rôzne certifikáty. Odbornosti, pravosti, seriózneho nákupu… Určite by ste vymenovali ďalšie prívlastky. Akokoľvek sú ikonky týchto certifikátov nádherné, stále sú to len nástroje, ktoré majú sprostredkovať dôveryhodnosť. Certifikácia funguje tak, že nejaká autorita povie, že tento web je certifikovaný a tento nie je. Veríte tejto autorite? Viete na základe akých kritérií bol niekým tretím udelený certifikát webu z ktorého čerpáte pre vás dôležité informácie?

Práve preto, že v prípade certifikátov ide o sprostredkovanú dôveryhodnosť je potrebné, aby ste najprv dôverovali certifikačnej autorite a až následne si vybudovali dôveru vo web, z ktorého čerpáte informácie. Dôverujete Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave, že titul magistra farmácie udelí len ľuďom s bohatými vedomosťami? Nestratili títo ľudia časom svoju kvalitu?

Áno, hľadám na zdravotníckych weboch certifikáty. Ale nie preto, že im prisudzujem dôležitosť preto, že je tam slovo certifikát. Hľadám také certifikáty a od takých autorít, ktorým už dôverujem. Pomôže to pri budovaná dôvery. A je to znakom, že majiteľom webu na budovaní dôvery záleží.

Na záver spomeniem ešte jednu oblasť: Osobná skúsenosť. Ak to s pohybom na webe myslíte vážne, po nejakom čase zistíte, že máte svoje obľúbené weby. Miesta, kde ste už vyriešili všetky horeuvedené body, kde viete čo môžete očakávať. Akokoľvek je sieť rozsiahla, v konečnom dôsledku zistíte, že máte niekoľko svojich obľúbených miest a po nových len pramálo túžite. Je to spôsobené dobrou osobnou skúsenosťou, ktorá prebije mnoho ostatných argumentov.