Archív značiek: placebo

Placébo sa opäť pripomenulo svojou účinnosťou

Najprv si dáme slovník pojmov, aby sme vedeli o čom dnes v článku bude reč.

Placébo – z latinského „bude sa páčiť“ – liek obsahujúci iba farmakologicky bezvýznamné látky; liek neobsahujúci účinné liečivo, podávaný skôr z dôvodov psychických ako liečebných.
Placébová reakcia – pozitívna reakcia na akýkoľvek terapeutický alebo neterapeutický zásah, môže zahrňovať aj objektívne zmeny vo fyziologických a biochemických funkciách rovnako v tej istej miere ako subjektívne problémy spojené s priebehom ochorenia. Veľkosť placébovej reakcie je značne individuálna a variabilná, no napriek tomu je jej výskyt veľmi konštantný a môžeme ju pozorovať u 20-40% pacientov skoro v každej štúdii či testovaní.

Je pre účinok lieku skutočne bezpečné, aby mal liek čo najnižšiu cenu?

Páni a dámy v MIT robili štúdiu, kde skúmali placebo efekt podrobnejšie. Porvnávali účinok jedného placéba voči druhému placébu. No vždy boli iné okolnosti podania. Napríklad zaujímavé to bolo s cenou lieku:

„In a provocative 82-patient study, researchers at MIT found that a dummy pill carrying a $2.50 price tag eases pain much more effectively than an identical pill that patients believe costs just 10 cents.“ Zdroj: Placebos Might Work Even Better With a Brand Name

Toto vidíme v praxi v skupine analgetík-antipiretík (Paralen, Acylpirín a spol.) Je jasné že 500mg paracetamolu v podobe lieku Paralen 500mg 10 tbl môže mať cenu 10 Sk a je to cena pre výrobcu rentabilná. Na zníženie teploty dokonca cena účinná. Na potlačenie bolesti hlavy je však potrebné mať elegantnú lesklú škatuľku, odporúčanie od skúsenej matky päťdesiatničky (ideálne v televíznej reklame) a cenu aspoň 30-40 Sk. Len pripomeniem, že ide o argumenty na podporu účinnosti, ktorá je merateľná počtom opakovaných nákupov a pozitívnych reakcii pacientov. Že sú to argumenty aj na podporu predaja necháme do iného príbehu.

Stanú sa spisovatelia a scenáristi súčasťou terapie placébom?

Pretože okolnosti podania sa ukazujú evidentne dôležitými. Keby evidentne, signifikantne a podložené je to výsledkami štúdie a tvrdými dátami. Nie je to len snaha o placebo efekt tvrdením „podľa citu“. Veľmi zásadným pre jeho účinok sa ukazuje jeho podanie v súvislostiach. V súvislostiach ceny, doplnkových informácii, neverbálnej komunikácie podávajúceho. Dokonca aj príbeh spojený s podaním tabletky. Možno tu sú korene toho, že veríme na účinok lieku, ktorý účinkoval u suseda.

Keď som sa pripravoval na atestáciu, vrámci prípravného seminára sme riešili jednu prípadovú štúdiu. Išlo o pacientku, kde boli pozorované abstinenčné príznaky po vysadení placéba. Teda vysadení.. Išlo o to, že pacientka dostávala liek na bolesť formou žlto-červených želatínových kapsúl. Pre lieky si chodila priamo do ambulancie a lekár odovzdanie sprevádzal kompletným hereckým výkonom. No stalo sa, že dotyčný lekár bol na dovolenke, pacientka prišla, zastupujúci lekár nahliadol do karty, napísal recept a v lekárni pripravili biele kapsle. Dôsledkom bola hospitalizácia pacientky, u ktorej sa prejavili kompletné abstinenčné príznaky silných analgetík (veľmi podobné ako absťák po heroíne).

Placébo efekt u farmakologických profesionálov

Placebo efekt sa ukazuje aj v súvislosti s prechodom na generiká. Dokonca je tento efekt veľmi vypuklý aj v odbornej verejnosti, kde sa neustále súperí o to, či je originál lepší ako generikum. Pri týchto hádkach profesionáli často zabúdajú na základnú poučku akejkoľvek argumentácie v prostredí účinnosti liekov. A to je, že argument musí pochádzať z dvojito slepej štúdie. štúdia musí byť vždy zaslepená na dvoch miestach:

  1. Pacient nesmie vedieť či dostáva skutočný liek, alebo placébo
  2. Hodnotiaci odborník nesmie vedieť čo vyhodnocuje, či pacienta, ktorý užíval liek alebo pacienta, ktorý užíval placébo

Jednoducho, pacient má v povahe prezentovať zmenu stavu s ohľadom na svoje postoje k lieku. (Nemám rád liek, tak poviem, že potlačil bolesť z menšej polovice. Mám rád liek, tak poviem, že potlačil bolesť z väčšej polovice). A rovnako odborník môže mať snahu nadržovať lieku, aby sa dostal do praxe, lebo jednak budú väčšie prémie a druhak zachránime ľudstvo.

Placebo efekt využívame aj v lekárni. Pocit prostredia zdravotníckeho zariadenia, biele plášte, pekné lekárničky, fúzatý lekárnici… Aj keď doktori majú belšie plášte. Tisíckrát do roka to lekárnik zažije za tárou. Pán doktor povedal a ja sa môžem aj rozkrájať v argumentácii, že by to mohlo byť inak. Naopak, správne je vytvoriť informačnú alianciu s lekárom.

Je informovanie o existencii a princípoch placebo efektu etické?

Toť nedávno sa prevalila informácia z jednej štúdie, v ktorej porovnávali účinky antidepresív a placeba. A zistili, že v celkovom ovplyvnení stavu nie je signifikantný, teda štatisticky významný rozdiel medzi skupinou pacientov užívajúcich registrovaný liek a skupinou pacientov užívajúcich placébo. Zistili to v skupine pacientov s ľahkou depresiou bez organických zmien. V prípade tejto konkrétnej diagnózy sú výsledky skutočne znepokojivé. No nie ani tak výsledky, ako to, že sa dostali do povedomia verejnosti bez možnosti individuálnej práce s pacientom.

Rozšírenie informácii o tejto štúdii a prezentácia jej výsledkov totiž otvára mnoho doteraz nevyriešených etických problémov. Otázky okolo práva pacienta na informácie versus terapeutický prínos napríklad aj palcébo efektu. Veď ako sme si ukázali v tomto článku, placébo efekt môže mať liečebný účinok. A uprednostnenie jedného etického pravidla, toho o práve na pacienta na informácie, môže účinok placéba zlikvidovať. Nuž, kde sa objaví slovo etika, prichádzajú s ňou ruka v ruke nejednoznačnosti a pochybnosti.

Samozrejme vzniknutá otázka etiky a pochybností sa vzťahuje aj na tento článok. Preto budem rád za každý pohľad na placébo zo strany vás, pacientov a zákazníkov, ktorý napíšete do komentárov.