Archív značiek: lieky

Prečo nie sú všetky lieky voľne predajné?

Chcete rýchlu odpoveď? Alebo odbornú? Alebo náznak ako nad touto otázkou rozmýšľať?

No dobre, skúsim to v duchu všetkých troch. Teda relatívne rýchlo, odborne a ukázať smer, ako sa k problematike liekov na recept postaviť.

O lieku sa odborne hovorí, že je liekom v kontexte dávky, diagnózy a konkrétneho pacienta. V prípade zlej dávky je každý liek jedom. V prípade nasadenia na inú diagnózu je to jed. V prípade nasadenie lieku pacientovi, ktorého jedna choroba znemožňuje liečenie daným liekom inú chorobu, sa nasadenie takto kontraindikovaného lieku rovné podaniu jedu.

Každý liek má svoju indikáciu, teda chorobu na ktorej liečenie je určený. Má stanovenú dávku, v ktorej túto chorobu lieči. A má spísaný zoznam kontraindikácii a nežiadúcich účinkov, ktoré by mohli pacienta postihnúť, či už z podstaty tohoto lieku, alebo z podstaty ostatných chorôb, ktorými pacient trpí.

Liekov je strašne veľa. Stovky účinných látok v tisícoch rôznych liekoch. Lekárnikom trvá 5 rokov, kým sa naučia chápať liek vo svojej komplexnosti a doživotie, kým sa naučia s každým liekom bezpečne pracovať. Lekárom trvá 6 rokov kým sa naučia chápať diagnózu u pacientov a doživotie, kým na naučia bezpečne liečiť.

Keď spojím tieto dva odstavce vyjde mi otázka: Akú má šancu laik správne rozpoznať chorobu a vybrať správne liek a jeho dávkovanie tak, aby po nejakom krátkom čase mohol povedať, že je vyliečený, príznaky sa zmiernili… Žiadnu!

Preto sú lieky viazané na lekársky predpis. Aby sme sa, seba sa či navzájom sa, v dobrej viere neotrávili a nepozabíjali.

Preto je každý liek automaticky určený ako viazaný na recept. Veď to poznáte, hovorí sa, že normálne je nekradnúť, tak aj o lieku môžeme povedať, že normálne je, keď je výdaj lieku viazaný na lekársky predpis.

No stať sa môže, že liek je označený ako voľno predajný. Berte to ako výsadu pre daný liek. Niečo výnimočné, špeciálne. Tu sú tri z mnohých podmienok, kedy sa to lieku pošťastí.

  • Len v prípade, že ide o liek v bežnej dávke bezpečný a je bezpečný aj v prípade chyby v dávkovaní a je bezpečný aj v prípade veľkej chyby v dávkovaní, tak sa uvoľní do voľného predaja.
  • Len v prípade, že laik dokáže rozoznať príznaky a že laik dokáže nepopliesť príznaky, tak len vtedy na liečenie takto ľahko rozpoznateľnej choroby (väčšinou ale len príznakov) sa liek uvoľní do voľného predaja.
  • Len v prípade, že sa počas dlhodobého používanie nevyskytli zložité a nebezpečné nežiadúce účinky, a že neexistujú zásadné kontraindikácie, tak sa liek uvoľní do voľného predaja.

A najdôležitejšie len: A len keď platia uvedené tri body súčasne , tak je liek uvoľnený do voľného predaja.

Ako fungujú lieky na chudnutie a doplnky na podporu chudnutia

V komentároch k prípravku Delpharmea Bellasin Effect tablety zaznela takáto otázka:

Hmmmm a naozaj funguje? Alebo len vtedy, keď sa k tomu aj primerane stravujem a mam vhodnu pohybovu aktivitu?

V nasledujúcom texte sa budem snažiť na ňu zodpovedať. Najprv si musíme jednotlivé preparáty rozdeliť do dvoch skupín.

  1. Lieky na recept, ktorých indikáciou je liečenie obezity
  2. Lieky a doplnky výživy určené ako podpora pri chudnutí

Toto rozdelenie je veľmi dôležité, pretože každá s týchto skupín má iný prístup. Pozrime sa na ne podrobnejšie.

Lieky na recept

Prvá skupina zahrnuje tri prístupy.

Prvým je (áno nie je to liek, ale patrí to sem) chirurgický zásah do tráviaceho traktu. Jednoducho, chirurg vám zmenší žalúdok (pravdepodobne aj dvanástnik), vy menej jete a teda začnete spaľovať aj tukové zásoby. Ďalší podrobnejší a odbornejší popis je nad rámec lekárnického vzdelania, patrí do rúk lekárov.

Druhý prístup reprezentuje liek Meridia. Na Slovensku si ho výrobca registroval pod názvom Reduktil. V princípe ide o ovplyvnenie vegetatívneho nervového systému, ktoré nabudí psychický a fyzický stav pacienta tak, že je zameraný na výdaj energie. S ohľadom na vedľajšie a nežiadúce účinky je to liek na predpis.

Tretí prístup reprezentuje liek Xenical (kompletná informácia o lieku Xenical- dokument SPC). Je ho mechanizmus účinku je založený na tom, že zablokuje v čreve absorbciu tukov do tela. Takže z potravy sa využije len časť energie a časť energie začne organizmus čerpať z tukových rezerv. Preto súčasťou jeho podávania je beztuková diéta. Medzi nami, jej porušenie spôsobí skutočne rýchle presuny v čreve. Pacienti referovali, že to beží skutočne ako po masle.

Ako vidíte ide o zásadné, účinné a intenzívne zásahy do bežného (zdravého) chodu organizmu. Preto sú vždy pod prísnym dozorom lekára. S ohľadom na intenzitu týchto zásahov je samozrejmé, že rovnako intenzívny je prínos pre pacienta v podobe straty kilogramov.

Lieky a doplnky výživy určené ako podpora pri chudnutí

Zásadným v tejto skupine sú slová doplnky výživy a podpora pri chudnutí. Kým v prvej skupine by ste v zásade a teoreticky dokázali schudnúť len vďaka aplikácii spomínanej chirurgickej metódy alebo spomenutých liekov, táto druhá skupina je skupinou kde základnou indikáciou je podpora celkových opatrení smerujúcich k úprave hmotnosti. Táto podpora je u jednotlivých prípravkov rôzna, občas sa kombinuje. Môže to byť napríklad:

  • Mierne nabudenie organizmu obsahom stimulačných látok ako je napríklad kofeín. Pacient má potom väčšiu chuť do akejkoľvek telesnej aktivity.
  • Náhrada jedného jedla prostredníctvom potraviny pre zvláštnu výživu, ktorá obsahuje vysoký podiel látok s nízkou energetickou hodnotou (napríklad vláknina). Tým sa naštartuje a jemne nasmeruje metabolizmus organizmu smerom k spotrebovávaniu rezerv a nie k ich vytváraniu.
  • Dodaním účinných látok (veľmi často rastlinných) s podobnými účinkami ako niektorá zo skupiny liekov na recept, ale miera intenzita týchto účinkov je len taká, aby nemohlo pri samoliečbe bez lekárskeho dozoru dôjsť pri odporúčanom dávkovaní k poškodeniu zdravia pacienta.

Takže, ak sa vrátim k pôvodnej otázke: Áno funguje to. No od liekov na chudnutie treba očakávať niečo iné a pristupovať k nim inak ako k doplnkom výživy určeným na podporu chudnutia. Pokiaľ pacient a zákazník pozná rozdiely medzi jednotlivými skupinami, dokáže ich výhody dobre zužitkovať a celkový efekt sa dostaví.

Lieky proti bolesti – ako fungujú analgetiká

Pozná ich každý jeden z nás. Naša pomoc, častokrát naša záchrana. Acylpyrín, Ibuprofen, Paralen sa stali našimi spoločníkmi životom. Bolesť hlavy? Menštruačné bolesti? Všetko vyrieši malá zázračná tabletka. Zaujímalo vás ale niekedy ako vlastne funguje? Čo sa skrýva v našom malom pomocníkovi? A môže nám i uškodiť?

Najprv si musíme povedať niečo k bolesti, až potom môžeme rozmýšľať, ako ju zastaviť. Bolesť je veľmi komplikovaný a komplexný úkaz, vieme, že rovnaký podnet (napr. rana kladivom po prste) vyvolá veľmi odlišné reakcie u rozličných ľudí. Rozdiely sú medzi pohlaviami, medzi rôznymi vekovými skupinami, rôznymi kultúrami. Niečo má ale každá bolesť spoločné. Okrem priameho nervového vzruchu sprostredkovaného noziceptormi (malé detektory bolesti rozostavené po celom ľudskom tele) hrajú dôležitú úlohu chemické látky, mediátory bolesti. Sú to predovšetkým prostaglandíny, leukotriény a thromboxány. Majú za úlohu oznamovať bolesť a podporovať zápalovú reakciu (čiže poplach pre imunitu). Taktiež hrajú úlohu pri vzniku horúčky a iných prejavoch choroby. Kde sa ale berú? Vyrába ich enzým Cyklooxygenáza. Tá sa „zapne“ keď treba, a produkuje prostaglandíny a iné mediátory bolesti. Tie môžu potom vykonávať svoje úlohy.

Keď teda vieme ako bolesť funguje, môžme ju skúsiť zastaviť. Prerušiť nervový vzruch vedúci bolesť do mozgu je moc brutálne, nepraktické a hlavne nenávratné. Prečo radšej neskúsiť zablokovať Cyklooxygenázu? Ak by totiž táto nepracovala, nervy by pracovali normálne, len akútna bolesť by bola stlmená, chronická bolesť možno úplne potlačená.

A presne tak aj fungujú lieky proti bolesti (resp. tie najpoužívanejšie a najpredávanejšie z nich). Acylpyrín, Ibuprofen, Paralen blokujú Cyklooxygenázu a tým potláčajú produkciu mediátorov bolesti.Cyklooxygenáza nie je ale len otravný enzým, ktorý treba blokovať vždy keď nás niečo bolí. Je veľmi dôležitá v žalúdku, kde jej produkty prostagladníny ochraňujú stenu žalúdka pred kyselinami, v maternici, kde sa stará o sťahy a správny priebeh pôrodu, v srdci novorodenca, kde podporuje správne „nastavenie sa“ detského krvného obehu a na mnohých iných miestach. Z uvedeného vyplýva, že neželané účinky liekov ktoré cyklooxygenázu blokujú Acylpyrín tbl., Ibalgin tbl, Paralen tbl, atď) je okrem problémov pri pôrode aj vážne poškodenie steny žalúdka. Je to známy „vred“ – ak je enzým zastavený, neprodukuje prostaglandíny a stena žalúdka nie je chránená. Žalúdočná kyselina tak môže poškodiť nechránený žalúdok. A naozaj, ak sa pozrieme na najčastejšie príčiny ulcus pepticum (spomínaného „vredu“), na prvom mieste stojí užívanie liekov proti bolesti (významnú rolu hrá aj helicobacter pylori a psychická záťaž).

Vidíme teda, že to nie je až tak komplikované. Nespomenul som samozrejme všetko, čo je dnes známe, nespomenul som iné, veľmi dôležité lieky proti bolesti ako opioidy, neuroleptiká, alebo anestetiká. Ale o tom možno nabudúce…