Archív značiek: imunitný systém

RNA vakcíny z nás robia fermentačný tank na jej výrobu

Bojový stav vyžaduje dvoch. V prípade chovid-19 je na jednej strane nový koronavírus a proti nemu stojí ľudský imunitný systém. Je to boj doslova a do písmena na život a na smrť.

Základnou zbraňou ľudského organizmu je komplex  bielych krviniek a chemikálii. Biele krvinky sú biele krvinky, tie nechajme na chvíľu  na pokoji spať, vrátime sa k nim v pravú chvíľu. Pozrime sa na tú chémiu. Tie chemikálie voláme protilátky.

Slovo proti-látky indikuje, že sú to chemikálie, ktoré sú proti niečomu. To niečo, to sú zas iné chemikálie (antigény), ktoré sú súčasťou druhej strany – agresora, teda nového koronavírusu.

Náš imunitný systém dokáže vytvoriť špeciálne zbrane až keď prvýkrát  stretne nepriateľa. A to chvíľu trvá. Nepriateľ sa množí, posiluje svoje šíky a náš organizmus ešte len vyvíja cielené zbrane.

Občas sa stane, že medzičasom organizmus umrie skôr, ako je príprava protilátok organizmom dokončená. „Stará dobrá“ Ebola – nešíri sa veľmi, lebo kým pacient pešo dôjde z dediny do druhej, umrie skôr.

Tak sa múdre hlavy dali dokopy a nie je prekvapenie, že to bolo na planéte Zem, (inšp. Pelíšky) a vymysleli vakcináciu. Teda riešenie, ako pripraviť celý imunitný systém na boj skôr, ako bude neskoro.

Koncept je jednoduchý – dáme telu v dobrých mierových časoch, teda zdravému telu v kondícii, okoštovať, oňuchať, ohmatať, poobzerať a popočúvať vzorku agresora. Teda dáme telu šancu, aby si dopredu a do zásoby pripravilo cielené zbrane.

Sú dve možnosti, ako vygenerovať, vyrobiť „kus vírusu na okoštovanie“

Prvá možnosť je – in vitro – teda v skúmavke. Teda vonku mimo ľudského tela. „Skúmavka“ môže mať aj veľkosť 100 litrového fermentačného tanku, kde plávajú baktérie, ktoré vyrábajú bielkovinové kusy vírusu. Túto zmes potom „odstavíme“, vyčistíme práve a len to, čo potrebujeme, naplníme do jednorázových striekačiek, zabalíme a expedujeme lekárom, nech opichajú pacientov vakcínou. Podobne môžeme pripraviť aj kusy, útržky, RNA, alebo akejkoľvek inej chemikálie, na ktorú zareaguje imunitný systém vytvorením protilátok a k nim celej zvyšnej suity cielených zbraní proti novému koronavírusu.

Druhá možnosť je – in vivo – teda v tele človeka. Teda, že do tela pichneme celú funkčnú RNA (nie vírusu, ale nami pripravenú špeciálnu výrobnú matricu), ktorú následne prijmú nejaké bunky nášho tela, ako by to bola naša RNA a tak naše bunky nasyntetizujú podľa tejto podstrčenej RNA matrice potrebné bielkovinové kusy vírusu.

Sám človek svojím telom odrobí tú robotu, čo v predošlom príklade prebehla v tom fermentačnom tanku. Presne takto sa totiž množia aj vírusy v tele. Je to úplne bežný jav. To je vlastnosť vírusov, že sami o sebe sú to len zhluky chemikálií a na svoje množenie musia použiť organely (telo má orgány z buniek, bunky majú organely z chemikálii) buniek hostiteľa. Svine jedny parazitické.

V prvom prípade je v tele človeka len tá chemikália, na ktorú má vzniknúť komplexná imunitná bojová príprava. V druhom prípade potrebujeme, aby na tú našu matricu-RNA (čo sme podstrčili) imunitná príprava nevznikla (aby telo nezlikvidovalo matricu na výrobu skôr ako k výrobe dôjde) a naopak, aby telo zareagovalo imunitnou odpoveďou na produkt – bielkovinový kus podobný koronavírusu.

V prvom prípade dodávame do tela rovno akčnú jednotku stimulujúcu náš imunitný systém k akcii. V druhom prípade dodáme do tela „pro-drug“, teda niečo, z čoho až v tele vznikne samotný liek, v tomto prípade samotná účinná zložka vakcíny.

Vo farmácii je to bežné, dokonca najstarší liek – aspirín – kyselina acetylsalicilová je sama o sebe neúčinná. Až zmetabolizovaním v tele sa premení na aktívnu molekulu (salicilát), ktoré potom vstupuje do biochémie organizmu a tak vyvoláva  svoje účinky. Chudinka kyselina.

Po pichnutí vakcíny injekciou teda trvá pár dní až  1-2 týždne, kým prebehne celý komplex akcii nášho imunitného systému. Výroba zbraní a zorganizovanie armády do akčných jednotiek chvíľu trvá. Je to komplexná, fakt zložitá akcia, preto sa tomu hovorí systém, teda imunitný systém.

Nabudúce pokračovanie – o fungovaní DNA a tráviaceho traktu pri likvidácii odpadu. A možno dôjde aj na to, prečo nás musí sestra opichať, prečo nestačí tabletka.

Po 30. roku života už viete, či máte „konfekčný“ imunitný systém

Mohlo by to vyvolať príliš silnú odozvu imunitného systému a tým napríklad nejaké autoimunitné ochorenie alebo oslabenie imunity?

Skúsme si spoločne precvičiť spôsobové slovesá „Mohlo by vyvolať…“ – teda mohol viesť. V koľkých prípadoch? 1:100 000? 1:1 000 000?

A teraz čo? Tých 99 9999 alebo 999 999 preto necháme vystaviť riziku covid-19 so smrtnosťou 0,5-1% v Európe a 2-4% celoplanetárne?

Poďte so mnou  nájsť  detailnejšiu odpoveď, prečo nie je dôvod sa obávať rizík pri očkovaní proti covid-19.

Sme nudne rovnaký, nudne predvídateľné živé organizmy

Je to tak. Je to skutočne skvelý fakt, že sme nutný, že naše telo je predvídateľné, že keď ochorieme, je to ako cez kopírák. jediní smutní sú tlačiarne medicínskych učebníc. Stačí jedna učebnica a medici sa premenia na lekárov miliónov ľudí.

Až 99,9% ľudí má, ja to mu hovorím „konfekčnú veľkosť“ imunitného systému. Imunitný systém je šialene komplikovaný systém, akcie a reakcie, zbraní a bŕzd. Po istú hranicu veľkosti „vojnového konfliktu“ medzi agresorom (vírusom, vakcínou) a obrancom (imunitným systém) vie náš imunitný systém ten vojnový konflikt ukočírovať.  A že ich denno-denne v našom tele prebiehajú desiatky.

Denno – denne sa o tom presviedčame, keď si porežeme kožu o hrdzavý klinec. Imunitná reakcia prebehne, miesto sa zapáli, ale zvyšok tela si to ani nevšimne a po 2-3 dňoch sa upokojí aj miesto poranenia. A takto je to u 99,9% ľudí. Je to otázka darwinovej teórie – neprežili by sme ako druh, ak by sme sami seba zabíjali pri ochrane pred okolím.

Za ostatných 60-80 rokov intenzívnych očkovacích programov lekári veľmi dobre vedia, aké indície hovoria, že daný jedinec nemá „konfekčnú veľkosť“ imunitného systému a teda je treba k očkovaniu pristupovať s opatrnosťou. 99.9% ľudí má „konfekčnú veľkosť“ imunitného systému.

Očkovanie na covid-19 prináša najväčšie benefity s vekom očkovaného

Ľudia nad 40+ absolvovali celú sadu očkovaní, ktoré preverili, že ich imunitný systém je „konfekčnej veľkosti“.

Očkovať sa bude dospelá populácia, prednostne 65+ a potom dospeláci v kritickej infraštruktúre. Následne zvyšok populácie. Tak sa pozrime, ako sú na tom s „konfekčnosťou“ imunitného systému tieto skupiny.

16+ až 21+ – to je vek, kedy sa prejavia 95%-99% všetkých vrodených genetických vád vrátane tých, čo majú niečo spoločné s imunitou. Absolvovali za svoj život 10-15 očkovaní na 10-15 chorôb, takže vedia, ako reagujú.

30+ až 40+ – to je vek, kedy sa najneskôr prejavia akékoľvek skryté autoimúnne ochorenia na 60-80%. A to sú ešte tieto autoimúnne choroby sami o sebe zriedkavé. Tiež absolvovali kopu očkovaní a vedia ako reagujú a vedia, či majú genetickú poruchu.

65+ absolvovali za svoj život 15-20 očkovaní na 7-10 chorôb. (viac preočkovaní ako mladí (tetanus každých 15 rokov), ale na menej chorôb) Dožili sa 65+ čo je dôkaz, že majú „konfekčný“ imunitný systém. Vedia o svojej genetike (bez príznakov 65 rokov) vedia o autoimúnnych chorobách (bez príznakov 65 rokov) Ak by nemali, dávno by to o sebe vedeli, lebo už mali nejaké debilné reakcie na očkovanie.

Takže pokojne môžeme povedať, že od 30+ až 40+ máme vyselektovanú rizikovú skupinu a jej členovia to o sebe vedia. V prípade 16+ až 21+ zas vieme veľa o genetike ich rodičov. Takže vieme v kategórii 30+ až smrť cielene NEočkovať tých, čo majú jasné riziko. Oni to budú kričať od dverí.

Nudná konfekcia po 30. roku života

Tak sa nám zmenila „všeobecná populáciu“ na „zdravú populáciu bez rizika očkovania“, kde máme všetci „konfekčnú veľkosť“ imunitného systému. Áno, sme v nej všetci – 99,9% vás, vaša rodina, vaše okolie. Ja viem, strašne by ste chceli byť výnimočný a pritom nuda, nuda, šeď, šeď.

Všetky nežiadúce účinky sa ale uvádzajú na „všeobecnú“ populáciu“. Takže ak vo všeobecnej populácii je výskyt 1:100 000, tak po 30+ pokojne môžeme posunúť riziko ešte o dva, možno aj tri rády ďalej. na 1:100 000 000, aby nastal prípad, že sa vyskytne nežiadúca reakcia v podobe havárie imunitného systému práve a len, a práve, a len a práve kvôli očkovaniu po zhodnotení anamnézy u dospelého. 

Jasne 1: 100 000 000 stále nie je nula. „Krásne“ na úmrtnosti na covid-19 je, že pravdepodobnosť úmrtia rastie s vekom. Čím starší je človek, tým je pre neho očkovanie bezpečnejšie z pohľadu rizika nepredvídateľnej imunitnej reakcie.  Pretože ,ako som vám ukázal, s vekom rastie aj schopnosť vedieť o konkrétnom jedincovi, či u neho je alebo nie je riziko podivnej reakcie na očkovanie.

Naši rodičia 65+ majú smrtnosť (keď to dostanú, tak umrú) na úrovni 1:8 až 1:5.

Keď porovnám 1: 100 000 000 a 1:5, myslím, že je vec jasná.

Ja 40+ sa pôjdem dať zaočkovať s mojimi rodičmi 70+

Zamyslite sa nad touto matematikou, ktorá kvantifikuje to slovo „môže viesť k…“.  1:100 000 000 vezrus 1:5.

Nabudúce podrobnosti k technológii mRNA vakcíny. Tešte sa, v roku môjho narodenia to bolo betálne sci-fi, dnes to žijeme.