Archív značiek: chudnutie

Ako fungujú lieky na chudnutie a doplnky na podporu chudnutia

V komentároch k prípravku Delpharmea Bellasin Effect tablety zaznela takáto otázka:

Hmmmm a naozaj funguje? Alebo len vtedy, keď sa k tomu aj primerane stravujem a mam vhodnu pohybovu aktivitu?

V nasledujúcom texte sa budem snažiť na ňu zodpovedať. Najprv si musíme jednotlivé preparáty rozdeliť do dvoch skupín.

  1. Lieky na recept, ktorých indikáciou je liečenie obezity
  2. Lieky a doplnky výživy určené ako podpora pri chudnutí

Toto rozdelenie je veľmi dôležité, pretože každá s týchto skupín má iný prístup. Pozrime sa na ne podrobnejšie.

Lieky na recept

Prvá skupina zahrnuje tri prístupy.

Prvým je (áno nie je to liek, ale patrí to sem) chirurgický zásah do tráviaceho traktu. Jednoducho, chirurg vám zmenší žalúdok (pravdepodobne aj dvanástnik), vy menej jete a teda začnete spaľovať aj tukové zásoby. Ďalší podrobnejší a odbornejší popis je nad rámec lekárnického vzdelania, patrí do rúk lekárov.

Druhý prístup reprezentuje liek Meridia. Na Slovensku si ho výrobca registroval pod názvom Reduktil. V princípe ide o ovplyvnenie vegetatívneho nervového systému, ktoré nabudí psychický a fyzický stav pacienta tak, že je zameraný na výdaj energie. S ohľadom na vedľajšie a nežiadúce účinky je to liek na predpis.

Tretí prístup reprezentuje liek Xenical (kompletná informácia o lieku Xenical- dokument SPC). Je ho mechanizmus účinku je založený na tom, že zablokuje v čreve absorbciu tukov do tela. Takže z potravy sa využije len časť energie a časť energie začne organizmus čerpať z tukových rezerv. Preto súčasťou jeho podávania je beztuková diéta. Medzi nami, jej porušenie spôsobí skutočne rýchle presuny v čreve. Pacienti referovali, že to beží skutočne ako po masle.

Ako vidíte ide o zásadné, účinné a intenzívne zásahy do bežného (zdravého) chodu organizmu. Preto sú vždy pod prísnym dozorom lekára. S ohľadom na intenzitu týchto zásahov je samozrejmé, že rovnako intenzívny je prínos pre pacienta v podobe straty kilogramov.

Lieky a doplnky výživy určené ako podpora pri chudnutí

Zásadným v tejto skupine sú slová doplnky výživy a podpora pri chudnutí. Kým v prvej skupine by ste v zásade a teoreticky dokázali schudnúť len vďaka aplikácii spomínanej chirurgickej metódy alebo spomenutých liekov, táto druhá skupina je skupinou kde základnou indikáciou je podpora celkových opatrení smerujúcich k úprave hmotnosti. Táto podpora je u jednotlivých prípravkov rôzna, občas sa kombinuje. Môže to byť napríklad:

  • Mierne nabudenie organizmu obsahom stimulačných látok ako je napríklad kofeín. Pacient má potom väčšiu chuť do akejkoľvek telesnej aktivity.
  • Náhrada jedného jedla prostredníctvom potraviny pre zvláštnu výživu, ktorá obsahuje vysoký podiel látok s nízkou energetickou hodnotou (napríklad vláknina). Tým sa naštartuje a jemne nasmeruje metabolizmus organizmu smerom k spotrebovávaniu rezerv a nie k ich vytváraniu.
  • Dodaním účinných látok (veľmi často rastlinných) s podobnými účinkami ako niektorá zo skupiny liekov na recept, ale miera intenzita týchto účinkov je len taká, aby nemohlo pri samoliečbe bez lekárskeho dozoru dôjsť pri odporúčanom dávkovaní k poškodeniu zdravia pacienta.

Takže, ak sa vrátim k pôvodnej otázke: Áno funguje to. No od liekov na chudnutie treba očakávať niečo iné a pristupovať k nim inak ako k doplnkom výživy určeným na podporu chudnutia. Pokiaľ pacient a zákazník pozná rozdiely medzi jednotlivými skupinami, dokáže ich výhody dobre zužitkovať a celkový efekt sa dostaví.