Archív značiek: anketa

Vyhodnotenie ankety za február a nová anketa na marec

Vo februári na stránkach Lekárne na webe bežala anketa zameraná na dostupnosť lekárenskej starostlivosti. Požiadal som vás, aby ste doplnili vetu Pre mňa by bolo najlepšie, keby sa… a vybrali si z jednotlivých možností. V ankete hlasovalo celkom 47 návštevníkov týchto stránok s nasledujúcimi výsledkami:

 • Rozšíril počet druhov liekov bez predpisu… 29 hlasov (69%)
 • Zúžila paleta volne predajných liekov… 1 hlas(2%)
 • Umožnil predaj volne predajných liekov mimo lekárne… 2 hlasy (4%)
 • Umožnil výdaj liekov na recept mimo lekární… 2 hlasy (4%)
 • Zriadila lekáreň v mieste môjho bydliska… žiaden hlas
 • Umožnil zásielkový predaj liekov na recept… 3 hlasy (6%)
 • Dostupnosť liekov mi vyhovuje… 10 vlasov (21%)

Nuž a teraz trochu slovného zhodnotenia a to urobím veľmi jednoducho. Z ankety vyplýva, že pacienti a zákazníci lekární by si radi kupovali viac a viac druhov liekov bez lekárskeho predpisu a celková dostupnosť liekov je bez problémov. Hustota lekární absolútne postačuje a je tu malá skupina návštevníkov tohoto webu, ktorých viac ako voľný predaj trápi možnosť objednať si lieky on-line.

Túto anketu budem pravidelne raz ročne opakovať, aby sme mohli spoločne sledovať vývoj preferencii zákazníkov lekární. Lebo ako som bol býval bol v predchádzajúcom článku Anketa na február – o dostupnosti liekov spomenul, názory pacientov, lekárnikov a lekárov na rozsah a prístup k dostupnosti liekov sa líšia.

Nová anketa na marec už beží v pravom stĺpci. Tentokrát to je o falšovaní liekov a hlavne vašom pohľade na túto problematiku.

Anketa na február – o dostupnosti liekov

Názory pacientov, lekárnikov a lekárov na rozsah dostupnosti liekov sa líšia. Lekári by chceli, aby bola terapia len v ich kompetencii. lekárnici by chceli, aby výdaj a predaj bol len v ich kompetencii. Lekári neradi vidia samoliečbu a zásahy iných odborností do farmakoterapie (liečby liekmi), nie to ešte zásahy pacienta do nej. Lekárnici by radi presunuli väčšie množstvo druhov do voľného predaja a pacienti ešte väčšie.

Tí čo spravujú financie, teda poisťovne a vlády majú tiež svoje predstavy:

Ve Francii by mohla být OTC léčiva v budoucnu nabízena také volně před tárou mezi kosmetikou, čaji a doplňky stravy.

Tímto krokem chce ministryně zvýšit ve Francii příliš nízkou spotřebu léčiv k samoléčbě. Neboť v této zemi vydá každý občan v průměru 28 EUR za rok na OTC léčiva, což je méně než polovina toho, co v Německu. Zdroj: Ve Francii má být samoobslužný prodej OTC léčiv

Lekárnikov a lekárov sa na tom to webe môžem len ťažko opýtať. Ale vás, pacientov a zákazníkov lekárni veľmi jednoducho. Pripravil som anketu, v ktorej môžete vyjadriť vaše predstavy o rozsahu dostupnosti liekov. Anktená otázka je jednoduchá: Doplňte vetu Pre mňa by bolo najlepšie, keby sa… z nasledovných možností:

 • Rozšíril počet druhov liekov bez predpisu.
 • Zúžila paleta volne predajných liekov
 • Umožnil predaj volne predajných liekov mimo lekárne.
 • Umožnil výdaj liekov na recept mimo lekární.
 • Zriadila lekáreň v mieste môjho bydliska.
 • Umožnil zásielkový predaj liekov na recept.
 • Dostupnosť liekov mi vyhovuje.

Chápem, že môžete mať potrebu zaškrtnúť viac možností, no vyberte jen jednu, ktorá je pre vás v tejto chvíli tá najdôležitejšia. To čo vás najviac trápi v oblasti dostupnosti liekov. Pre vás konkrétne, vo vašom okolí.

Anketa je umiestnená na titulnej stránke vpravo a potrvá celý február. Vyhodnotím ju začiatkom marca formou komentovaného článku.