Rukoväť pacienta: Pán doktor je mi fajn, dajte mi ďalšiu dávku

V súvislosti s prechodom Slovenska pri predpisovaní liekov na elektronické recepty, vzniká mnoho nedorozumení. Tento seriál Rukoväť pacienta, si kladie za cieľ šíriť osvetu.

Ako nemusíte už chodiť k lekárovi pre recept

Ups! Veľké upozornenie – dnešný diel platí pre pacientov, ktorí majú stabilný zdravotný stav. Opakujem: stabilný zdravotný stav. 

Iste ste sa stretli s povzdychom, že musíte stále užívať nejaký liek. Najčastejšie v populácii sú to lieky na potlačenie vysokého krvného tlaku.  Jedna moja kolegyňa, keď pri prednáške vyhlasuje prestávku, tak ju vyhlasuje slovami: Prestávka na kávu a lieky proti smrti.

Je to tak – dlhodobo užívané lieky sú lieky proti smrti. S vysokým tlakom sa dožijete 10-15 rokov. S optimálnym 30-50 rokov. A hlavne bez komplikácii na cievach, obličkách, mozgu a tak podobne.

Medzi nami sa pohybujú desiatky až stovky tisíc ľudí, ktorí si ráno zobnú jednu viacfarebnú a fungujú bez akýchkoľvek ťažkostí.

A pre týchto, opakujem so stabilizovaným zdravotnýcm stavom je určené predpisovanie liekov na 12 mesiacov.

V zásade máte dve možnosti:

Opakovací recept na 12 mesiacov

Môžete pri osobnej návšteve požiadať vášho lekára, aby vám vystavil takzvaný opakovací recept. Takýto opakovací recept sa vystavuje jedine ako elektronický a  s nasledovnými parametrami:

 • názov lieku a veľkosť balenia
 • dávkovanie na deň
 • počet balení pri jednom výdaji ( v kombinácii s veľkosťou balenia maximálne na 3 mesiace)
 • počet opakovaní výdaja. (od 2-12, alebo aj inak)
 • platnosť (na 12 alebo menej mesiacov)

Vy máte slobodnú voľbu pre každý jeden  výber lieku v akejkoľvek lekárni. Prvú várku liekov si môžete vybrať v jednej lekárni, druhú várku po uplynutí  opakovacej periódy v inej lekárni. eRecepty sú uložené kdesi vo vládnych dátových oblakoch a ktorákoľvek lekáreň si vie pre akýkoľvek recept siahnuť.

Rovnako ani lekár nesmie odporúčať pacientovi, v ktorej lekárni si má vybrať lieky.

Platí absolútna slobodná voľba lekárne. Samozrejme, byť verný tej svojej milej lekárničke, čo na vás vždy lascívne žmurkne je iste užitočné.  A nie len pre pošteklenie libida.

A tiež platí, že lekárnika neuprosíte, aby vám lieky vydal všetky naraz pri jednom výdaji. Ono to postupné vydávanie má svoje odborné opodstatnenia.

Takže, opakovací eRecetp je jedna možnosť.  A čo tá spomínaná druhá možnosť, ako nemusieť pre recept do ordinácie?

Priateľ eRecept na telefóne

Druhou možnosťou, ako nemusieť chodiť do ordinácie pre lieky pri stabilnom zdravotnom stave je po telefóne požiadať svojho obvodného lekára, aby vám vystavil klasický eRecept na lieky na maximálne 3 mesiace. 

Takže:

 1. stojíte pred lekárňou,
 2. zavoláte lekárovi,
 3. lekár  vystaví eRecept a odošle ho do dátových oblakov
 4. vojdete do lekárne po ukončení telefonátov
 5. podáte lekárnikovi kartičku poistenca so slovami „Mám vystavené eRecepty.“
 6. Lekárnik ťuká do klávesnice, vytiahne z útrob štátnych zabezpečených dátových oblakov vaše eRecepty a lieky vám vydá.
 7. Hotovo koniec. Bez papiera a bez oprskania v čakárni lekára.

Áno, lekár vám môže dnes podľa zákona predpísať lieky až na 12 mesiacov (§120 odsek 1) g) ), ale lekárnik nesmie pri jednom výdaji vydať viac ako na 3 mesiace.  Preto spomínam v článku práve tie 3 mesiace.

§121 odsek 9) Držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti je povinný na základe lekárskeho predpisu vydať humánny liek najviac v takom počte balení, ktorý neprekračuje počet balení, ktorý je potrebný na liečbu pacienta v trvaní troch mesiacov.

362/2011 Z.z. – Zákon o liekoch a zdravotníckych po… – SLOV-LEX

Tieto disproporcie ako člen zdravotníckeho tímu SaS sledujem.

Ministerstvo zdravotníctva by malo spoločne s hlavným odborníkom na všeobecné lekárstvo byť schopné zdôvodniť odbornú opodstatnenosť takto nastavených obmedzení.  Osobne mám istú teóriu, ako disproporcia vznikla, ale bolo by to nelichotivé pre právnikov MZ.

Keď sme pri tých lehotách a platnostiach, je tu ešte jedna šikovná vecička. Všeobecný lekár môže až 12 mesiacov predpisovať lieky na odporúčenie odborného lekára.  A zas platí, že takáto lehota bez návštevy odborného lekára, ktorý sa o vás stará, je dobré len a práve pri stabilnom zdravotnom stave.

To konečné rozhodnutie je samozrejme na pacientovi, ale počúvať svojho lekára a riadiť sa jeho radami má zmysel. Ak mám odporúča častejšie návštevy a častejšie kontroly vášho zdravotného stavu ako až za 12 mesiacov, treba ho počúvnuť. Máte predsa k nemu a jeho odborným vedomostiam dôveru. Veď inak by ste k nemu nechodili, že.

Zhrnutie:

Ak mám  stabilný zdravotný stav, po poučení od svojho lekára ako by sa mohol prejavovať nestabilný zdravotný stav,  nemusím až 12 mesiacov chodiť do ambulancie pre recept na lieky.

Lekár mi môže pri stabilnom zdravotnom stave vystaviť opakovací recept na  lieky až na 12 mesiacov a pacient si ich môže postupne (maximálne na 3 mesiace) vyzdvihovať. Alebo môžem požiadať o vystavenie bežného eReceptu na lieky v celkovom množstve na 3 mesiace po telefóne.