Pro léky na předpis i bez receptu? Mimořádně ano, navrhují lékárníci – Vitalia.cz

Mimořádný výdej by byl možný na základě lékového záznamu, tedy online informace o užívaných lécích konkrétního pacienta. „Vidíme do něj, takže bychom dokázali posoudit a srovnat, zda skutečně pacient má nějak nastavenou terapii a my ji můžeme na nějakou omezenou dobu prodloužit,“ uvádí pro Vitalia.cz Aleš Krebs.

Proto, aby novinka dobře fungovala, je také vhodné, aby lékárníci mohli do záznamu nahlížet po delší období, než je to možné nyní, kdy mohou vidět záznamy až rok zpětně. Lékárníci by ale rádi měli možnost náhledu až 5 let zpětně. Tato lhůta už nyní funguje u lékařů.

Navíc lékový záznam by podle nich měl být rozšíření o informaci, které léky dostával pacient např. při hospitalizaci, jaký lék mu byl podán při ambulantním ošetření nebo péči poskytnuté ve specializovaném centru (onkologickém, pro léčbu roztroušené sklerózy, bolesti hlavy apod.). Tyto údaje v něm dosud chybějí.

Zdroj: Pro léky na předpis i bez receptu? Mimořádně ano, navrhují lékárníci – Vitalia.cz