Prečo nie sú všetky lieky voľne predajné?

Chcete rýchlu odpoveď? Alebo odbornú? Alebo náznak ako nad touto otázkou rozmýšľať?

No dobre, skúsim to v duchu všetkých troch. Teda relatívne rýchlo, odborne a ukázať smer, ako sa k problematike liekov na recept postaviť.

O lieku sa odborne hovorí, že je liekom v kontexte dávky, diagnózy a konkrétneho pacienta. V prípade zlej dávky je každý liek jedom. V prípade nasadenia na inú diagnózu je to jed. V prípade nasadenie lieku pacientovi, ktorého jedna choroba znemožňuje liečenie daným liekom inú chorobu, sa nasadenie takto kontraindikovaného lieku rovné podaniu jedu.

Každý liek má svoju indikáciu, teda chorobu na ktorej liečenie je určený. Má stanovenú dávku, v ktorej túto chorobu lieči. A má spísaný zoznam kontraindikácii a nežiadúcich účinkov, ktoré by mohli pacienta postihnúť, či už z podstaty tohoto lieku, alebo z podstaty ostatných chorôb, ktorými pacient trpí.

Liekov je strašne veľa. Stovky účinných látok v tisícoch rôznych liekoch. Lekárnikom trvá 5 rokov, kým sa naučia chápať liek vo svojej komplexnosti a doživotie, kým sa naučia s každým liekom bezpečne pracovať. Lekárom trvá 6 rokov kým sa naučia chápať diagnózu u pacientov a doživotie, kým na naučia bezpečne liečiť.

Keď spojím tieto dva odstavce vyjde mi otázka: Akú má šancu laik správne rozpoznať chorobu a vybrať správne liek a jeho dávkovanie tak, aby po nejakom krátkom čase mohol povedať, že je vyliečený, príznaky sa zmiernili… Žiadnu!

Preto sú lieky viazané na lekársky predpis. Aby sme sa, seba sa či navzájom sa, v dobrej viere neotrávili a nepozabíjali.

Preto je každý liek automaticky určený ako viazaný na recept. Veď to poznáte, hovorí sa, že normálne je nekradnúť, tak aj o lieku môžeme povedať, že normálne je, keď je výdaj lieku viazaný na lekársky predpis.

No stať sa môže, že liek je označený ako voľno predajný. Berte to ako výsadu pre daný liek. Niečo výnimočné, špeciálne. Tu sú tri z mnohých podmienok, kedy sa to lieku pošťastí.

  • Len v prípade, že ide o liek v bežnej dávke bezpečný a je bezpečný aj v prípade chyby v dávkovaní a je bezpečný aj v prípade veľkej chyby v dávkovaní, tak sa uvoľní do voľného predaja.
  • Len v prípade, že laik dokáže rozoznať príznaky a že laik dokáže nepopliesť príznaky, tak len vtedy na liečenie takto ľahko rozpoznateľnej choroby (väčšinou ale len príznakov) sa liek uvoľní do voľného predaja.
  • Len v prípade, že sa počas dlhodobého používanie nevyskytli zložité a nebezpečné nežiadúce účinky, a že neexistujú zásadné kontraindikácie, tak sa liek uvoľní do voľného predaja.

A najdôležitejšie len: A len keď platia uvedené tri body súčasne , tak je liek uvoľnený do voľného predaja.