Opičie kiahne – aktualizácia k 20. septemberu 2022

Od vypuknutia epidémie opičích kiahní a k 20. septembru 2022 bolo hlásených 19 827 potvrdených prípadov opičích kiahní (MPX) z 29 krajín EÚ/EHP, celkovo bolo hlásených 47 prípadov z troch krajín západného Balkánu a Turecka.

Päť krajín, ktoré hlásili najviac prípadov od začiatku epidémie, sú: Španielsko (7083), Francúzsko (3897), Nemecko (3570), Holandsko (1221) a Portugalsko (845). Úmrtia boli hlásené zo: Španielska (3), Belgicka (1) a Česka (1).

Zdroj: Monkeypox situation update, as of 20 September 2022