O tomto webe

Informácie z lekárne, novinky z oblastí: lieky, vitamíny, doplnkový sortiment lekárne, služby v lekárni.

Odborným garantom stránok je lekárnik Mgr. Martin Pilnik. Obsah stránok je zameraný na bežného zákazníka lekárne, na pacienta, ktorému je jedno, aké latinské pomenovanie má jeho choroba, ale naopak očakáva radu v zrozumiteľnom jazyku. A to je práve to, čo nájdete na týchto stránkach. Zrozumiteľná farmácia pre obyčajných ľudí.

Vaša reklama na týchto stránkach

Ak máte záujem o propagáciu vašich výrobkov alebo firmy, pošlite svoju požiadavku na kontaktný e-mail: Kontaktný e-mail.

Prevádzkovateľ a copyright:

Stránky (informačnú časť ako aj katalóg liekov a doplnkového sortimentu) prevádzkuje firma Infolek, s.r.o.

© Infolek, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Žiadne informácie ani ich časť nie je možné preberať a publikovať bez výslovného písomného súhlasu majiteľa stránok.