Naozaj cvičenie zvyšuje kogníciu?

„Nehovoríme, že cvičenie nepomáha, len to, že údaje sú nanič,“ povedala Ciria pre Medscape . „Mnohé štúdie sú nevyhnutne pozorovacie. RCT sú malé, nedostatočne výkonné, s rôznymi kontrolnými skupinami, rôznymi typmi cvičenia, rôznou intenzitou a tak ďalej.“

Ciria uviedla, že tím vyzýva Svetovú zdravotnícku organizáciu, aby odstránila svoje odporúčanie, že cvičenie je dobré pre kognitívne funkcie u zdravých ľudí, čo spôsobuje rozruch medzi zástancami prepojenia medzi cvičením a kognitívnymi funkciami.

V súvislosti so zaujatosťou publikácií: „Po tom, ako sme zverejnili našu prácu,“ povedal, „iní vyšetrovatelia nám napísali, že dospeli k podobným záverom, ale nemohli zverejniť svoje štúdie.“

Zdroj: Naozaj cvičenie zvyšuje kogníciu?