Na onkologické konferenci v Brně se sešly evropské odborné a politické špičky. Probíraly screeningy i sdílení dat – Zdravotnický deník

„Je potřeba podpořit všechny stakeholdery, aby se zlepšili datovou infrastrukturu a využití údajů včetně zapojení moderních nástrojů typu umělé inteligence a vysoce výkonné výpočetní techniky. Tradiční onkologické registry, které již dlouhou dobu představují páteř onkologických dat, by měly být důležitou, ale ne jedinou součástí moderního onkologického informačního systému. Poskytovatelé onkologické péče potřebují snadno sdílet data, aby mohli v komplexních onkologických centrech poskytovat péči skutečně za

Zdroj: Na onkologické konferenci v Brně se sešly evropské odborné a politické špičky. Probíraly screeningy i sdílení dat – Zdravotnický deník