Lekárne ako miesta prvého kontaktu v prípade vírusovej epidémie

Tá nešťastne formulovaná SMS otvorila jednu zásadnú informáciu, ktorú by som formuloval do nasledovnej vety: Pri vírusovej epidémii je práve lekáreň miestom prvého riešenia pre 80-90% pacientov.

Pacienti mimo epidémie

Lekárnik a eRecept – v čase epidémie najlepší priateľ stabilizovaného chronického pacienta s vysokým tlakom, cukrovkou, astmou.

Títo pacienti, ak sa im ich bežný zdravotný stav nemení a minula sa im zásoba ich obvyklých liekov, v prípade potreby zavolajú k svojmu lekárovi, ten im po telefóne vystaví eRecept a potom si ho vyberú v ktorejkoľvek lekární.

Je preto na mieste, aby lekárnik zvýšil mieru komunikácie s chronickými pacientmi, lebo sa stáva očami a ušami zdravotného systému. Lekárnik vidí pacienta ako jediný zdravotnícky profesionál, môže sa uistiť, že sa pacientovi naozaj nezmenil zdravotný stav, že pacient vie, ako lieky užívať, skontrolovať podľa doterajších výdajov (verní pacienti), či na niečo nezabudol a podobe.

Na okraj: Ambulujúcich lekárov pacienti konečne naučia dvíhať telefóny. A keď nie pacienti, tak hlavný hygienik, alebo lekár VUC určite, keď mu to pripomenieme.

Epidémiou postihnutí pacienti

Lekáreň ako miesto prvého kontaktu zdravotníckeho systému pre najľahšie formy postihnutých epidémiou.

Pacient zasiahnutý epidémiou, špeciálne ako teraz vírusom spôsobeným akútnym respiračným ochorením – samozrejme do lekárne musí on, alebo ideálne jeho príbuzní (aj tí už môžu byť nosiči, len bez príznakov) pre symptomatické lieky – antipyretická, vitamín C, expektorancia, antitusíka (s upozornením), bylinné čaje… .

Všetko sú to lieky, na ktoré nepotrebujú recept a pacient by úplne zbytočne pri ľahkom priebehu (70-75% prípadov) vysedával u lekára. Lekárnik sa navyše stáva jediným profesionálom a keď ste jediný, tak proste musíte overiť, či pacient dobre zhodnotil, že ide len o ľahký priebeh.

Pacient s ľahkými príznakmi nemá dôvod sa za to hanbiť. Rúška na tvár, prvá veta s informáciou – pozor na mňa. WHO a následne aj pokyn pre slovenských lekárov jasne hovorí, že rizikové sú naozaj intenzívne kontakty. Viac ako 15 minút, bližšie ako 2 metre.

Lekáreň naozaj zohráva pri vírusových epidémiách významné postavenie s ktorým aj riadenie štátu musí počítať. Preto aj Slovenská lekárnická komora vydala pre svojich členov pokyny.

AKÚTNI PACIENTI, či už požadujúci výdaj liekov bez lekárskeho predpisu, alebo pacienti s lekárskym predpisom na liek, ktorý neužívajú dlhodobo (napríklad antibiotiká, analgetiká, antihistaminiká, a pod.), prosím zvážte osobnú návštevu verejnej lekárne a pokiaľ máte možnosť, požiadajte o výber liekov príbuzných či známych. Prispejete tak k prechodnému zníženiu koncentrácie chorých pacientov v priestoroch lekární.

VŠETCI PACIENTI, ktorí pozorujete symptómy ako horúčka, suchý kašeľ, sťažené dýchanie, bolesti hlavy a kĺbov sa podľa možnosti vyhnite kontaktu s inými ľuďmi a kontaktujte call centrum Úradu verejného zdravotníctva (0917 222 682), prípadne rýchlu zdravotnú pomoc (112).

ZDRAVÍ KLIENTI  verejných lekární (požadujúci výživové doplnky, liečebnú kozmetiku a iný sortiment verejných lekární) odložte návštevu lekárne aspoň o mesiac.

Source: Vyhlásenie Slovenskej lekárnickej komory: COVID-19 | Slovenská lekárnická komora

Lekári sú na začiatku ochorenia z princípu (vírus) vyautovaní.

Krízové štáby všetkých krajín, aj WHO to v svojich pokynoch priznávajú: Ak máte ľahký priebeh, nechoďte k lekárovi, kontaktujte ho telefonicky.

If you have fever, cough and difficulty breathing, seek medical care early

Stay home if you feel unwell. If you have a fever, cough and difficulty breathing, seek medical attention and call in advance. Follow the directions of your local health authority.

Why? National and local authorities will have the most up to date information on the situation in your area. Calling in advance will allow your health care provider to quickly direct you to the right health facility. This will also protect you and help prevent spread of viruses and other infections.

Ak máte horúčku, kašeľ a problémy s dýchaním, vyhľadajte lekársku pomoc včas

Ak sa necítite dobre, zostaňte doma. Ak máte horúčku, kašeľ a ťažkosti s dýchaním, vyhľadajte lekársku pomoc a zavolajte vopred. Postupujte podľa pokynov miestneho zdravotníckeho orgánu.

Prečo? Národné a miestne orgány budú mať najaktuálnejšie informácie o situácii vo vašej oblasti. Volanie vopred umožní vášmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, aby vás rýchlo nasmeroval do správneho zdravotníckeho zariadenia. Toto vás tiež ochráni a pomôže zabrániť šíreniu vírusov a iných infekcií.

Source: Advice for public (WHO)

Naopak, lekári pomôžu tým 10-15% najťažších prípadov, budú riešiť diferenciálku pri zmeske s angínou či iným pridruženým ochorením.

Ešte raz – nik iný k pacientom ten ibalgin a ani tie chronické lieky nedodá. Len lekárnik, alebo lekárnik+eRecept.

Rozvaha a profesionalita, to je to, čo musí výkonný politik dnes prezentovať

Dnešný text  píšem aj ako člen zdravotníckeho tímu SaS. Zdravotníctvo síce pripadne asi OĽaNO, no rovnako vieme aj v SaS, odkiaľ kam a kade a sme pripravení spolupracovať.

Bohužiaľ, voliči nám na ďalšie ministerstvo nedali mandát, ale ak si Igor myslí, že to jeho Marek Krajčí nezvládne, radi vezmeme aj zdravotníctvo. Ako ho však poznám, Marek to zvládne a ja som pripravená byť mu maximálne nápomocná.“

Source: Jana Cigániková (SaS) označila za nekorektné Matovičovo tvrdenie – Denník N

Úlohou politika vo výkonnej funkcii je dnes riadiť spoločnosť, koordinovať spoluprácu profíkov. Zabezpečiť plnú informovanosť. Vytvoriť pocit istoty a dôvery v systém.

Najzásadnejšie je dnes pre politika ministerstva zdravotníctva myslieť o dva kroky dopredu a to samozrejme v zmysle najhoršieho variantu. Tieto dva kroky dopredu sa zle komunikujú, ba dokonca je nemožné ich komunikovať.

Byť za debila, lebo bol priveľmi preventívne opatrný, to bude pre politikov vo výkonných funkciách znakom úspechu.

Ak v opatreniach treba myslieť dva kroky dopredu, v hodnotení situácie treba byť úplne na konci obligátnej 5 bodovej stupnice. Treba byť už v situácii akceptovania novej reality.

Prichádzajú dobré správy – firma preorietovala výrobu a dokáže produkovať 20 tisíc rúšok denne. Nasledovať musí celý kompletný reťazec, aby sa tieto a ďalšie ochranné pomôcky dostali až na koniec reťaze, k lekárnikom a lekárom v priamom kontakte s pacientami. Lebo v istý moment musí prísť pokyn – všetci nasadiť ochranu.

Súčasťou novej reality je aj to, že musíme zmeniť niektoré požiadavky na jednotlivých hráčov, hlavne nemocnice a lekárov s ohľadom na zmenené kvantitatívne potreby. Nik sa nesmie ani len na okamih obávať, že by porušoval nejaký v dobrých časoch užitočný predpis, keď je zapojený do novej reality. Máme kopu kadejakých obmedzení, ktoré z dobrých dôvodov aplikujeme, keď je čas a priestor byť dokonalý. Práve politici vo výkonných funkciách musia vedieť, kde a čo dočasne vylúčiť z platnosti a kde a čo dočasne naopak prišroubovať.

Štátne cenové regulácie a skoro prídelový systém pre ochranné pomôcky je len jednou z takýchto opatrení v kompetencii politikov vo výkonných funkciách. Koordinácia nemocničných kapacít musí nasledovať.

Rozvaha a profesionalita, to je to, čo musí výkonný politik dnes prezentovať.