Konsolidované a aktualizované znenie smernice EU 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch

Lieky, ktoré nie sú na lekársky predpis, nesmú byť vybavené bezpečnostnými prvkami podľa článku 54 písm. o), ◄ ak nejde o výnimočný prípad, keď boli zapísané do zoznamu v súlade s postupom podľa odseku 2 písm. b) tohto článku, pretože hodnotenie preukázalo, že pri nich neexistuje riziko falšovania.

Zdroj: EUR-Lex – 02001L0083-20121116 – EN – EUR-Lex

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *