Dva „rovnaké“ jogurty skúmate podľa citu, generiká sú rovnaké podľa vedeckých metód

Kým sa tu rozhorí debata o tom či dva lieky, ktoré nazveme vzájomné „generiká“ naozaj spĺňajú definíciu generika, bolo by dobré si tú definíciu uvedomiť.

Generiká – sú to lieky od rôznych výrobcov s rovnakou účinnou látkou, ktoré pred uvedením na trh a prilepením na ne prívlastok „generikum“ museli preukázať v testoch ekvivalencie, že vykazujú rovnaké účinky, rovnaké nežiadúce účinky, rovnaké farmakokinetické (vylučovanie z organizmu) vlastnosti, ako referenčný (originál) v danej skupine generík.

Preto, ak niekto chce spochybniť, že niektorý liek nie je generikom k inému, spochybňuje výsledky vedeckých testov. Pokojne ich spochybňujte, no hláste tieto spochybnenia registračnej autorite (ŠUKL), aby sa mohli preveriť tieto lieky a prípadne ich vyradiť z používania.

Porovnáva sa daný liek v kontexte svojej liekovej formy ako celku. Celá tableta a jej farmakokinetika aj farmakodynamika ako celku.

Ako generiká sa uplatňujú predovšetkým tablety a to vo svojej úplne základnej forme. Málo kedy kadejaké retardety, práve preto, že matrice bývajú pod patentami.

Áno, farmaceutický priemysel v ostatnom čase začal vymýšľať s patentovou ochranou nie len účinnej látky, ale aj kadejakých nuansov pri tabletách v snahe naťahovať čas. Je to viac otravné ako účinné.

Kým dva jogurty od dvoch výrobcov skúma zákazník a na základe pocitu si povie – sú rovnaké, lieky skúmajú davy vedcov vedeckými metódami pod prísnou kontrolou mnohých štátnych autorít. Je v tom istý rozdiel.