Autism: Is It in the Water?

Uveďme nejaké čísla ku koncentráciám lítia, ktoré autori skúmali. Priemer bol približne 12 µg/l.

Pripomíname, že štandardná terapeutická dávka lítia používaná na bipolárnu poruchu je približne 600 mg. To znamená, že by ste museli vypiť viac ako 2 500 5-galónových džbánov, ktoré sú na vašom chladiči vody, za deň, aby ste sa priblížili dávke, ktorú by ste dostali z lítiovej tablety. Samozrejme, malé dávky môžu stále spôsobiť toxicitu – ale chcel som to uviesť do perspektívy.

Zdroj: Autism: Is It in the Water?