Všetky príspevky Martin Pilnik

lekárnik - optimista

Is This Cardiac Measure the Best Predictor of Early Death?

A simple measurement — the cardiorespiratory optimal point (COP) — could predict how long someone will live or the severity of their heart failure,

The COP is a measure of the minimum number of liters of air during breathing required to move one liter of oxygen through the bloodstream. The lower the COP the better, because this means that someone is working less strenuously than someone else to transport the same amount of oxygen, denoting a more efficient interaction between their heart and lungs.

Zdroj: Is This Cardiac Measure the Best Predictor of Early Death?

Dva „rovnaké“ jogurty skúmate podľa citu, generiká sú rovnaké podľa vedeckých metód

Kým sa tu rozhorí debata o tom či dva lieky, ktoré nazveme vzájomné „generiká“ naozaj spĺňajú definíciu generika, bolo by dobré si tú definíciu uvedomiť.

Generiká – sú to lieky od rôznych výrobcov s rovnakou účinnou látkou, ktoré pred uvedením na trh a prilepením na ne prívlastok „generikum“ museli preukázať v testoch ekvivalencie, že vykazujú rovnaké účinky, rovnaké nežiadúce účinky, rovnaké farmakokinetické (vylučovanie z organizmu) vlastnosti, ako referenčný (originál) v danej skupine generík.

Preto, ak niekto chce spochybniť, že niektorý liek nie je generikom k inému, spochybňuje výsledky vedeckých testov. Pokojne ich spochybňujte, no hláste tieto spochybnenia registračnej autorite (ŠUKL), aby sa mohli preveriť tieto lieky a prípadne ich vyradiť z používania.

Porovnáva sa daný liek v kontexte svojej liekovej formy ako celku. Celá tableta a jej farmakokinetika aj farmakodynamika ako celku.

Ako generiká sa uplatňujú predovšetkým tablety a to vo svojej úplne základnej forme. Málo kedy kadejaké retardety, práve preto, že matrice bývajú pod patentami.

Áno, farmaceutický priemysel v ostatnom čase začal vymýšľať s patentovou ochranou nie len účinnej látky, ale aj kadejakých nuansov pri tabletách v snahe naťahovať čas. Je to viac otravné ako účinné.

Kým dva jogurty od dvoch výrobcov skúma zákazník a na základe pocitu si povie – sú rovnaké, lieky skúmajú davy vedcov vedeckými metódami pod prísnou kontrolou mnohých štátnych autorít. Je v tom istý rozdiel.