Všetky príspevky Martin Pilnik

lekárnik - optimista

Anonymita dat je relativní pojem a určuje se vždy v poměru k riziku, že se něco stane, vysvětluje Aleš Tichopád z ČVUT – Zdravotnický deník

Práce s longitudinálními daty je náročná statistická disciplína a měla by vycházet z nějaké hypotézy a mít jasný cíl. Tomu se pak podřídí způsob anonymizace. Rozhodně by to nemělo by tak, že se v těchto velmi citlivých datech prostě jen brouzdáme a něco tam hledáme. U širší veřejnosti nepředpokládám doménovou znalost a ani větší zájem na těchto datech něco ušlechtilého dělat. A pokud už to bude chtít třeba nějaký datový novinář, může se spojit s univerzitou, vyhledat odbornou skupinu, která tomu rozumí. Tím se zajistí erudovaný přístup a eliminuje riziko, že novinář dostane do ruky nějaký blud, a tím dojde k nějaké zjevné dehonestaci pracoviště, dezinformacím o léčbě, prevenci atd. Bezpochyby je tu dost zájemců, kteří by v datech dokázali dohledat dílo iluminátů.

Zdroj: Anonymita dat je relativní pojem a určuje se vždy v poměru k riziku, že se něco stane, vysvětluje Aleš Tichopád z ČVUT – Zdravotnický deník

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže | Úřad dokončil sektorové šetření v oblasti distribuce léčiv a přináší doporučení pro zvýšení soutěže na trhu

V praxi se přitom DTP/DTH modely týkají pouze specifické skupiny léčiv a jejich poměrně malého množství. Konkrétně se v případě léčiv, vydávaných na lékařský předpis a hrazených z veřejného zdravotního pojištění, jedná o cca 9 % z hlediska množstevního vyjádření a cca 27–30 % z hlediska finančního vyjádření. Nadále tedy dominuje model tradiční distribuce a současně nelze sledovat zásadní trend jeho nahrazování modely přímé distribuce.

S ohledem na výše uvedené má Úřad za to, že veřejný zájem na zajištění dodávek léčiv pro české pacienty převažuje nad případnými negativními důsledky přímých distribučních modelů na soutěžní prostředí na trhu, které nadto nebyly v rámci sektorového šetření spolehlivě prokázány.

Zdroj: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže | Úřad dokončil sektorové šetření v oblasti distribuce léčiv a přináší doporučení pro zvýšení soutěže na trhu

WHO Urges ‘immediate Action’ After Cough Syrup Deaths

In 2022, more than 300 children – mainly aged under 5 – in Gambia, Indonesia and Uzbekistan died of acute kidney injury, in deaths that were associated with contaminated medicines, the WHO said in a statement on Monday. The medicines, over-the-counter cough syrups, had high levels of diethylene glycol and ethylene glycol.

Zdroj: WHO Urges ‘immediate Action’ After Cough Syrup Deaths