Anonymita dat je relativní pojem a určuje se vždy v poměru k riziku, že se něco stane, vysvětluje Aleš Tichopád z ČVUT – Zdravotnický deník

Práce s longitudinálními daty je náročná statistická disciplína a měla by vycházet z nějaké hypotézy a mít jasný cíl. Tomu se pak podřídí způsob anonymizace. Rozhodně by to nemělo by tak, že se v těchto velmi citlivých datech prostě jen brouzdáme a něco tam hledáme. U širší veřejnosti nepředpokládám doménovou znalost a ani větší zájem na těchto datech něco ušlechtilého dělat. A pokud už to bude chtít třeba nějaký datový novinář, může se spojit s univerzitou, vyhledat odbornou skupinu, která tomu rozumí. Tím se zajistí erudovaný přístup a eliminuje riziko, že novinář dostane do ruky nějaký blud, a tím dojde k nějaké zjevné dehonestaci pracoviště, dezinformacím o léčbě, prevenci atd. Bezpochyby je tu dost zájemců, kteří by v datech dokázali dohledat dílo iluminátů.

Zdroj: Anonymita dat je relativní pojem a určuje se vždy v poměru k riziku, že se něco stane, vysvětluje Aleš Tichopád z ČVUT – Zdravotnický deník