Vyhodnotenie ankety za február a nová anketa na marec

Vo februári na stránkach Lekárne na webe bežala anketa zameraná na dostupnosť lekárenskej starostlivosti. Požiadal som vás, aby ste doplnili vetu Pre mňa by bolo najlepšie, keby sa… a vybrali si z jednotlivých možností. V ankete hlasovalo celkom 47 návštevníkov týchto stránok s nasledujúcimi výsledkami:

  • Rozšíril počet druhov liekov bez predpisu… 29 hlasov (69%)
  • Zúžila paleta volne predajných liekov… 1 hlas(2%)
  • Umožnil predaj volne predajných liekov mimo lekárne… 2 hlasy (4%)
  • Umožnil výdaj liekov na recept mimo lekární… 2 hlasy (4%)
  • Zriadila lekáreň v mieste môjho bydliska… žiaden hlas
  • Umožnil zásielkový predaj liekov na recept… 3 hlasy (6%)
  • Dostupnosť liekov mi vyhovuje… 10 vlasov (21%)

Nuž a teraz trochu slovného zhodnotenia a to urobím veľmi jednoducho. Z ankety vyplýva, že pacienti a zákazníci lekární by si radi kupovali viac a viac druhov liekov bez lekárskeho predpisu a celková dostupnosť liekov je bez problémov. Hustota lekární absolútne postačuje a je tu malá skupina návštevníkov tohoto webu, ktorých viac ako voľný predaj trápi možnosť objednať si lieky on-line.

Túto anketu budem pravidelne raz ročne opakovať, aby sme mohli spoločne sledovať vývoj preferencii zákazníkov lekární. Lebo ako som bol býval bol v predchádzajúcom článku Anketa na február – o dostupnosti liekov spomenul, názory pacientov, lekárnikov a lekárov na rozsah a prístup k dostupnosti liekov sa líšia.

Nová anketa na marec už beží v pravom stĺpci. Tentokrát to je o falšovaní liekov a hlavne vašom pohľade na túto problematiku.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *