Asides

Scientists Move Closer to a Universal Flu Vaccine – Scientific American

The University of California, Los Angeles–led group reported in this week’s Science that they may have created the “Goldilocks” of flu vaccines—one that manages to trigger a very strong immune response without making infected animals sick. And unlike current flu vaccines, the new version also fuels a strong reaction from disease-fighting white blood cells called T cells.

Zdroj: Scientists Move Closer to a Universal Flu Vaccine – Scientific American

Please follow and like us:

Soudní dvůr EU: Pokud soud nevyhodnotí nezákonnost off-label preskripce, může být Lucentis nahrazen Avastinem – APATYKÁŘ®

Soudní dvůr po důkladném rozboru v rozsudku uvedl, že článek 101 SFEU je třeba vykládat v tom smyslu, že pro účely jeho uplatnění může vnitrostátní orgán pro hospodářskou soutěž zahrnout do relevantního trhu kromě léčivých přípravků povolených k léčbě předmětných onemocnění i další léčivý přípravek, jehož registrace léčivého přípravku se na tuto léčbu nevztahuje, který se ale k tomuto účelu používá, a nachází se tedy v konkrétním vztahu zastupitelnosti s prvně uvedenými léčivými přípravky.

Zdroj: Soudní dvůr EU: Pokud soud nevyhodnotí nezákonnost off-label preskripce, může být Lucentis nahrazen Avastinem – APATYKÁŘ®

Please follow and like us:

Polská revoluce dokončena – Senát schválil „lékárny lékárníkům“ – APATYKÁŘ®

Podle novely získá nově povolení k provozování lékárny výhradně lékárník. Buď jako samostatný podnikatel (OSVČ) nebo ve společnosti, jejímž jediným oborem podnikání je provoz lékárny a partnery jsou pouze lékárníci, kteří mají právo výkonu profese.

Tímto ustanovením se má docílit eliminace komerčního a neetického jednání některých subjektů, které lékárny pouze vlastní z obchodních účelů bez patřičného zdravotnického účelu poskytování lékárenské péče.

Zdroj: Polská revoluce dokončena – Senát schválil „lékárny lékárníkům“ – APATYKÁŘ®

Please follow and like us: