Asides

Coronavirus: New antibody test with 99 per cent accuracy approved for use across Europe | The Independent

Antibody testing is crucial to helping identify patients who have had the coronavirus infection and have developed immunity as this will allow them to return to work and could be crucial for NHS workers and people in other key roles.

Zdroj: Coronavirus: New antibody test with 99 per cent accuracy approved for use across Europe | The Independent

Deväť popredných európskych nemocníc varuje – Denník N

Deväť popredných európskych nemocníc varuje, že o menej ako dva týždne nebudú mať základné lieky potrebné na jednotkách intenzívnej starostlivosti pre pacientov s COVID-19. Združenie zverejnilo vyhlásenie, v ktorom uviedlo, že bez toho, aby krajiny spolupracovali na zabezpečení stabilného zásobovania týmito liekmi, nebudú lekári a zdravotné sestry schopní poskytovať primeranú starostlivosť.

Zdroj: Deväť popredných európskych nemocníc varuje – Denník N