Asides

Tvrdenie „lieči to“ musí mať vedecký podklad

Používanie výživových a zdravotných tvrdení sa povoľuje, len ak sú splnené tieto podmienky:
a) preukázalo sa, že prítomnosť, neprítomnosť alebo znížený obsah živiny alebo inej látky v potravine alebo kategórii potravín, na ktorú sa tvrdenie vzťahuje, má pozitívny výživový alebo fyziologický účinok potvrdený všeobecne uznávanými vedeckými dôkazmi;

Zdroj: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách (SK)

Covid-19 a trvalé následky

Britskí lekári uviedli, že tisíce ľudí môžu mať po prekonaní koronavírusu poškodené pľúca. Lekári sa stále častejšie stretávajú s prípadmi, keď pacienti mali aj po vyliečení vážne dýchacie ťažkosti. Röntgenové snímky u niektorých z nich ukázali zjazvenie pľúc, ktoré môže byť počiatočným štádiom pľúcnej fibrózy. https://dennikn.sk/minuta/1942144/?ref=ampm https://dennikn.sk/minuta/1942144/?ref=ampm