Testy na COVID-19: Otázky a odpovede | ŠÚKL

 Všetky typy testov na COVID-19 (t. j. PCR, antigénové a protilátkové) patria do skupiny in vitro diagnostických zdravotníckych pomôcok (IVD ZP). Musia byť registrované v jednom z členských štátov EÚ (zvyčajne to je krajina výrobcuv prípade výrobcu z tretej krajiny, jeho európsky splnomocnený zástupca) a následne je registrácia platná aj v ostatných členských štátoch. V ďalších členských štátoch, kde sa bude IVD ZP distribuovať, je možnosť dobrovoľného oznámenia príslušnej autorite (na Slovensku ŠÚKL).

Zdroj: Testy na COVID-19: Otázky a odpovede | ŠÚKL