Testy na COVID-19: Otázky a odpovede | ŠÚKL

Štátny ústav pre kontrolu liečiv v oblasti zdravotníckych pomôcok zodpovedá predovšetkým za ich registráciu a evidenciu. Všetky typy testov na COVID-19 (t. j. PCR, antigénové a protilátkové) patria do skupiny in vitro diagnostických zdravotníckych pomôcok (IVD ZP). Musia byť registrované v jednom z členských štátov EÚ (zvyčajne to je krajina výrobcuv prípade výrobcu z tretej krajiny, jeho európsky splnomocnený zástupca) a následne je registrácia platná aj v ostatných členských štátoch. V ďalších členských štátoch, kde sa bude IVD ZP distribuovať, je možnosť dobrovoľného oznámenia príslušnej autorite (na Slovensku ŠÚKL).

Autorita, ktorá test registruje, ho vkladá do európskej databázy EUDAMED. Do tejto databázy majú prístup kontrolné autority, na Slovensku je to Štátny ústav pre kontrolu liečiv. Voľne dostupná databáza diagnostických testov na COVID-19 je sprístupnená na stránke Európskej komisie:  https://covid-19-diagnostics.jrc.ec.europa.eu/.

Zdroj: Testy na COVID-19: Otázky a odpovede | ŠÚKL