Archív značiek: pandemický plán

Pandemický plán hodil stratégiu testuj a izoluj do koša, ostalo len izoluj, aj to len trošku

Poďme po stopách testovania v pandemickom pláne.

Kde všade sa testovanie spomína

Vo fáze 2 MZ SR vydáva klinické postupy 

 • pre operačné a elektívne výkony a ich regulovanie vrátane usmerňovania testovania.
 • a iné identifikované oblasti na úrovni rezortu MZ SR alebo pre efektívnu spoluprácu s inými rezortami a/alebo aktérmi (napr. testovanie, OOPP a pod.) na základe hodnotenia
  klinického tímu,

Príloha 5: Schéma laboratórnej diagnostiky pandemického vírusu:

 • Rozhodnutie testovať pacientov by malo byť založené na klinických a epidemiologických kritériách. U pacientov spĺňajúcich definíciu podozrivého prípadu s pozitívnou cestovateľskou anamnézou alebo u úzkych kontaktov s potvrdeným prípadom sa vykonáva odber a vyšetrenie vzoriek biologického materiálu pomocou molekulárno-biologickej metódy RT-PCR alebo iným vhodným testom (LAMP).
 • Vyšetrovanie asymptomatických alebo mierne symptomatických kontaktov sa môže zvážiť u osôb, ktoré boli v kontakte s potvrdeným prípadom.

3. Kľúčové opatrenia pre manažment kontaktov:

 • Osoba v úzkom kontakte (vysoké riziko expozície)
  • RÚVZ počas obdobia 14 dní po poslednej expozícii prípadu COVID-19:
   • testuje kontakty, u ktorých sa vyvinú príznaky COVID-19, ak je to možné,
    • ak je test negatívny, pokračuje v opatreniach počas obdobia 14 dní po poslednom vystavení,
    • ak je test pozitívny, vytvorí z neho prípad (EPIS) a sleduje jeho kontakty.

5. Opatrenia v ohnisku nákazy

 • Činnosti vykonávané v ohnisku
  • testovanie symptomatických a podľa možností aj asymptomatických kontaktov
 • Tieto činnosti boli zoskupené do troch kategórií:
  • sledovanie kontaktov, karanténa, monitorovanie a testovanie symptomatických kontaktov (podľa zváženia a dostupnosti aj asymptomatických) pre každý indexový prípad a jeho
   kontakty.

Príloha 8: Schéma  protiepidemiologických opatrení pre osoby v kontakte s potvrdeným prípadom:

Bod testovanie je posledný, úplne posledný bod v činnotiach, až keď bolo na otázku: „Horúčka, alebo príznaky respiračnej infekcie?“, odpovedané „Áno“.

A to je všetko priatelia.

Pandemický plán nepočíta sa testovaním rizikových skupín. Pandemický plán nepočíta s testovaním na hraniciach. Pandemický plán nepočíta s testovaním zdravých. Pandemický plán plán nepovažuje testovanie asymptomatických kontaktov za nutné, používa len formuláciu podľa zváženia. 

Pandemický plán nepočíta so scríningovou formou testovania v oblasti kritickej infraštruktúry štátu.

Keď som čítal za ostatné dva mesiace, teda počas júna, júla a začiatku augusta odborné texty, všetky zmieńovali vysoký podiel asymptomatických prenášačov.  Základný dokument štátu nepočíta s testovacími schémami.

Naopak, Pandemický plán počíta  s  testovaním ako súčasťou diferenciálnej diagnostiky. Teda ako súčasť vyjasnenia si prípadov pacienta s príznakmi horúčka, kašeľ, príznaky respiračnej infekcie. Pandemický plán  počíta s testovaním len ako nástrojom v službách hygienikov, nie v službách občanov.

Tendencia testovať občana s príznakmi ešte aká taká v dokumente je. Tendencia testovať asymptomatického pacienta je sprevádzaná veľmi silným odradením, slovami ako podľa zváženia, sa môže zvážiť, Musíte byť blízky kontakt cucmajúci sa s jasným prípadom so silnými symptómami , aby následne niekto Pandemický plán zvažoval, či eventuálne, možno… 

Rozumiem tomu, že testovacie kapacity sú konečné a je nimi treba šetriť.

Rozumiem aj tomu, že cena testovania nie je malá. V medziobdobí robíme okolo 2500 testov denne čo pri cene cca 65€ za test je 1352 500€ denne. Za mesiac je to 4,8 milióna eur.

Karanténa  na 14 dní bez skrátenia, ale len trochu

Pozrime sa ešte na to, čo sa deje s občanmi a kontaktmi, keď už teda o nich vieme, že buď sú prípad, alebo boli v kontakte s prípadom.

Pandemický plán definuje izoláciu nasledovne – zabránenie prenosu vysokonákazlivých alebo vysokovirulentných infekcií, ktoré sa môžu šíriť vzduchom aj kontaktom.

Zákon 355/2007 o ochrane verejného zdravia hovorí: „izolácia je oddelenie osôb chorých na prenosné ochorenie počas ich infekčnosti od iných osôb na účely zamedzenia šíreniu prenosného ochorenia,

Od týchto definícii sa potom odrazili nastavenia parametrov štátnej karantény, domácej izolácie kontrolovanej aplikáciou a tak podobne. Základom bol nulový kontakt s okolitým svetom.

Tak sa poďme pozrieť, ako si tento nulový kontakt s okolitým svetom predstavuje Pandemický plán

4.1. Osoba v úzkom kontakte (vysoké riziko expozície):
Počas obdobia 14 dní od ostatnej expozície prípadu COVID-19 osoba dodržiava:

 • izolácia v domácom alebo nemocničnom prostredí podľa individuálneho posúdenia typu domácnosti alebo v mieste poskytovania pobytových sociálnych služieb (možnosť zdržiavania sa v samostatnej izbe, prítomnosť osôb s rizikovými faktormi pre akviráciu infekcie), schopnosť dodržiavať režimové opatrenia a pod.,
 • RUVZ testuje kontakty, u ktorých sa vyvinú príznaky COVID-19, ak je to možné,
  • ak je test negatívny, pokračuje v opatreniach počas obdobia 14 dní po poslednom vystavení,

4. 2. Osoba v nízkom riziku expozície:
Zameriavajú sa na samosledovanie klinických príznakov na vymedzené obdobie:

 • opatrenia zamerané na obmedzenie fyzického kontaktu a vyhýbať sa cestovaniu (teda nemá nariadenú izoláciu)

4.3 Protiepidemické opatrenia vykonávané u suspektných, pravdepodobných a potvrdených prípadov

 • Ich podstatou je liečba a izolácia v zdravotníckom
  zariadení alebo v domácom alebo inom určenom prostredí v závislosti od zdravotného stavu a podmienok na izoláciu v domácom prostredí na vymedzené obdobie (napr. počas
  inkubačného času) od ostatnej expozície.

Existujúce opatrenia UVZ vymedzili dobu na 14 dní respektíve 3 dni po vymiznutí príznakov u vyliečených prípadov.  Izolácia končí, podľa pravidiel UVZ prijatých 20.7. bez testovania. 

Hodnotenie a záver

Nehodnotím nastavené opatrenia. Aj v texte som sa snažil hlavne citovať a vyhýbať sa hodnotiacim súdom. Proste takto je na základe vedeckých poznatkov dostupných 29 člennej pandemickej komisii nastavený boj s novým koronavírusom.

Nie je to návod na to, ako eradikovať. To by v zásade stačili na 14-20 dní všetko zavrieť, zabedniť a zhasnúť. Nakazený by sa vyliečili, alebo umreli. S vyliečením by umrel koronavírus, s ľudskými obeťami by umrel koronavírus. Cieľ eradikácie by bol dosiahnutý.

Nie je to ani eradikácia formou vyhľadávania potenciálnych nosičov. Na to by pandemický plán nesmel rezignovať na testovanie osôb mimo okruh známych nosičov. Rovnako by nesmel rezignovať na testovanie po odoznení príznakov. A už vonkoncom by nemohol pandemický plán rezignovať na zabezpečenie dostupnosti testovania asymptomatických  náhodných krátkych kontaktov, ktorých pandemický plán ani do izolácie neposiela.

Nie, cieľom pandemického plánu nie je eradikácia, cieľom je to udržania spoločnosti v chode. Udržania nemocničných kapacít v chode tak, aby sme dosiahli čo  lepšieho kompromisu. Nedá sa zabudnúť žiť a radovať sa zo života. Nedá sa zabudnúť na liečenie ostatných,  NE-pandemických, ochorení. Nedá sa zabudnúť na potrebu vzdelávania našich detí. Ľudská spoločnosť sa nedá zatvoriť, oplotiť, zabedniť okná a zhasnúť. Bolo by to síce epidemiologicky najsprávnejšie, akurát sa v tom nedá žiť.

Pandemický plán je dobré riešenia s otvoreným koncom.  Na môj skus asi až s príliš otvoreným.

Má to 92 strán, myslené je na mnohé. Akokoľvek, nie je myslené na všetko a je super, že je to verejný dokument. Pripomienky a komentáre, ak budú spracované a dokument systematicky rozvíjaný,  môžu pomôcť zlepšiť riadenie spoločnosti v dobe covidu-19 do očkovania.

Pandemický plán je fajn prvý krok. Uverejnenie spustilo odpočítavanie  k prvému výkopu: Ohlásenie v akej fáze sme. Nasleduje postupné odfajknutie všetkého, čo pandemický plán ukladá vykonať a vykonávať.

Inak to bude len pandemický plán na baterky s exspiráciou 11. 08. 2020. Po uverejnení hoď do zásuvky stola a stôl spáľ.

Nestačí len napísať 92 stranový dokument a potom ho hodiť do zásuvky.

Uverejnil používateľ Martin Pilnik – liberál, lieková politika SaS Pondelok 17. augusta 2020