Archív značiek: Covid 19

Čo nás čaká a neminie s covid19, aj keby sme veľmi nechceli

Takže ako to vidím? Čo sa bude diať? Aké vlny nás čakajú?

Dajme si najprv východiská:

 1. „Nový koronavírus “ lieta vzduchom.
 2. Ak koronavírus vyvolá chorobu covid-19, tak liečenie trvá obvykle 10-14 dní.
 3. Prvých 0-5(7) dní aktívnej choroby je človek určite zásadne infekčný
 4. Inkubačný doba choroby covid-19 je 3-7 dní, obvykle 5. Človek je bez príznakov, príznaky (kašeľ, teplota dušnosť) prichádzajú po tejto inkubačnej dobe. V inkubačnej dobe je človek infekčný a nie je to na ňom vidieť. (rúško má aj úlohu zviditeľniť neviditeľnú hrozbu)
 5. Ukazuje sa vysoké percento bezpríznakovej infekcie. Teda terminologicky správne: Človek má v sebe koronavírus, ale jeho telo dokáže hladinu vírusu udržať bez prepuknutia ochorenia covid-19. Aj títo sú infekčný a nie sú vidieť.

Pokiaľ sa v danej komunite, v ktorej prebieha sociálny kontakt medzi občanmi, objaví čo i len jeden nosič vírusu, počas nasledujúcich 3-5 dní sa vírus šíri v jeho sociálnom okolí bez povšimnutia. Aj keby sme mali nekonečné zdroje na trasovanie kontaktov, tieto neodhalíme.

S koľkými ľuďmi ste sa stretli tak, že ste zdieľali spoločne vzduch o objeme mestského autobusu počas viac ako 15 minút? (Nemyslím že ste boli spolu v autobuse, len ilustrujem, aby ste si predstavili veľkosť toho priestoru. Môže to byť kancelária, zasadačka, ulička v hypermarkete…)

Mali ste rúšku? Umyli ste si ruky, keď ste si nimi išli pretrieť popod nos či oko?

Keďže hygiena nestíha poriadne trasovať a izolovať ani keď má riešiť 10-15 denných prípadov, neexistuje, aby to zvládla pri viac ako 50 denných prípadoch. Darmo rozprávajú, že ide o blízke kontakty.

Súčasťou aktuálnych postupov je ukončenie karantény bez testovania. Pacienti klamú z existenčných dôvodov. To je ďalší zdroj nezachytených infekčných zdrojov.

Pravdepodobnosť, že sa nakazíte nie je nič iné, ako ekvivalent stávkového kurzu. To, že to lieta vzduchom tlačí kurz k 1 ku 1. Naopak, opatrenia ako rúžko, hygiena, práca hygienikov na izolácii chorých navyšujú kurz do rádov 1:100 až 1:1000.

Liek, ktorý priamo zabíja nový koronavírus nemáme a ani mať nebudeme z podstaty, že ide o vírus. Antivirotiká fungujú tak na 50-70%. Oproti antibiotikám (80-100% mŕtvych citlivých baktérii) je to na eradikáciu málo. Iste, pacientovi to výrazne helfne, ale zvyšok musí odmakať jeho imunitný systém.

Sú len dva spôsoby, ako koronavírus umrie:

 1. Koronavírus zabije hostiteľa a sním aj svoje životné podmienky a koronavírus umrie.
 2. Zlikviduje ho imunitný systém človeka počas samoliečenia z infekcie. Či už bez príznakov, alebo počas rozvinutej choroby covid-19.

Ak to lieta vzduchom, tak jediná cesta ako eradikovať (vymazať z povrchu zemského) je očkovanie, pomocou ktorého nachystáme miliardy imunitných systémov tak, aby zabíjali vírus, ale bez toho, aby im hrozila smrť.

Stačí jeden jediný hostiteľ a vírus prežije. Kto nebude mať nachystaný imunitný systém, tam sa spustí lotéria, ktorej svedkami sme dnes. Je len a len otázka lotérie, aký priebeh bude mať infekcia koronavírusu. Pravdepodobnosti jednotlivých variantov (bez príznakov, priebeh „ako chrípka“, ťažká infekcia, smrť) nie sú nič iné, ako stávkové kurzy.

Suma sumárum: Bude druhá vlna? Nie, takto nestojí otázka. Otázka stojí: Sme ochotný ukončiť sociálny kontakt? Odpoveď je: „Nie – zrušiť sociálny kontakt sa nedá. Vyskúšali sme to na jar a kompromis 0 sa ukázal ako nemožný.“

Takže, či bude druhá vlna? Vidím to tak, že do vakcinácie nemáme zbraň na plošné zabíjanie vírusu. Preto premorenosť populácie bude len rásť, až sa dostane do nejakej rovnováhy s mierou sociálneho dištancu. Je len otázka miery sociálneho dištancu, koľko prípadov bude v jeden moment v jednotlivých verziách choroby.

Ja viem, že som nepotešil ani aerolinky ani divadlá ani nočné kluby ani fesťáky ani nadšencov pre presadnutie z auta do MHD či vlakov.

Dobrá správa je, že Darvin mal pravdu. Prežije ten, kto sa prispôsobí.

A to platí aj pre koronavírus. Pri každom množení v bunke hostiteľa prebiehajú mutácie. Tie verzie koronavírusu, ktoré sú schopné zabíjať hostiteľa umrú s hostiteľkom skôr ako sa stihnú dostatočne namnožiť a rozšíriť. (Ebola je skvelá, zabije človeka skôr ako stihne prísť (pešo!) do susednej dediny.)

Naopak, tie mutácie, ktoré premenia koronavírus na simbiotický organizmus, teda tie mutácie, ktoré nám ako hostiteľom nevadia v živote, tie sa budú šíriť bez nášho povšimnutia. Ako hovorila pacientka doktora Vondráčka: „Ďábel mě ještě navštěvuje, ale mě to již nevadí.“

Vakcína, teda prispôsobenie na strane človeka je rýchlejšia cesta.

Pandemický plán hodil stratégiu testuj a izoluj do koša, ostalo len izoluj, aj to len trošku

Poďme po stopách testovania v pandemickom pláne.

Kde všade sa testovanie spomína

Vo fáze 2 MZ SR vydáva klinické postupy 

 • pre operačné a elektívne výkony a ich regulovanie vrátane usmerňovania testovania.
 • a iné identifikované oblasti na úrovni rezortu MZ SR alebo pre efektívnu spoluprácu s inými rezortami a/alebo aktérmi (napr. testovanie, OOPP a pod.) na základe hodnotenia
  klinického tímu,

Príloha 5: Schéma laboratórnej diagnostiky pandemického vírusu:

 • Rozhodnutie testovať pacientov by malo byť založené na klinických a epidemiologických kritériách. U pacientov spĺňajúcich definíciu podozrivého prípadu s pozitívnou cestovateľskou anamnézou alebo u úzkych kontaktov s potvrdeným prípadom sa vykonáva odber a vyšetrenie vzoriek biologického materiálu pomocou molekulárno-biologickej metódy RT-PCR alebo iným vhodným testom (LAMP).
 • Vyšetrovanie asymptomatických alebo mierne symptomatických kontaktov sa môže zvážiť u osôb, ktoré boli v kontakte s potvrdeným prípadom.

3. Kľúčové opatrenia pre manažment kontaktov:

 • Osoba v úzkom kontakte (vysoké riziko expozície)
  • RÚVZ počas obdobia 14 dní po poslednej expozícii prípadu COVID-19:
   • testuje kontakty, u ktorých sa vyvinú príznaky COVID-19, ak je to možné,
    • ak je test negatívny, pokračuje v opatreniach počas obdobia 14 dní po poslednom vystavení,
    • ak je test pozitívny, vytvorí z neho prípad (EPIS) a sleduje jeho kontakty.

5. Opatrenia v ohnisku nákazy

 • Činnosti vykonávané v ohnisku
  • testovanie symptomatických a podľa možností aj asymptomatických kontaktov
 • Tieto činnosti boli zoskupené do troch kategórií:
  • sledovanie kontaktov, karanténa, monitorovanie a testovanie symptomatických kontaktov (podľa zváženia a dostupnosti aj asymptomatických) pre každý indexový prípad a jeho
   kontakty.

Príloha 8: Schéma  protiepidemiologických opatrení pre osoby v kontakte s potvrdeným prípadom:

Bod testovanie je posledný, úplne posledný bod v činnotiach, až keď bolo na otázku: „Horúčka, alebo príznaky respiračnej infekcie?“, odpovedané „Áno“.

A to je všetko priatelia.

Pandemický plán nepočíta sa testovaním rizikových skupín. Pandemický plán nepočíta s testovaním na hraniciach. Pandemický plán nepočíta s testovaním zdravých. Pandemický plán plán nepovažuje testovanie asymptomatických kontaktov za nutné, používa len formuláciu podľa zváženia. 

Pandemický plán nepočíta so scríningovou formou testovania v oblasti kritickej infraštruktúry štátu.

Keď som čítal za ostatné dva mesiace, teda počas júna, júla a začiatku augusta odborné texty, všetky zmieńovali vysoký podiel asymptomatických prenášačov.  Základný dokument štátu nepočíta s testovacími schémami.

Naopak, Pandemický plán počíta  s  testovaním ako súčasťou diferenciálnej diagnostiky. Teda ako súčasť vyjasnenia si prípadov pacienta s príznakmi horúčka, kašeľ, príznaky respiračnej infekcie. Pandemický plán  počíta s testovaním len ako nástrojom v službách hygienikov, nie v službách občanov.

Tendencia testovať občana s príznakmi ešte aká taká v dokumente je. Tendencia testovať asymptomatického pacienta je sprevádzaná veľmi silným odradením, slovami ako podľa zváženia, sa môže zvážiť, Musíte byť blízky kontakt cucmajúci sa s jasným prípadom so silnými symptómami , aby následne niekto Pandemický plán zvažoval, či eventuálne, možno… 

Rozumiem tomu, že testovacie kapacity sú konečné a je nimi treba šetriť.

Rozumiem aj tomu, že cena testovania nie je malá. V medziobdobí robíme okolo 2500 testov denne čo pri cene cca 65€ za test je 1352 500€ denne. Za mesiac je to 4,8 milióna eur.

Karanténa  na 14 dní bez skrátenia, ale len trochu

Pozrime sa ešte na to, čo sa deje s občanmi a kontaktmi, keď už teda o nich vieme, že buď sú prípad, alebo boli v kontakte s prípadom.

Pandemický plán definuje izoláciu nasledovne – zabránenie prenosu vysokonákazlivých alebo vysokovirulentných infekcií, ktoré sa môžu šíriť vzduchom aj kontaktom.

Zákon 355/2007 o ochrane verejného zdravia hovorí: „izolácia je oddelenie osôb chorých na prenosné ochorenie počas ich infekčnosti od iných osôb na účely zamedzenia šíreniu prenosného ochorenia,

Od týchto definícii sa potom odrazili nastavenia parametrov štátnej karantény, domácej izolácie kontrolovanej aplikáciou a tak podobne. Základom bol nulový kontakt s okolitým svetom.

Tak sa poďme pozrieť, ako si tento nulový kontakt s okolitým svetom predstavuje Pandemický plán

4.1. Osoba v úzkom kontakte (vysoké riziko expozície):
Počas obdobia 14 dní od ostatnej expozície prípadu COVID-19 osoba dodržiava:

 • izolácia v domácom alebo nemocničnom prostredí podľa individuálneho posúdenia typu domácnosti alebo v mieste poskytovania pobytových sociálnych služieb (možnosť zdržiavania sa v samostatnej izbe, prítomnosť osôb s rizikovými faktormi pre akviráciu infekcie), schopnosť dodržiavať režimové opatrenia a pod.,
 • RUVZ testuje kontakty, u ktorých sa vyvinú príznaky COVID-19, ak je to možné,
  • ak je test negatívny, pokračuje v opatreniach počas obdobia 14 dní po poslednom vystavení,

4. 2. Osoba v nízkom riziku expozície:
Zameriavajú sa na samosledovanie klinických príznakov na vymedzené obdobie:

 • opatrenia zamerané na obmedzenie fyzického kontaktu a vyhýbať sa cestovaniu (teda nemá nariadenú izoláciu)

4.3 Protiepidemické opatrenia vykonávané u suspektných, pravdepodobných a potvrdených prípadov

 • Ich podstatou je liečba a izolácia v zdravotníckom
  zariadení alebo v domácom alebo inom určenom prostredí v závislosti od zdravotného stavu a podmienok na izoláciu v domácom prostredí na vymedzené obdobie (napr. počas
  inkubačného času) od ostatnej expozície.

Existujúce opatrenia UVZ vymedzili dobu na 14 dní respektíve 3 dni po vymiznutí príznakov u vyliečených prípadov.  Izolácia končí, podľa pravidiel UVZ prijatých 20.7. bez testovania. 

Hodnotenie a záver

Nehodnotím nastavené opatrenia. Aj v texte som sa snažil hlavne citovať a vyhýbať sa hodnotiacim súdom. Proste takto je na základe vedeckých poznatkov dostupných 29 člennej pandemickej komisii nastavený boj s novým koronavírusom.

Nie je to návod na to, ako eradikovať. To by v zásade stačili na 14-20 dní všetko zavrieť, zabedniť a zhasnúť. Nakazený by sa vyliečili, alebo umreli. S vyliečením by umrel koronavírus, s ľudskými obeťami by umrel koronavírus. Cieľ eradikácie by bol dosiahnutý.

Nie je to ani eradikácia formou vyhľadávania potenciálnych nosičov. Na to by pandemický plán nesmel rezignovať na testovanie osôb mimo okruh známych nosičov. Rovnako by nesmel rezignovať na testovanie po odoznení príznakov. A už vonkoncom by nemohol pandemický plán rezignovať na zabezpečenie dostupnosti testovania asymptomatických  náhodných krátkych kontaktov, ktorých pandemický plán ani do izolácie neposiela.

Nie, cieľom pandemického plánu nie je eradikácia, cieľom je to udržania spoločnosti v chode. Udržania nemocničných kapacít v chode tak, aby sme dosiahli čo  lepšieho kompromisu. Nedá sa zabudnúť žiť a radovať sa zo života. Nedá sa zabudnúť na liečenie ostatných,  NE-pandemických, ochorení. Nedá sa zabudnúť na potrebu vzdelávania našich detí. Ľudská spoločnosť sa nedá zatvoriť, oplotiť, zabedniť okná a zhasnúť. Bolo by to síce epidemiologicky najsprávnejšie, akurát sa v tom nedá žiť.

Pandemický plán je dobré riešenia s otvoreným koncom.  Na môj skus asi až s príliš otvoreným.

Má to 92 strán, myslené je na mnohé. Akokoľvek, nie je myslené na všetko a je super, že je to verejný dokument. Pripomienky a komentáre, ak budú spracované a dokument systematicky rozvíjaný,  môžu pomôcť zlepšiť riadenie spoločnosti v dobe covidu-19 do očkovania.

Pandemický plán je fajn prvý krok. Uverejnenie spustilo odpočítavanie  k prvému výkopu: Ohlásenie v akej fáze sme. Nasleduje postupné odfajknutie všetkého, čo pandemický plán ukladá vykonať a vykonávať.

Inak to bude len pandemický plán na baterky s exspiráciou 11. 08. 2020. Po uverejnení hoď do zásuvky stola a stôl spáľ.

Nestačí len napísať 92 stranový dokument a potom ho hodiť do zásuvky.

Uverejnil používateľ Martin Pilnik – liberál, lieková politika SaS Pondelok 17. augusta 2020

Vybrané krajiny EU a sveta: 7 dňový priemer nových denných prípadov covid-19 k 17.8

Prehľad počtu nových prípadov chovid-19 na jeden milión obyvateľov v niektorých krajinách EU a sveta k 17.8. a porovnanie so stavom z pred mesiaca.

Kam na dovolenku – 7 dňový priemer k 17.8 vybraných krajín (Zdroj : www.worldometers.info/coronavirus)

Oproti minulému mesiacu sa vlastne nič nezmenilo. Celý svet sa akurát posunul k viac prípadom. Zdá sa, že technika testuj a izoluj nie je kvalitne napĺňaná.

Druhá možnosť samozrejme, je, že protivník , koronavírus, má nejakú zbraň, ktorú sa nám nedarí eliminovať. A touto zbraňou je dávno známa 5-10 dňová inkubačná doba.

No a tretia možnosť je, že kopa infikovaných sú bezpríznakový. Takže sa zas dostávame naspäť k taktike boja testuj a izolujNetestujeme bezpríznakových, nevyhľadávame ich, tí sa nám motajú pomedzi občanov a šíria nákazu, kým náhodou nenakazia niekoho, u koho sa choroba prejaví.

Keď som si prečítal Pandemický plán, tak jediné miesto, kde som sa dozvedel o taktike testovania bola schéma riešenia kontaktov s príznakovým prípadom. O vyhľadávaní infikovaných v populácii bezpríznakových nie je v Pandemickom pláne ani slova. Ale možno som to na tých 92 stranách prehliadol.  Viac sa budem Pandemickému plánu venovať v samostatnom článku.

V článku z pred mesiaca som spomenul aj chybu merania –  regionálnu diferenciáciu. Vďaka štátnemu tajomníkovi ministerstva zahraničia Martinovi Klusovi (SaS) sa začalo podrobnejšie informovanie nie len o celo-štátnych číslach v jednotlivých krajinách, ale začali informovať o rizikových regiónoch. 

Nezabúdajte, Bulharsko, vychytená to dovolenková destinácia, nie je zaradené v oficiálnom zozname zelených krajín. Takže po návrate je nutná sa nahlásiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.  Medzičasom sa tam nakazil aj poslanec ĽSNS, na na neho sa táto povinnosť domácej izolácie po návrate nevzťahovala, má diplomatický pas a spadá do samostatnej skupiny s výnimkami v súpise opatrení.

Pri príchode z ostatných krajín (celá planéta okrem zelených na webe MZV) je potrebné bezprostredne po návrate kontaktovať regionálny úrad verejného zdravotníctva v SR, ktorý  zabezpečí, aby tieto osoby najskôr na piaty deň po príchode absolvovali test na ochorenie COVID-19. Až do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 sú osoby povinné zostať v domácej izolácii. Zdroj: MZV.sk

Viac o osobnej zodpovednosti za zdravie ľudu v mojom predošlom článku Čo to znamená, že opatrenia proti covid-19 prešli zo štátu na zodpovednosť občana?