Malo to priniesť lepšie drahé liečby, po troch mesiacoch to bolo pozastavené

Lebo pacienti po opatrení nedosiahli na nejakú liečbu.

č.b.t.d.

Ale, to je tak… Minister si vymyslel, že na lieky mimo kategorizačného procesu (a  niekedy aj mimo registrácie) uvalí cez zákonný príkaz an block povinne čiastočnú percentuálnu úhradu (od 75-90% z ceny lieku na voľnom trhu).

Logicky sa stalo, že niektoré doterajšie výnimky z kategorizácie ostali aj naďalej indikované pacientom, lebo lekár videl, že je to dobré. A poisťovne museli od 1. 11. 2017  povinne nasadiť úhradu s doplatkom.

Pri takomto plošnom nastavení sa stalo, že pacientka s rakovinou mala za liek v cene vyše 5000€ doplácať 600€.

A to predsa nemôže byť, to by mu Fico zas vykričal, že to radšej zruší. A tak to celé zrušil.

A tak s dobrou ideou práve vylial celú vaničku. Zatiaľ do konca tohoto roka môže poisťovňa „v odôvodnených prípadoch“ nastaviť úhradu na lieky „indikované len v odôvodnených prípadoch“ aj vyššiu úhradu, ba i plnú úhradu zo zdravotného poistenia. Hovorí to novela zákona o radiačnej ochrane zo 6.2.2018, ktorou bola novelizovaná novela zákona o poisťovniach z 1. 11. 2017.

Problém celého segmentu vysoko inovatívnej liečby je, že sa tu jedná o vysokonákladové liečby. Vysokonákladové z pohľadu jedného pacienta a aj z pohľadu celého zdravotníckeho systému. A súčasne, až 45% liekov tohoto segmentu po zhodnotení ich výsledkov v klinickej praxi preukáže nulový prínos v liečbe (vyšlo v BMJ). Ale keď ich nenasadíte, nezískate 65% účinných.

Súčasne je to vysoko monopolné postavenie. Proste je to jedna molekula na svete, ktoré má super výsledky. Alebo aj nemá, len sa to o nej hlasno tvrdí.  To tiež nahráva tomu, aby cena týchto liekov bola naozaj vysoká.

Súčasne sa tu pohybujeme vo vysoko emotívnom prostredí. Prostredí smrteľných chorôb. Ono, smrteľný je aj vysoký tlak krvi, ale ten zabíja tak pomaly, že si to ani nevšimneme. V prípade týchto liekov tú smrteľnosť chorôb vidíme priamo pred očami.  Sú to rakoviny, ktoré za 6-10 mesiacov z vysoko produktívneho manžela urobia umierajúcu kostru.  Sú to geneticky podmienené ochorenia, ktoré  neliečené produkujú vegetatívny stav a liečené rekreačných športovcov.

Sme v segmente, kde lieky ženú nádej do stratosférických výšok a viera v zázrak medicíny má veľkosť známeho vesmíru.

Nie, nie je to jednoduché rozhodovať, na aké lieky tých pár euráčov solidárneho zdravotného poistenia vydáme . Preto sa má v tomto segmente liekov a financovania pracovať naozaj individuálne a hlavne intenzívne prehodnocovať.   Nie nadrbať plošné príkazy a zákazy vo viere, že veď farmaceutické firmy sa nad drobným 5 miliónovým národom zmilujú a charitatívne nám darujú za čo inde na planéte ochotne platia tisíce dolárov.

Hlavné slovo musia mať individuálne nástroje medicíny založenej na dôkazoch.

Bulvarizácia vedy závisí od mesiaca, v ktorom ste si kúpili predplatné

Tak sme sa vraj dozvedeli, že dátum narodenia vplýva na to, akými chorobami budeme trpieť. Alebo že by sme sa len dozvedeli, že trpieť bulvárom budeme v závislosti od toho, v ktorom mesiaci si kúpime predplatné?

Sme.sk vo svojom novom článku z prostredia vedy píše:

Niektoré ochorenia sa totiž objavujú častejšie u ľudí, ktorí sa narodili v rovnakom mesiaci. Zdroj: Choré srdce, alebo depresia môže závisieť od mesiaca narodenia – Primar.Sme.sk

A to je tak všetko, čo sa dozviete o tom, aký vzťah má mesiac v ktorom ste sa narodili s výskytom ochorení, ak ste si kúpili mesačné predplatné pred dvomi mesiacmi.  Viac sa nedozviete, lebo nemáte predplatné.

Novinári musia robiť v prostredí plateného obsahu marketing aj keby išlo o vedu. Inak sa neuživia, nenalákajú čitateľov. A veda hovorí, že najlepšie sa lákajú ľudia na bulvár. Štatistické čísla čítanosti to jasne ukazujú.

Ale nie je všetkým šanciam pokoriť bulvár prvých pár odstavcov. Stačí si kliknúť a dopracujete sa k skutočnému sumáru a teda aj k skutočným výsledkom tej štúdie:

Attention deficit hyperactivity disorder was the only identified relative age association. Our methods identified several culprit exposures that correspond well with the literature in the field. These include a link between first-trimester exposure to carbon monoxide and increased risk of depressive disorder (R = 0.725, confidence interval [95% CI], 0.529-0.847), first-trimester exposure to fine air particulates and increased risk of atrial fibrillation (R = 0.564, 95% CI, 0.363-0.715),  and decreased exposure to sunlight during the third trimester and increased risk of type 2 diabetes mellitus (R = −0.816, 95% CI, −0.5767, −0.929).

Zdroj: Uncovering exposures responsible for birth season – disease effects: a global study | Journal of the American Medical Informatics Association | Oxford Academic

Takže nejde ani tak o mesiac, v ktorom ste sa narodili, ale o expozíciu rôznymi vplyvmi životného prostredia počas tehotenstva.

Psychiatrické diagnózy ako porucha pozornosti a depresie súvisia s expozíciou CO (oxidu uhoľnatého) v prvom trimestri.  Expozícia jemných prachových častíc v prvom trimestri vedie k niektorým druhom arytmie. A málo slnka v treťom trimestri zvyšuje riziko cukrovky druhého typu (získanej počas života).

Takže priatelia, je to stále tak ako to bolo doposiaľ. Astrológiu necháme spať v oblasti pavied. Tak ako doteraz, stále platí, že na naše zdravie majú vplyv len a len konkrétne látky a deje, ktorých sme sami zúčastnený.  V tomto prípade ako súčasť tela našej matky.

A ak nechcete byť vystavený bulvárnym ochutnávkam, musíte si kúpiť predplatné.

Len mimochodom – nakoniec tá štúdia vôbec nie je o vzťahu mesiac narodenia – choroba. Ale o hľadaní  rizikových faktorov z prostredia, ktoré za tým vzťahom medzi mesiacom narodenia a chorobami sú v skutočnosti.  Ale to by ste museli vládať dočítať až do konca.

Vedľajšie účinky v príbalovom letáku s porozumením

Snáď najdlhšia kapitola každého príbalového letáku je kapitola venujúca sa vedľajším účinkom.

Jednotlivé vedľajšie účinky sú rozdelené do viacerých skupín podľa závažnosti ich výskytu. A tu prichádza moja rada:

Jeden pacient zo sto – to je jeden na vašej ulici. Jeden z tisícov, to je vaša dedina či mestská štvrť. Jeden z desaťtisícov, to je jeden zo všetkých obyvateľov mestečka.

Naozaj nie ste jediný na svete a každý záchod na vás nemusí spadnúť.

Naozaj sa máte báť, že vás trafí v takom počte potenciálnych cieľov? Navyše je tu ešte výberová skupina. Antikoncepciu nebudú užívať mužský obyvatelia mestečka a lieky na vysoký tlak  až 30 ročný a starší. Takže skúste uvažovať, že by ste boli  ten jeden nie v malom mestečku, ale v okresnom meste. A to by už bola naozaj smola, aby váš organizmus bol práve ten jediný vyvolený.

Takže tých vedľajších účinkov na konci sa už nebojíme. A tých na začiatku, tých, čo sa týkajú jedného zo sto pacientov? Nuž, nie je ruže bez tŕňov. Ale hlavne, lieky boli testované. A platí pravidlo, že sa vždy zvažuje pomer prínosu a rizika.  Ak bol liek uvedený do klinickej praxe, teda ak ho môže predpísať váš lekár, je tu istota, že prínosy významne prevyšujú riziká vrámci veľkej testovacej vzorky.

Vedľajšie účinky, ktoré prevážili riziko plynúce z choroby priamo u vás ako jednotlivca sú naozaj dôvodom na poradu s lekárom o zmene terapie. Riziká choroby, ktoré prevažujú vedľajšie účinky sú dôvodom, aby ste to ešte raz zvážili. Vadí vám skôr to, že umriete, alebo že vám narastie bujná hriva?

Schválne hovorím o vedľajších účinkoch, pretože rozhodnúť čo je nežiadúce je veľmi ťažké. Ak máte lysinu ako mních a začnú vám po lieku na vysoký tlak rásť vlasy, asi to nebudete považovať za nežiadúce. Pre modelku je výrazné ochlpenie pod nosom rozhodne nežiadúce.