Záhada cenotvorby liekov – prečo sú lieky na recept lacnejšie ako predávané bez receptu

Kdesi-kamsi zaznela otázka: Vie mi niekto vysvetliť hlupu slovenskú cenotvorbu:
Napr. Voltaren rapid 50mg 10tbl. 3,20 EUR , Voltaren rapid 25mg 10tbl. 6,40 EUR.
Tažko sa to vysvetľuje slovakom.
Resp. liek ma na slovensku nižšiu hodnotu ako OTC liek.

Toto by platilo v normálnom kapitalizme bez regulácii:

A: Základná poučka kapitalizmu – cena pre konečného spotrebiteľa je len a len číslo. Nemá žiadnu väzbu na náklady (maximálne nepriamu, odporúča sa aby bola vyššia ako náklady) a už vôbec nemá žiadnu väzdu na veľkosť, farbu, kvalitu obalového materiálu.

B: Predávam tak draho ako sa len dá a tak dlho ako to len pôjde.

Nuž a poďme teraz k tím dvom tovarom – 50mg a 25mg diclofenak.

Schválne som použil pojem tovar a nie liek, lebo sa budeme baviť o cenových aspektoch liekov a teda o „tovarovej“ forme lieku. Veď to poznáte – fotón je aj častica aj vlna a podľa toho, aký jav potrebujete vysvetliť, tak ho vyhlásite buď za časticu -kvantové javy alebo za vlnu – doplerov jav. Podobne ak lieky – ak sa bavíme o cene – je to tovar. Ak sa bavíme o liečení, je to účinná látka+dávka.

Odpoveď na otázku vychádza z právneho rámce na Slovensku:

Lieky uhrádzané zo zdravotného poistenia a predpísané na recept podliehajú povinne nejakej forme regulácie. Opakujem, uhrádzané zo zdravotného poistenia a predpisované na recept – musia byť splnené obe podmienky zároveň.

Všetko ostatné je tovar na voľnom trhu.

O viazanosti na recept rozhoduje aj dávka

Kritériá, či má nejaký liek byť viazaný na recept sú minimálne tri – úzky terapeutický index + riziko otravy, rozpoznateľnosť diagnózy laikom a ešte čosi.  Bolo to dávno, čo ma to ušili na fakulte a nie sú pre tovarovú podstatu lieku zásadné.

Dôležité je to „úzky terapeutický index+riziká otravy“. To znamená, že je veľmi malý rozdiel medzi dávkou účinnou a dávkou smrteľnou.  Keď si sami nastavíte dávkovanie, poľahky sa môžete predávkovať do bezvedomia až k smrti,  bez toho, aby vám váš nápad vziať si 2-3 tabletky naraz prišiel ako debilný.

V závislosti na celkovej dávke (množstvo účinnej látky v jednej tablete krát počet tabliet v balení), ktorá sa dostane pacientovi do ruky, sa niektoré lieky dostávajú za hranicu, kedy by ešte mohli byť predmetom voľného predaja bez receptu.

V prípade diclofenaku – účinnej látky v prípravku Voltaren tbl, vyššie dávky spôsobujú významne sa prejavujúce vedľajšie účinky.

To by sme mali jednu podmienku – viazanosť na recept.

Cena solidarity pod kontrolou

Pre objasnenie druhej podmienky – úhrady z poistenia  – si musíme poriadne uvedomiť, o čo v zdravotnom poistení ide.

Zdravotné poistenie je založené na solidárnom princípe  – zdraví platia odvody a chorí čerpajú.  Občania sú si navzájom solidárny – neriešime prečo ako  a na čo a s kým prišiel občan ku chorobe.  Proste z poistenia sa to uhradí.  A zdraví neriešia koľko si niekedy vyčerpajú – proste sme si navzájom solidárny. 

Keďže prostriedky zdravotného poistenia sú v akejsi spoločnej kase, je dôležité, aby sa míňali hospodárne. V prípade liekov sme dlhým pozorovaním a pokusmi za ostatných 200-250 rokov zistili, že štát musí regulovať koncové ceny liekov, aby sa solidárny systém nezrútil.  Preto sú aj na Slovensku lieky, ktoré sú uhrádzané zo solidárneho balíka zdravotného poistenia regulované formou maximálnej ceny. 

Sumarizácia: Aby aj moje deti, inžinier a zememerač pochopili:

Štát reguluje ceny toho, čo sa platí zo solidráneho balíka – teda to, čo za vás zaplatili formou odvodov a daní vaši spoluobčania. A to, čo si platíte z vlastného vrecka, do toho štátne nevstupuje, tak ako štát nereguluje ceny chleba ani ceny áut ani ceny košele, čo máte na sebe.

Úplne jednoducho  – kapitalizmus vole. ☠️

Nepriamo, vďaka neviditeľnej ruke trhu,  tak vzniká logická situácia, kedy si pacient v pohode zakúpi voľne dostupné a cenovo neregulované 7-10 tabliet napríklad liekov na alergiu, ale ak potrebuje taký liek užívať pravidelne celú sezónu, peňaženka ho dotlačí, aby si zašiel k lekárovi pre recept na celú sezónu – 100 tbl balenie.

Analogicky aj v prípade nášho Voltarenu (diclofenaku) – pár tabliet na akútnu bolesť si môžete kúpiť kedykoľvek, no za neregulovanú cenu.  Ak by ste chceli užívať diclofenac dlhodobo, keď už nie mozog, tak peňaženka vás dotlačí, aby ste za lekárom zašli a poradili sa o poriadnej liečbe.

Veru je to tak, darmo budeme rozprávať, že to škodí vašej pečeni a obličkám, že môžete vykrvácať z vredov. Až keď vás začne omínať peňaženka, začnete používať mozog. Je to divné ale je to tak.

 

Rukoväť pacienta: Pán doktor je mi fajn, dajte mi ďalšiu dávku

V súvislosti s prechodom Slovenska pri predpisovaní liekov na elektronické recepty, vzniká mnoho nedorozumení. Tento seriál Rukoväť pacienta, si kladie za cieľ šíriť osvetu.

Ako nemusíte už chodiť k lekárovi pre recept

Ups! Veľké upozornenie – dnešný diel platí pre pacientov, ktorí majú stabilný zdravotný stav.  Opakujem: stabilný zdravotný stav. 

Iste ste sa stretli s povzdychom, že musíte stále užívať nejaký liek. Najčastejšie v populácii sú to lieky na potlačenie vysokého krvného tlaku.  Jedna moja kolegyňa, keď pri prednáške vyhlasuje prestávku, tak ju vyhlasuje slovami: Prestávka na kávu a lieky proti smrti.

Je to tak – dlhodobo užívané lieky sú lieky proti smrti. S vysokým tlakom sa dožijete 10-15 rokov. S optimálnym 30-50 rokov. A hlavne bez komplikácii na cievach, obličkách, mozgu a tak podobne.

Medzi nami sa pohybujú desiatky až stovky tisíc ľudí, ktorí si ráno zobnú jednu viacfarebnú a fungujú bez akýchkoľvek ťažkostí.

A pre týchto, opakujem so stabilizovaným zdravotnýcm stavom je určené predpisovanie liekov na 12 mesiacov.

V zásade máte dve možnosti:

Opakovací recept na 12 mesiacov

Môžete pri osobnej návšteve požiadať vášho lekára, aby vám vystavil takzvaný opakovací recept.  Takýto opakovací recept sa vystavuje jedine ako elektronický a  s nasledovnými parametrami:

 • názov lieku a veľkosť balenia
 • dávkovanie na deň
 • počet balení pri jednom výdaji ( v kombinácii s veľkosťou balenia maximálne na 3 mesiace)
 • počet opakovaní výdaja. (od 2-12, alebo aj inak)
 • platnosť (na 12 alebo menej mesiacov)

Vy máte slobodnú voľbu pre každý jeden  výber lieku v akejkoľvek lekárni. Prvú várku liekov si môžete vybrať v jednej lekárni, druhú várku po uplynutí  opakovacej periódy v inej lekárni. eRecepty sú uložené kdesi vo vládnych dátových oblakoch a ktorákoľvek lekáreň si vie pre akýkoľvek recept siahnuť.

Rovnako ani lekár nesmie odporúčať pacientovi, v ktorej lekárni si má vybrať lieky.

Platí absolútna slobodná voľba lekárne. Samozrejme, byť verný tej svojej milej lekárničke, čo na vás vždy lascívne žmurkne je iste užitočné.  A nie len pre pošteklenie libida.

A tiež platí, že lekárnika neuprosíte, aby vám lieky vydal všetky naraz pri jednom výdaji. Ono to postupné vydávanie má svoje odborné opodstatnenia.

Takže, opakovací eRecetp je jedna možnosť.  A čo tá spomínaná druhá možnosť, ako nemusieť pre recept do ordinácie?

Priateľ eRecept na telefóne

Druhou možnosťou, ako nemusieť chodiť do ordinácie pre lieky pri stabilnom zdravotnom stave je po telefóne požiadať svojho obvodného lekára, aby vám vystavil klasický eRecept na lieky na maximálne 3 mesiace. 

Takže:

 1. stojíte pred lekárňou,
 2. zavoláte lekárovi,
 3. lekár  vystaví eRecept a odošle ho do dátových oblakov
 4. vojdete do lekárne po ukončení telefonátov
 5. podáte lekárnikovi kartičku poistenca so slovami „Mám vystavené eRecepty.“
 6. Lekárnik ťuká do klávesnice, vytiahne z útrob štátnych zabezpečených dátových oblakov vaše eRecepty a lieky vám vydá.
 7. Hotovo koniec. Bez papiera a bez oprskania v čakárni lekára.

Áno, lekár vám môže dnes podľa zákona predpísať lieky až na 12 mesiacov (§120 odsek 1) g) ), ale lekárnik nesmie pri jednom výdaji vydať viac ako na 3 mesiace.  Preto spomínam v článku práve tie 3 mesiace.

§121 odsek 9) Držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti je povinný na základe lekárskeho predpisu vydať humánny liek najviac v takom počte balení, ktorý neprekračuje počet balení, ktorý je potrebný na liečbu pacienta v trvaní troch mesiacov.

362/2011 Z.z. – Zákon o liekoch a zdravotníckych po… – SLOV-LEX

Tieto disproporcie ako člen zdravotníckeho tímu SaS sledujem.

Ministerstvo zdravotníctva by malo spoločne s hlavným odborníkom na všeobecné lekárstvo byť schopné zdôvodniť odbornú opodstatnenosť takto nastavených obmedzení.  Osobne mám istú teóriu, ako disproporcia vznikla, ale bolo by to nelichotivé pre právnikov MZ.

Keď sme pri tých lehotách a platnostiach, je tu ešte jedna šikovná vecička. Všeobecný lekár môže až 12 mesiacov predpisovať lieky na odporúčenie odborného lekára.  A zas platí, že takáto lehota bez návštevy odborného lekára, ktorý sa o vás stará, je dobré len a práve pri stabilnom zdravotnom stave.

To konečné rozhodnutie je samozrejme na pacientovi, ale počúvať svojho lekára a riadiť sa jeho radami má zmysel. Ak mám odporúča častejšie návštevy a častejšie kontroly vášho zdravotného stavu ako až za 12 mesiacov, treba ho počúvnuť. Máte predsa k nemu a jeho odborným vedomostiam dôveru. Veď inak by ste k nemu nechodili, že.

Zhrnutie:

Ak mám  stabilný zdravotný stav, po poučení od svojho lekára ako by sa mohol prejavovať nestabilný zdravotný stav,  nemusím až 12 mesiacov chodiť do ambulancie pre recept na lieky.

Lekár mi môže pri stabilnom zdravotnom stave vystaviť opakovací recept na  lieky až na 12 mesiacov a pacient si ich môže postupne (maximálne na 3 mesiace) vyzdvihovať.  Alebo môžem požiadať o vystavenie bežného eReceptu na lieky v celkovom množstve na 3 mesiace po telefóne.

 

Rukoväť pacienta: Za správnosť receptu zodpovedá lekár, lekárnik len plní príkaz

V súvislosti s prechodom Slovenska pri predpisovaní liekov na elektronické recepty, vzniká mnoho nedorozumení. Tento seriál Rukoväť pacienta, si kladie za cieľ šíriť osvetu.

Základom je eRecept, papier je len nosič kódu

Ako sa vlastne lekárnik dopracoval k tomu, že papierový recept, ktorý pacient drží v rukách, je pre lekárnika až druhoradá vec?

Zákon o lieku – absolútne základná biblia lekárnika – hovorí:

§121 3) Osoba, ktorá vydáva humánny liek, zdravotnícku pomôcku a dietetickú potravinu pri výdaji:
e) je povinná vydať humánny liek… na základe preskripčného záznamu, ak bol humánny liek … predpísaná elektronicky vytvorením preskripčného záznamu,

Preto lekárnik, keď vás zočí za okienkom, tak okamžite pátra v zákutiach elektronického sveta po preskripčnom zázname.  To je oficiálny názov to teho eReceptu. 

Preto si od vás vypýta, alebo vy, pacienti,  mu strčíte pod nos, vás papierový recept s čiarovým kódom. Z neho lekárnika už zaujíma len a len to besné 13 miestne číslo pod čiarovým kódom. To, že také niečo existuje na papierovom recepte indikuje lekárnikovi, že existuje pre vás lekárom vystavený preskripčný záznam.

Lekár je povinný vás pri predpisovaní informovať, že ani ten papierový recept vlastne nepotrebujete.

Ak by ste papierový recept nemali, tak podáte lekárnikovi kartičku poistenca. Po zadaní vášho rodného čísla (platí do roku 2021) sa lekárnikovi z útrob elektronického sveta vytiahnu vaše recepty. 

„Recipe“ – „Hej magister, počúvaj! Vezmi Koho Čoho…“

Lekárnik expeduje pre vás, pacientov, lieky podľa toho preskripčného záznamu.

Lekárnik len potrebuje vedieť:

 • komu (nacionálie pacienta)
 • čo (aký liek, koľko balení a v akom dávkovaní)
 • kto to prikázal (nacionálie lekára)

Všetky formálne chyby idú za lekárom. Je to jeho zodpovednosť, ako hovorí naša biblia – zákon o lieku:

§120
2) Predpisujúci lekár je povinný riadne a čitateľne vyplniť lekársky predpis… podľa odseku 1. Za úplnosť a správnosť vyplnenia lekárskeho predpisu … zodpovedá lekár, ktorý lekársky predpis…. Predpisujúci lekár zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov v preskripčnom zázname.

(22) Ustanovenia odsekov 1 až 4 a 6 sa primerane vzťahujú na preskripčný záznam.

Teda lekár je zodpovedný, aby to vypísal správne. Ak to vypíše zle a chyba je taká, že lekárnikovi neumožňuje liek vydať, pošle vás, pacienta, za lekárom.  Lekárnik to naozaj nerobí zo záujmu o zlepšenie vašej kondície. Jednoducho to váš lekár skonil pri predpisovaní a lekárnik sa z toho ani pri najlepšej vôli nevie vysomáriť.

Každý recept  je pre lekárnika biznis, naozaj sa dobrovoľne nebudeme pripravovať o hodnotu marže, ktorú ste nám na recepte priniesli len z nejakého rozmaru.  Tá chyba na strane lekára musí byť naozaj veľká.

Lekárnik sa naozaj nestará  či si lekár svoje špecifické povinnosti splnil. Na strane lekárnika a aj pacienta je naša biblia – zákon o lieku.

§121 6) Ak verejná lekáreň …vydala liek…na základe lekárskeho predpisu…, ktorého predpísaním predpisujúci lekár porušil povinnosť dodržiavať preskripčné a indikačné obmedzenia…. , zdravotná poisťovňa uvedená na lekárskom predpise…je povinná uhradiť zdravotnú starostlivosť poskytovateľovi lekárenskej starostlivosti. Zdravotná poisťovňa má právo na náhradu plnenia podľa predchádzajúcej vety voči

a) predpisujúcemu lekárovi, ktorý ako fyzická osoba poskytujúca zdravotnú starostlivosť … nesprávne vystavila lekársky predpis… alebo
b) voči poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, v mene ktorého predpisujúci lekár nesprávne vystavil lekársky predpis… .

Ak je lekársky predpis formálne správny (vieme komu, čo a od koho), lekárnik to pokojne vydá.  Zákon nám zaručuje, že nám to poisťovne preplatia. Áno, poisťovne to na nás lekárnikov dookola skúšajú a občas nám neoprávnene takéto recepty vrátia. Ale naučili sme sa byť odolní.

Nech si to potom rieši poisťovňa s lekárom. Je to len a len medzi nimi.

Zhrnutie:

Ak vás lekárnik pošle za lekárom kvôli zlému receptu, naozaj za to môže len a len ten lekár.

Lekár je povinný:

 • správne vyplniť preskripčný záznam (iniciále pacienta, iniciále lekára, iniciále lieku čo je asi tak 20 bodov)
 • správne ho elektronicky podpísať (v tom sa najviac chybuje)
 • správne ho odoslať do centrálneho úložišťa.

Lekárnik bazíruje len na tom:

 • aby bol preskripčný záznam  eRecept formálne správne vystavený a vyplnený,
 • aby bol schopný preskripčný záznam vôbec v zákutiach elektronického sveta nájsť.

Keď sú tieto  podmienky splnené, liek vám, pacientom, vydá.

Lekárnik je oprávnený zasiahnuť lekárovi len do počtu balení (maximálne na 3 mesiace pri jednom výdaji) a dávkovania (prekročenie dennej dávky, hlavne u detí), pričom musí informovať lekára.