Lekárne ako miesta prvého kontaktu v prípade vírusovej epidémie

Tá nešťastne formulovaná SMS otvorila jednu zásadnú informáciu, ktorú by som formuloval do nasledovnej vety: Pri vírusovej epidémii je práve lekáreň miestom prvého riešenia pre 80-90% pacientov.

Pacienti mimo epidémie

Lekárnik a eRecept – v čase epidémie najlepší priateľ stabilizovaného chronického pacienta s vysokým tlakom, cukrovkou, astmou.

Títo pacienti, ak sa im ich bežný zdravotný stav nemení a minula sa im zásoba ich obvyklých liekov, v prípade potreby zavolajú k svojmu lekárovi, ten im po telefóne vystaví eRecept a potom si ho vyberú v ktorejkoľvek lekární.

Je preto na mieste, aby lekárnik zvýšil mieru komunikácie s chronickými pacientmi, lebo sa stáva očami a ušami zdravotného systému. Lekárnik vidí pacienta ako jediný zdravotnícky profesionál, môže sa uistiť, že sa pacientovi naozaj nezmenil zdravotný stav, že pacient vie, ako lieky užívať, skontrolovať podľa doterajších výdajov (verní pacienti), či na niečo nezabudol a podobe.

Na okraj: Ambulujúcich lekárov pacienti konečne naučia dvíhať telefóny. A keď nie pacienti, tak hlavný hygienik, alebo lekár VUC určite, keď mu to pripomenieme.

Epidémiou postihnutí pacienti

Lekáreň ako miesto prvého kontaktu zdravotníckeho systému pre najľahšie formy postihnutých epidémiou.

Pacient zasiahnutý epidémiou, špeciálne ako teraz vírusom spôsobeným akútnym respiračným ochorením – samozrejme do lekárne musí on, alebo ideálne jeho príbuzní (aj tí už môžu byť nosiči, len bez príznakov) pre symptomatické lieky – antipyretická, vitamín C, expektorancia, antitusíka (s upozornením), bylinné čaje… .

Všetko sú to lieky, na ktoré nepotrebujú recept a pacient by úplne zbytočne pri ľahkom priebehu (70-75% prípadov) vysedával u lekára. Lekárnik sa navyše stáva jediným profesionálom a keď ste jediný, tak proste musíte overiť, či pacient dobre zhodnotil, že ide len o ľahký priebeh.

Pacient s ľahkými príznakmi nemá dôvod sa za to hanbiť. Rúška na tvár, prvá veta s informáciou – pozor na mňa. WHO a následne aj pokyn pre slovenských lekárov jasne hovorí, že rizikové sú naozaj intenzívne kontakty. Viac ako 15 minút, bližšie ako 2 metre.

Lekáreň naozaj zohráva pri vírusových epidémiách významné postavenie s ktorým aj riadenie štátu musí počítať. Preto aj Slovenská lekárnická komora vydala pre svojich členov pokyny.

AKÚTNI PACIENTI, či už požadujúci výdaj liekov bez lekárskeho predpisu, alebo pacienti s lekárskym predpisom na liek, ktorý neužívajú dlhodobo (napríklad antibiotiká, analgetiká, antihistaminiká, a pod.), prosím zvážte osobnú návštevu verejnej lekárne a pokiaľ máte možnosť, požiadajte o výber liekov príbuzných či známych. Prispejete tak k prechodnému zníženiu koncentrácie chorých pacientov v priestoroch lekární.

VŠETCI PACIENTI, ktorí pozorujete symptómy ako horúčka, suchý kašeľ, sťažené dýchanie, bolesti hlavy a kĺbov sa podľa možnosti vyhnite kontaktu s inými ľuďmi a kontaktujte call centrum Úradu verejného zdravotníctva (0917 222 682), prípadne rýchlu zdravotnú pomoc (112).

ZDRAVÍ KLIENTI  verejných lekární (požadujúci výživové doplnky, liečebnú kozmetiku a iný sortiment verejných lekární) odložte návštevu lekárne aspoň o mesiac.

Source: Vyhlásenie Slovenskej lekárnickej komory: COVID-19 | Slovenská lekárnická komora

Lekári sú na začiatku ochorenia z princípu (vírus) vyautovaní.

Krízové štáby všetkých krajín, aj WHO to v svojich pokynoch priznávajú: Ak máte ľahký priebeh, nechoďte k lekárovi, kontaktujte ho telefonicky.

If you have fever, cough and difficulty breathing, seek medical care early

Stay home if you feel unwell. If you have a fever, cough and difficulty breathing, seek medical attention and call in advance. Follow the directions of your local health authority.

Why? National and local authorities will have the most up to date information on the situation in your area. Calling in advance will allow your health care provider to quickly direct you to the right health facility. This will also protect you and help prevent spread of viruses and other infections.

Ak máte horúčku, kašeľ a problémy s dýchaním, vyhľadajte lekársku pomoc včas

Ak sa necítite dobre, zostaňte doma. Ak máte horúčku, kašeľ a ťažkosti s dýchaním, vyhľadajte lekársku pomoc a zavolajte vopred. Postupujte podľa pokynov miestneho zdravotníckeho orgánu.

Prečo? Národné a miestne orgány budú mať najaktuálnejšie informácie o situácii vo vašej oblasti. Volanie vopred umožní vášmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, aby vás rýchlo nasmeroval do správneho zdravotníckeho zariadenia. Toto vás tiež ochráni a pomôže zabrániť šíreniu vírusov a iných infekcií.

Source: Advice for public (WHO)

Naopak, lekári pomôžu tým 10-15% najťažších prípadov, budú riešiť diferenciálku pri zmeske s angínou či iným pridruženým ochorením.

Ešte raz – nik iný k pacientom ten ibalgin a ani tie chronické lieky nedodá. Len lekárnik, alebo lekárnik+eRecept.

Rozvaha a profesionalita, to je to, čo musí výkonný politik dnes prezentovať

Dnešný text  píšem aj ako člen zdravotníckeho tímu SaS. Zdravotníctvo síce pripadne asi OĽaNO, no rovnako vieme aj v SaS, odkiaľ kam a kade a sme pripravení spolupracovať.

Bohužiaľ, voliči nám na ďalšie ministerstvo nedali mandát, ale ak si Igor myslí, že to jeho Marek Krajčí nezvládne, radi vezmeme aj zdravotníctvo. Ako ho však poznám, Marek to zvládne a ja som pripravená byť mu maximálne nápomocná.“

Source: Jana Cigániková (SaS) označila za nekorektné Matovičovo tvrdenie – Denník N

Úlohou politika vo výkonnej funkcii je dnes riadiť spoločnosť, koordinovať spoluprácu profíkov. Zabezpečiť plnú informovanosť. Vytvoriť pocit istoty a dôvery v systém.

Najzásadnejšie je dnes pre politika ministerstva zdravotníctva myslieť o dva kroky dopredu a to samozrejme v zmysle najhoršieho variantu. Tieto dva kroky dopredu sa zle komunikujú, ba dokonca je nemožné ich komunikovať.

Byť za debila, lebo bol priveľmi preventívne opatrný, to bude pre politikov vo výkonných funkciách znakom úspechu.

Ak v opatreniach treba myslieť dva kroky dopredu, v hodnotení situácie treba byť úplne na konci obligátnej 5 bodovej stupnice. Treba byť už v situácii akceptovania novej reality.

Prichádzajú dobré správy – firma preorietovala výrobu a dokáže produkovať 20 tisíc rúšok denne. Nasledovať musí celý kompletný reťazec, aby sa tieto a ďalšie ochranné pomôcky dostali až na koniec reťaze, k lekárnikom a lekárom v priamom kontakte s pacientami. Lebo v istý moment musí prísť pokyn – všetci nasadiť ochranu.

Súčasťou novej reality je aj to, že musíme zmeniť niektoré požiadavky na jednotlivých hráčov, hlavne nemocnice a lekárov s ohľadom na zmenené kvantitatívne potreby. Nik sa nesmie ani len na okamih obávať, že by porušoval nejaký v dobrých časoch užitočný predpis, keď je zapojený do novej reality. Máme kopu kadejakých obmedzení, ktoré z dobrých dôvodov aplikujeme, keď je čas a priestor byť dokonalý. Práve politici vo výkonných funkciách musia vedieť, kde a čo dočasne vylúčiť z platnosti a kde a čo dočasne naopak prišroubovať.

Štátne cenové regulácie a skoro prídelový systém pre ochranné pomôcky je len jednou z takýchto opatrení v kompetencii politikov vo výkonných funkciách. Koordinácia nemocničných kapacít musí nasledovať.

Rozvaha a profesionalita, to je to, čo musí výkonný politik dnes prezentovať.

Lekárnici boli vždy pri najväčších míľnikoch ľudstva…

Pepsi-cola, vymyslel lekárnik ako súčasť „americkej diéty“ so slanými tyčinkami (na lepšie trávenie a doplnenie solí po hnačke a vracaní).

Pani Benzovú, keď zachraňovala manželov vynález a éru spaľovacích motorov, podporovala pri tankovaní benzínu sieť lekární.

Záchranou pred morovou epidémiou bol arzén na hubenie hlodavcov z.. z lekárne a tým sme prispeli Agáte Christie k nehynúcej sláve Herkula (sledujete to meno?) Poirota.

Nie, nevymysleli sme všetko. No pri všetkom sme stáli v pozadí a pomáhali. Lekárnik je pomáhajúca profesia.

Milujem farmáciu a beriem na vedomie také to postávanie kdesi v pozadí. Veď do koho by ste si bez nás kopli? Do lekárov sa neodvážite, majú belšie plášte. Tak to zhromozvodujeme pri vydávaní liekov my.

Lekárnici bol vždy pri najväčších míľnikoch ľudstva… Najprv nakopávaný, potom pomáhajúci a nakoniec v zadu zapadnutý prachom.

Viete priatelia, tento trochu z nadhľadu písaný text, je naozaj pravdivý. Občas vám niečo nedoprajeme, lebo vás chceme chrániť. Nemusíte všetkému rozumieť, máte svoje diagnózy a aj mohol sa na vás ráno vybúriť manžel/ka. My to prijmeme ako vlastnosť nášho povolania, nie vaše mínus, odhalíme vaše skutočné trápenia pár otázkami a vy do večera vymyslíte zas niečo, čo bude slúžiť tomuto svetu stovky rokov.

Tak sa to deje už… No zas nemusíme vedieť všetko a aj na predmet farmaceutická propedeutika sa mi nechcelo v prvom ročníku chodiť ako každému priemerne zodpovednému a priemerne poctivému študentovi.  Veď to poznáte od Exiperiho – nič nie je dokonalé, zhodnotila líška neprítomnosť sliepok na planéte Malého princa.

Neviem ako kolegovia, ale ja si večer rád sadnem do záhrady pod starootcovksú jabloň, zahľadím sa do diaľky, ohraničenej vencom hôr  a teším sa s vašich životov. Hádam aspoň trošku lepších vďaka nám, farmaceutom.

Prečo už nepotrebujeme heroín proti kašľu ako v 1898?

Po sociálnych sieťach lieta fotka štandky heroínu z roku 1898 a popisom, že vtedy do firma Bayer úplne normálne predávala s odporúčaním ako liek na kašeľ.

Tak sa pozrime, ako to s tým heroínom v roku 1898 bolo.

Účinok na utlmenie kašľa je vlastnosť celej skupiny látok na báze morfínu. Majú účinok proti bolesti a aj vplyv na centrum dýchania/kašľa. Ktorý z uvedených účinkov sa prejaví viac závisí od detailnej štruktúry.

Heroin-3D-balls

Kým morfín má silnejší účinok na bolesť, kodeín vďaka detailom v štruktúre molekuly, má primárne účinok na kašeľ a významne menší na bolesť. Vytvorenie závislosti hrozí rovnako u každého.

Predávkovanie morfínovými prípravkami, teda aj heroínom sa prejavuje práve útlmom dýchacieho centra. Toto centrum v mozgu  autonómne (bez nášho vedomého vplyvu) zabezpečuje dýchanie. Jeho funkčnosť si môže každý vyskúšať. Stačí, keď zadržíte dych, po pár desiatkach sekúnd je vaša osobná vôľa bez šance, váš mozog automaticky zariadi, že sa nadýchnete. (skúšanie je na vlastné nebezpečie)

Vplyvom súvisiacich účinkov na ďalšie centrá mozgu, človek pod vplyvom morfínových prípravkov zaspí. Pri predávkovaní  prípravkami na báze morfínu sa dotyčný udusí, lebo mu mozog nepovie, že by bolo dobré sa nadýchnuť.

Heroín veľmi dobre tlmí kašeľ. Ale v dávke, kde sa prejaví aj ako brutálna návyková látka. Pomer benefitu z utlmenia kašľa a rizika smrti je šialene nevýhodný pre jeho dnešné používanie.

Bayer Heroin bottle

Keďže v 1898 umierali deti na čierny kašeľ a neexistovali žiadne iné bezpečné lieky a nevedelo sa/nechcelo sa vedieť o nebezpečnosti závislosti, tak sa podával. V roku 1898 bolo známych možno 20-50 skutočne účinných chemických látok, použiteľných ako lieky na všetky existujúce choroby. V jednej indikácii bol na výber buď jeden z nich alebo žiadny liek. Preto sa používali aj lieky veľmi nebezpečné.

V roku 1898 neboli k dispozícii také výskumné metódy, aby ste si všimli účinky nejakej látky, ak tie účinky neboli veľkosti slona.  Ani by vás len nenapadlo zaoberať sa nejakým vzťahom štruktúry a účinku chemickej látky. Tých dnešných 5-10 látok na kašeľ by ste v roku 1898 nedokázali objaviť.

Keď som sedel na prednáške z farmakológie, tak náš docent Seginko hovoril, že nám vôbec nezávidí skúšku, ktorú budeme u neho v polovici 90. rokov 20. storočia skladať. Keď on študoval, stačila mu na celú farmakológiu jediná veta: Vzťah štruktúry a účinku je neznámy. A to sa písali 70. roky 20. storočia. Ešte vtedy sme o liekoch vedeli naozaj veľmi málo.

V roku 2019 máme lieky na utlmenie kašľa, ktoré nemajú tak silné vedľajšie účinky, ako hlavný účinok.

Poznáme princíp vzťahu štruktúry molekuly a jej účinku. Poznáme receptorovú teóriu. Máme počítačové modelovanie molekúl na výber potenciálne nádejných liekov.

Máme očkovanie proti čiernemu kašľu, takže táto choroba sa už skoro nevyskytuje. Kašeľ je už len symptóm iného ochorenia, nie samotná vraždiaca choroba. V roku 2019 liečime túto primárnu chorobu a kašeľ riešime, len ak obťažuje.

Máme úplne iné systémy na posudzovanie účinkov liekov, máme úplne iné systémy na zbieranie výskytu vedľajších účinkov. Dnes máme k dispozícii 5-10 chemických látok s overeným účinkom a skontrolovaným účinkom len na kašeľ. Podobne na desiatky chorôb.

Heroín so svojím šialene vražedným profilom už nepotrebujeme. Máme 5-10 bezpečných a účinných prípravkov. Na nevedomosť konca 19. storočia sa preto môžeme oprávnene pozerať z nadhľadu.

No nepohŕdajme našimi predkami len preto, že my toho dnes vieme viac. Lebo aj naši predkovia by iste mali dôvod sa nad nami uškŕňať. Možno by vzali na nás aj bakuľu a uštedrili nám jednu výchovnú. Lebo občas sme napriek možnostiam, vedomostiam a skúsenostiam, ktoré máme, zúfalo hlúpi a nepoučiteľní.