Lekárnici boli vždy pri najväčších míľnikoch ľudstva…

Pepsi-cola, vymyslel lekárnik ako súčasť „americkej diéty“ so slanými tyčinkami (na lepšie trávenie a doplnenie solí po hnačke a vracaní).

Pani Benzovú, keď zachraňovala manželov vynález a éru spaľovacích motorov, podporovala pri tankovaní benzínu sieť lekární.

Záchranou pred morovou epidémiou bol arzén na hubenie hlodavcov z.. z lekárne a tým sme prispeli Agáte Christie k nehynúcej sláve Herkula (sledujete to meno?) Poirota.

Nie, nevymysleli sme všetko. No pri všetkom sme stáli v pozadí a pomáhali. Lekárnik je pomáhajúca profesia.

Milujem farmáciu a beriem na vedomie také to postávanie kdesi v pozadí. Veď do koho by ste si bez nás kopli? Do lekárov sa neodvážite, majú belšie plášte. Tak to zhromozvodujeme pri vydávaní liekov my.

Lekárnici bol vždy pri najväčších míľnikoch ľudstva… Najprv nakopávaný, potom pomáhajúci a nakoniec v zadu zapadnutý prachom.

Viete priatelia, tento trochu z nadhľadu písaný text, je naozaj pravdivý. Občas vám niečo nedoprajeme, lebo vás chceme chrániť. Nemusíte všetkému rozumieť, máte svoje diagnózy a aj mohol sa na vás ráno vybúriť manžel/ka. My to prijmeme ako vlastnosť nášho povolania, nie vaše mínus, odhalíme vaše skutočné trápenia pár otázkami a vy do večera vymyslíte zas niečo, čo bude slúžiť tomuto svetu stovky rokov.

Tak sa to deje už… No zas nemusíme vedieť všetko a aj na predmet farmaceutická propedeutika sa mi nechcelo v prvom ročníku chodiť ako každému priemerne zodpovednému a priemerne poctivému študentovi.  Veď to poznáte od Exiperiho – nič nie je dokonalé, zhodnotila líška neprítomnosť sliepok na planéte Malého princa.

Neviem ako kolegovia, ale ja si večer rád sadnem do záhrady pod starootcovksú jabloň, zahľadím sa do diaľky, ohraničenej vencom hôr  a teším sa s vašich životov. Hádam aspoň trošku lepších vďaka nám, farmaceutom.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *