Archív kategorií: Zdravotníctvo

Svetový deň informovanosti o autizme je 2. apríla

BRATISLAVA 1. apríla (WEBNOVINY) – Interaktívne stretnutie s deťmi, mladými ľuďmi, rodičmi ako aj dobrovoľníkmi a odborníkmi pripravuje Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom (SPOSA) pri príležitosti Svetového dňa informovanosti o autizme, ktorý stanovili na 2. apríla. Cieľom je zvýšenie povedomia o tomto ochorení v celej spoločnosti, podpora včasnej diagnózy a skorého zásahu. Podujatie bude v A4 – nultom priestore na bratislavskom Námestí SNP. Pre návštevníkov sú takisto pripravené aj rôzne workshopy s možnosťou aktívnej účasti, premietanie fotografií a filmu zo života autistických detí a ich rodín. Atmosféru spríjemní vystúpenie Samba Bratucada – karnevalovej samby Rio de Bratislava a koncert skupiny La3no Cubano s autistickými deťmi.

Please follow and like us:

ÚDZS udelil dve 300-tisícové pokuty

BRATISLAVA 27. marca (WEBNOVINY) – Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) udelil Nemocnici s poliklinikou Levice (NsP Levice) a Fakultnej nemocnici Nitra (FN Nitra) pokuty vo výške 300 tis. Sk. Ide pritom o najvyššiu možnú sankciu, ktorú úrad právnickým osobám môže uložiť. Na štvrtkovej tlačovej besede o tom informoval predseda úradu Richard Demovič.

NsP Levice udelil úrad pokutu, pretože jej zdravotnícki pracovníci nerešpektovali dôrazné upozornenie výrobcu o výnimočne rizikovom lieku v súvislosti s mikrobiologickou kontamináciou a nesprávnou aplikáciou anestetika Propofol spôsobili piatim pacientom vážne zdravotné problémy. Nemocnica totiž použila 100-mililitrové balenie liečiva v rozpore s inštrukciami výrobcu, keďže ho podávala viacerým pacientom a používala viac ako šesť hodín. ÚDZS okrem sankcie nariadil v Leviciach aj niekoľko nápravných opatrení. „Všetci zamestnanci boli preškolení o aplikovaní anestetík, Propofol sa stiahol z používania a v podstate sa nabehlo na úplne iný režim podávania takýchto látok,“ povedal Demovič. Zároveň upozornil, že na základe informácií z médií stiahli z bežného používania veľké 100-mililitrové balenia uvedeného anestetika aj ďalší poskytovatelia.

FN Nitra bola pokutovaná za prípad 17-ročného chlapca, ktorý sa podľa slov predsedu ÚDZS podujal na bežnú operáciu. Pri operácii však nastali komplikácie, ktoré viedli k zastaveniu efektívnej cirkulácie. Personál pritom tento stav rozpoznal neskoro. „Základnou chybou bolo, že pacientovi neboli počas operácie monitorované základné vitálne funkcie,“ vyhlásil Demovič. V súčasnosti je pritom chlapec v bdelej kóme. Aj tu úrad nariadil niekoľko nápravných opatrení, okrem iného poučenie, či zabezpečenie, aby sa nemohli uskutočňovať operácie bez monitoringu. „ÚDZS vzhľadom na podozrenie zo spáchania trestného činu zaslal Generálnej prokuratúre SR oznámenie o tomto prípade na ďalšie šetrenie,“ uzavrel predseda ÚDZS.

Please follow and like us:

Odborári majú výhrady k minimálnym štandardom v zdravotníctve

BRATISLAVA 17. marca (WEBNOVINY) – Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb (SOZ) má výhrady k návrhu novely vyhlášky o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno – technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení, ktorú do pripomienkového konania predložilo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR. „Navrhované počty zdravotníckeho personálu k počtu pacientov nezohľadňujú zabezpečenie kvalitnej zdravotnej starostlivosti, môžu priniesť zhoršenie služieb pre pacientov a súčasne ohroziť personál,“ povedal pre agentúru SITA predseda SOZ Anton Szalay.

Navrhované počty lekárov k počtu pacientov sú podľa odborárov hlboko podhodnotené a podobná je aj situácia sestier. Už dnes je pritom situácia taká, že vo viacerých nemociach chýba personál na zabezpečenie služieb podľa Zákonníka prace. Samotné spracovanie vyhlášky pritom SOZ hodnotí kladne, keďže má zdravotným poisťovniam pomôcť pristupovať k poskytovateľom diferencovane. „Novela však nemôže byť vypracovaná a vydaná na základe akceptovania súčasnej situácie, teda nedostatku odborného personálu v nemocniciach,“ upozorňuje Szalay. Svoje konkrétne pripomienky k materiálu predloží SOZ v rámci pripomienkového konania.

Vyhláška o minimálnych štandardoch sa týka zmien minimálnych požiadaviek na zdravotnícke zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktoré podľa predkladacej správy vyplynuli z potrieb aplikačnej praxe a zároveň stanovuje rozsah minimálnych požiadaviek v zdravotníckych zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti. Rozsah ustanoveného zabezpečenia a vybavenia je podľa predkladacej správy navrhnutý tak, aby zodpovedal štandardom kvality pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a pokrýval potreby pacientov. „Súčasne však musí zabezpečiť, aby zdravotnícke zariadenia boli schopné stanovený rozsah personálu, materiálneho a prístrojového vybavenia zaistiť nielen z hľadiska dostatku kvalifikovaného personálu, ale aj z hľadiska finančného,“ uvádza sa v predkladacej správe.

Vyhláška napríklad stanovuje, že na jedného lekára na chirurgickom oddelení v dennej zmene pripadá 15 pacientov na lôžku, na jednu sestru na chirurgickom oddelení pre dospelých v dennej zmene deväť pacientov a v nočnej zmene 15 pacientov. Ústavné zariadenia sú pritom podľa vyhlášky povinné spĺňať minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie do 31. decembra 2008 a materiálno – technické vybavenie najneskôr do 31. decembra 2010.
SITA

Please follow and like us: