Archív kategorií: Lekárnik expeduje

Teórii sa nám tu rojí, ako robotníc v úli. Ale čo je tá teória zač?

Treba sa pozrieť, kam sa zaraďuje vedecká teória v systematike vedeckého skúmania. Nie je to pozorovanie, nie je to pokus, nie je to metaštúdia. Je to teória.

V systematike vedy teória znamená, že si niekto niečo myslí, že by eventuálne tak nejako malo byť pravda, ale musí sa to ešte nezvrátiteľne potvrdiť, aby sa to stalo vedeckým faktom. Alebo sa nájde čo i len jeden kontrapríklad a je po teórii.

Hierarchia vo vede zabezpečuje, že sa dokážeme trochu orientovať v teóriách. Od „renomovaných“ inštitúcii sa očakáva, že budú silou svojej reputácie brzdiť publikovanie čohokoľvek, čo koho napadne. Takže väčšinou z lepších univerzít vypadávajú teórie, ktoré aj niečo vydržia v čase. Teórie, ktoré sú založené na nejakých pevných základoch a z týchto základov predpovedajú, že budúce pokusy budú v súlade s ich teóriou.

Jednou z najtvrdších teórii je Eisteinova teória relativity. Čosi postuloval, čosi načrtol a vedci sa už 60-70 rokov snažia útočiť z každej strany, len aby ju vyvrátili. Každý takýto pokus o rozvrat však vychádza presne v súlade s predpoveďami jeho teórie.

Dobrú teóriu každé ďalšie pozorovanie a pokusy potvrdzujú. Potvrdzujú sa očakávania a predpovede z teórie vyplývajúce. No sama o sebe, teória ešte stále nie je vedeckou pravdou. Ani tá Eisteinova.

Mimochodom, aj heliocentrický systém planét, alebo planetárny model atómu boli svojho času uznávané teórie. Dnes tu je Veľký trest a Heisenbergov princíp neurčitosti.

Dnes sa ku covid-19 rojí teórii, že by aj včelín závidel. Ale merania, výskumy, tie potrebujú čas. Ľudia by dnes chceli informácie najlepšie včera. No pravda je taká, že dnes len a len teoretizujeme ako eventuálne bude. Nostradamus hadr.

Aj v tej oxfordskej teórii sa píše hneď v nadpise: Fundamental principles of epidemic spread highlight the immediate need for large-scale serological surveys to assess the stage of the SARS-CoV-2 epidemic | medRxiv (potrebujeme merať, skúmať, aby sa ich teória potvrdila alebo vyvrátila)

Aby som prispel aj ja jednou teóriou

Vysvetlenie koncentrovanej úmrtnosti počas epidémie Covid-19 by mohol byť akýsi ad-on. Je to čosi navyše.

Časť mŕtvych berie ostatným ochoreniam – pacienti by tak či tak umreli, mali by v úmrtnom liste rovnaký dátum a inú diagnózu. To sa bude dať vyhodnotiť až o rok, keď sa porovnajú medziročné štatistiky. Ak bude rok 2020 oproti 2019 vykazovať výrazný pokles úmrtí na iné ako covid-19, tak mám pravdu.

Časť mŕtvych má na svedomí covid-19 a keby tu nebol, tak by títo mŕtvy mali v úmrtnom liste aj inú diagnózu aj iný dátum. Charakteristickou skupinou v tomto budú superohniská, ako napríklad domovy dôchodcov.

Časť mŕtvych sú dôsledky havárie systému – takzvané odvrátiteľné úmrtia, čo je aj za bežných okolností teoretický konštrukt a v dnešných dňoch ale že úplne teoretický konštrukt. Toto sa meria nepriamo, sledovaním takých parametrov, ako je časová medzera medzi prvými príznakmi a prvým vyšetrením či podaním prvej liečebnej dávky (napríklad v onkológii). Dojazdy sanitiek, počet pacientov na jedného špecialistu, čakacie doby a tak podobne. Následne sa to porovná medzištátne, medzi systémami. Hovorím, je to teoretický konštrukt. Akokoľvek, všetky tieto parametre sa zhoršujú v čase núdzového režimu.

Takže tú máme dve nové neprázdne množiny, ktoré boli v marci 2019 prázdne.

Ale ja nie som z Oxfordu, ja si môžem publikovať teórie aké len chcem.

Please follow and like us:

Ako chrániť tých, čo ochranu potrebujú – seniori a nepandemicki chorí

Aby sa osoba A (senior, lekár, sestra, lekárnik) nenakazila  bez ohľadu na to, čo sa nachádza v okolí, musí mať na sebe ochranné pomôcky s absolútnou (limitne sa blíži k 99%) ochranou – v aktuálnom svete je to respirátor plus ochranný odev. A musí s mím zaobchádzať správne. To tiež nie je jednoduché a je to neoddeliteľnou súčasťou ochrany. Potom sa osoba A môže pohybovať aj v kontaminovanom prostredí.

Pri návrate do svojho nekontaminovaného prostredia sa správne zbaviť ochranných prostriedkov.

Keď nie je respirátor aj rúška dobre poslúži, ale už nehovorme o 100% ochrane.

Aby sme sa zas vrátili na vysokú úroveň, musí už spolupracovať aj strana B.

Aby osoba B (pacient, rodinný príslušník, poštár) nenakazila okolie, musí mať minimálne rúško (zníženie pravdepodobnosti nakazenia okolia o desiatky percent), ideálne respirátor (80-90%). Aby patogén ostal vo vnútri a nelietal od nosiča von. Každá osoba B. Keď nemeriame, netestujeme, tak každý sa musí správať ako nosič.

Kombináciou dosiahneme maximálne možnú ochranu osoby A.

Takže od najmenej účinných (ale stále situáciu zlepšujúcich) po najsilnejšie opatrenia: 

  1. senior rúško ostatní nič (nulový bod)
  2. všetci  na okolí rúško a kontakt v na to určenom priestore (chodba…)
  3. senior respirátor a ostatní hocičo a kontakt v na to určenom priestore (chodba…)
  4. všetci rúško, senior respirátor a kontakt v na to určenom priestore
  5. vakcína

Takže odpoveď ako ochrániť seniorov – rúško každý s kým sa stretáva je základ čo ostatní vedia spraviť.

Najmä  tí, čo sú „zdieľanou“ osobou (ideálny vektor prenosu) – teda sa stretáva postupne v čase s viacerými osobami. Ideálne – dekontaminácia pred kontaktom so seniorom. V  bežnej interakcii neprichádza do úvahy, preto hovorím o minimálne interakcii vo vyhradenom priestore.

Sám senior si musí chrániť svoje dekontaminované prostredie – nevpúšťať nikoho bez 100% vylúčenej infekcie. A pri interakcii vyžadovať hlavne aby ONI mali minimálne rúško.

Preto lekári/nemocnice sa neepidemických oddeleniach tak striktne vyžadujú, aby od nich epidemickí a potenciálne nákazlivý pacienti nedostali – aby ochránili nekontaminované prostredie. Aby nemuseli do karantény ako potenciálny nosiči infekcie.

Please follow and like us:

Ako ideme zlikvidovať covid-19?

Čo máš pozabíjaj a nešír ani kus!

Každý nový pacient – to sú milióny kusov nových vírusov.

Preto dnes je tak nevyhnutné, aby sme prerušili tieto cesty prenosu z človeka na človeka. Preto je tak dôležité, aby sa noví  ľudia ďalej nenakazili. Ak medzičasom nakazí pacient ďalšieho človeka, práca imunitního systému pacienta na zlikvidovaní choroby covid-19 z povrchu zemského vyšla vlastne navnivoč.

Imunitný systém pacienta zabije vírusy.   Imunitný systém chorých pacientov sú naši bojovníci.  Superbojovníci, ktorým medzi prstami pri kašli nesmie neuniknúť ani jeden kus vírusu k ďalšiemu človeku.

Tie vírusy, čo ležia povonku na vetri, daždi a slnku, tie sa časom rozpadnú.  Na tie sere pes a dezinfekcia –  obrazne aj doslova.

O takúto jednoduchú vec ide. Minimalizovať počty chodiacich inkubátorov a množiarní vírusu.  Keď už to máš, tak tú koronasviňu zabi a nešír.

Preto musíme testovať, aby sme vedeli oddeliť aktívnych bojovníkov. Aby sme im pomohli v tom boji podpornou liečbou. Aby ich boj nevyšiel navnivoč tým, že nakazia ďalšieho.

Keď nevieme či sme alebo nie sme nosiči, musíme sa od seba oddeliť ako keby sme všetci boli pozitívny.  Inak tu bude covid-19 aj o mesiac, aj o pol roka aj o rok.

Trochu obšírnejšie

Choroba covid-19 je spôsobovaná vírusom. To je principiálne neživý organizmus, ktorý potrebuje na svoj život hostiteľa.  Bez hostiteľskej bunky sa ani nemnoží, ani neškodí. Len tak si tam leží, kým ho nevdýchneme a sami si ho nedopravíme v prúde vzduchu do  tela.

Keď si  tam leží dlhšiu dobu na vetri, daždi a slnku, postupne sa mu chémia rozpadá až úplne zanikne.  Nevdychujme ho do organizmu, neoblizujte kde-čo, veď ktovie kde sa to váľalo a nebudeme mu poskytovať priestor na jeho život.

Naozaj, jediným liekom, ktorý zabíja vírus vo vnútri napadnutého človeka, je jeho vlastný imunitný systém. Samozrejme, vieme mu pomôcť nejakými podpornými liekmi. Ale väčšinu roboty na zabíjaní vírusu musí vykonať imunitný systém. Ak zlyhá v tomto boji  – vírus víťazí a pacient umiera.  Čísla sú všeobecne známe.

Nešpecifická imunitná odpoveď je dosť pomalá.  Trvá niekoľko dní a počas nich pacient nedokáže normálne fungovať.  Zas, veď čísla sú všeobecne známe.

Čakáme na liek, čakáme na vakcínu

Nemáme žiadny na 100% účinný liek, ktorý by vyzabíjal vírus množiaci sa v našom organizme bez toho, aby musel makať imunitný systém pacienta. Teda bez toho, aby bol pacient na niekoľko dní až týždňov mimo bežné fungovanie.

Dnes ani nemáme vakcínu, ktorá by bez toho, aby sa prejavili  chorobné prejavy, vybudila imunitný systém do bdelosti a nachystala špecifické zbrane. Práve to vakcíny robia –  vletia do nášho imunitného systému a ako šialený diktátor ho pripravia do boja. Takže  keď potom vdýchneme koronavírus, náš imunitný systém presne vie, čo a ako a hneď prvých pár kusov vírusu zlikviduje – rýchlo, efektívne, potichu. Choroba sa neprejaví.

Jediné čo máme sú bojovníci, ktorí vo svojich telách zabíjajú vírusy a systém zdravotníctva a systém preorganizovanie štátu,  ktorý pomáha týmto bojovníkom, aby nenakazili nikoho ďalšieho.  To sú dnes jediné dve cesty, ako zlikvidovať chorobu covid-19.

Please follow and like us: