Archív kategorií: Lekárenstvo

Výroba účinných látok sa presúva do Číny

Zvládne čínska továreň Správnu výrobnú prax? Nepokazí si AstraZeneca dobrú povesť? Na tej tabletke, ktorú si ako pacient kladiete do úst aj tak nevidno, kde bola vyrobená. A kde boli vyrobené účinná látka a látky pomocné, to už tobôž nie. To si asi povedali aj u Zenecov

„The company said last month that it plans to get out of manufacturing (never a particularly strong suit for the industry, the Health Blog noted at the time) over the next few years. Now AstraZeneca says it will start buying lactam, a key ingredient in its antipsychotic drug Seroquel, from contract factories in China, the Times of London reports.“ Zdroj: Health Blog : AstraZeneca Outsources to China, Re-Tools U.K. Distribution

Ak si vezmeme tabletky, tie majú tak 2-3 gramy. Pár miligramov je účinná látka a ten zvyšok látky pomocné. Tieto pomocné látky dodávajú tabletke nie len tvar a veľkosť, ale aj vlastnosti, ktoré majú vplyv na celkový účinok lieku. Sú rovnako významné ako látky účinné. Preto každá firma zásadne bazíruje na tom, aby všetky zložky boli kvalitné a aby proces výroby túto kvalitu dokázal udržať.

Všetky opatrenia, ktoré majú viesť ku kvalitnému, účinnému a bezpečnému lieku sa vo farmaceutickej výrobe sa zastrešujú pojmom Správna výrobná prax s anglickou skratkou GMP. Zastrešuje to všetko. Ako často sa berú vzorky na kontrolu, aké odevy majú mať zamestnanci, čo kde a kedy má kto podpísať, kade budú chodiť do výroby zamestnanci a kadial suroviny, aby nedošlo ku krížovej kontaminácii a tak ďalej a tak podobne. Celý systém GMP je dôležitý pre každú firmu hlavne navonok. Ak má priestory, ktoré zodpovedajú GMP, tak má zákazky. V súčasnej generickej dobe je stavba výrobných priestorov zodpovedajúcich GMP pravdepodobne celkom dobrý biznis. Postavte takú halu a môžete vyrábať pre kohokoľvek. A zdá sa, že Číňania to pochopili. Teraz bude na firme AstraZeneca, aby ich dokázala ukočírovať. A možno prídu Číňania na to, že dodržiavanie vysokých kvalitatívnych štandardov západnej civilizácie by mohli preniesť z farmabiznisu aj do ostatných odvetví.

Please follow and like us:

Príčinou nedostupnosti lieku nemusí byť len lekárnik

Dostupnosť liekov sa nás netýka. V našich zemepisných šírkach je lekáreň na každom rohu, takže získať voľnopredajné lieky je len otázka našej pohodlnosti sa v lekárni zastaviť. Lekára máme každý, pohotovosť slúži v každom väčšom meste, takže recept má kto napísať v každú dennú či nočnú hodinu. Potom do lekárne a liek máte k dispozícii. Keďže pracujem v odbore zdalo sa mi, že je to samozrejmá vec.

Nedávno som však čítal zaujímavý článok o tom, ako je v rozvojových krajinách ľuďom odopieraná liečba akútnej a chronickej bolesti. Silnej bolesti, aby bolo jasné. Bolesti na ktorú treba použiť druhú skupinu analgetík, takzvané analgetiká – anodyna, čiže opioidné analgetiká. Hlavným reprezentantom je morfín a molekuly od neho odvodené. Paradoxne, rozvojové krajiny sú často veľký producenti surového ópia, z ktorého sa dá morfín izolovať, vyčistiť a vytvoriť liek. Tak kde je problém? Liek nemá kto predpísať.

„Zainabu Sesay, a 40-something woman in Sierra Leone, couldn’t get strong painkillers even when a tumor in her breast burst through her skin. A hospice nurse gave her Tylenol and tramadol, both far weaker than morphine. It wasn’t enough, but only doctors are allowed to prescribe morphine in Sierra Leone — and there’s only one doctor for every 54,000 people in the country, not enough to treat women like Sesay.“ Zdroj: Health Blog : Pain for World’s Poor, Denied Morphine

Zainabu Sesay, asi 40 ročná žena v Sierra Leone, nemôže dostať silné lieky proti bolesti napriek tomu, že nádor na prsníku prechádza cez kožu. Zdravotná sestra v hospici jej podáva Tylenol a tramadol, ktoré sú oveľa slabšie ako morfín. Nie je to dostatočné, ale len doktor je oprávnený predpísať morfín v Sierra Leone – a tam je jeden doktor na 54 000 obyvateľov, čo je nedostatočné na ošetrenie žien ako je Sesay.

Právne pravidlá dokonale zamedzia prístup k liečbe, aj keď cena trojtýždňovej terapie by stála približne rovnako, ako bochník chleba. Pravidlá, ktoré fungujú v našom prostredí boli aplikované do celkom iných podmienok. A zrazu sa niečo zadrhlo.
Na začiatku som napísal, že problémy s dostupnosťou liekov sa nás netýkajú. Áno, vyrobiť dokážeme všetko čo je objavené. No na ceste k pacientovi je mnoho nelekárnických prekážok. Popísaný príklad ukazuje, že niektoré si dokážeme pod nohy nastavať sami, keď niekto, kto rozhoduje zabudne na základné pravidlo: Pomer rizika a prínosu pre pacienta musí byť vyvážený.

Please follow and like us:

Do zákulisia cenotvorby v období kategorizácie

Článok je hlavne určený pre zákazníkov českých lekární, pretože v Čechách momentálne prebieha veľká zmena v úhradách za lieky. No rovnaký model správania platí aj pre Slovensko.

Liek je povahy duálnej. Má povahu tovarovú a povahu liečivú-etickú. Buďme spravodlivý a nemiešajme to dohromady. Alebo sa bavme o lieku ako o tovare, alebo o lieku ako o nástroji na prinavrátenie zdravia. Bude to tak lepšie pre všetkých zúčastnených.

Takže, majme liek ako tovar ako každý iný.

Nalejme si čistej pepsikoly: Aká je postupnosť krokov v reálnom čase: Najprv kategorizácia, z nej vyplývajú maximálne ceny a doplatky. Podľa nej je na nižšie spomínaný Helicid maximálna cena xx,xx Kč a úhrada je stanovená na yy,yy Kč. Výrobca ale vie, že z toho vyplýva doplatok aa,aa Kč a ak by mali pacienti doplácať, tak zisk firmy z celkového predaja Helicidu poklesne lebo sa zníži obrat. Preto urobí marketingové opatrenie. Skúsi podliezť úhradu poisťovne a teda zníži cenu a tak dosiahne nulový doplatok. Zníži sa mu síce zisk za jednu škatuľku, ale zachráni celkový obrat a teda celkový pokles zisku bude únosný.

Preto nám Zentiva v Čechách predvádza nasledovné:

Největší domácí farmaceutická společnost Zentiva včera garantovala dostupnost, bezpečnost a kvalitu svých přípravků.

„Farmaceutické firmy dosud nikdy nebyly ministerstvem postaveny do tak složité situace jako letos, poněvadž měly k dispozici novou lékovou vyhlášku až 23. března a platit má od dubna,“ sdělila Právu ve středu mluvčí Zentivy Věra Kudynová.

Oznámila, že i přesto firma ihned zareagovala. Aby zmírnila negativní dopad vyhlášky pro pacienta, udělala řadu významných opatření.

„Například u léku Helicid, který se používá na žaludeční potíže, jsme upravili jeho cenu tak, že zmiňované balení 90 tablet garantujeme bez doplatku,“ řekla Kudynová.

Lékárnická komora přitom novinářům v úterý sdělila, že tento lék byl nyní s doplatkem 25 a nově bude s doplatkem 68 korun. „To je mylné. Už v pondělí jsme cenu upravili a s touto novou cenou odchází od nás lék do lékáren,“ řekla Kudynová. Zdorj: Pacienti se už začali předzásobovat léky

Toto je klasická hra Ministerstva/poisťovne s výrobcami na mačku a myš. Vyjednávaním o úhradách sa snažia dosiahnuť rovnovážny stav, kedy je maximálne minimalizovaná úhrada (minimalizované náklady), ale výrobcovi sa ešte reálne oplatí liek dovážať a predávať (má primeraný zisk). Ak by to ministerstvo/poisťovňa z tlakom na zníženie úhrady prehnali, výrobca sa naštve a prestane liek do republiky dovážať/vyrabáť. Toto je zásadná vyjednávacia páka v prípade originálnych liekov pod patentovou ochranou. V prípade generík by nasranosť jedného výrobcu uvolnila priestor konkurencii (inej generickej firme)

Čo sa bude diať, tak odhadom, prvých 10-20 dní v apríli? Výrobcovia liekov budú sledovať ako sa im predávajú lieky s aktuálnymi doplatkami a na základe pohybu na trhu budú reagovať a teda meniť ceny tak, aby optimalizovali doplatok.

Malý problém majú lekárne, ktoré sú jednak na základe správnej lekárenskej praxe (sledovanie expirácii) a aj na základe daňových požiadaviek (skladové hospodárstvo) povinné dodržiavať systém FIFO. To znamená čo sa prvé nakúpilo to sa musí prvé vyexpedovať. Lekáreň 28.3 prijme Helicid za xx,xx Kč, ešte 31.3 je táto škatuľka bez doplatku, ale 1.4 už s doplatkom aa,aa Kč. 1.4 nakúpi zlacnenú škatuľku za yy,yy Kč, takže je bez doplatku. Na sklade máme teda 3 balenia s doplatkom aa,aa Kč a 3 balenia bez doplatku.

Prvý pacient 2.4. má proste smolu, pretože musím dodržať FIFO, takže za liek zaplatí. Druhý pacient bude zmätený, lebo dostane 2 balenia, z ktorých jedno bude z doplatkom aa,aa Kč a druhé bez doplatku. Tretí pacient bude spokojný, lebo všetky škatuľky dostane zadara, teda bez doplatku.

A takto to funguje už mnoho rokov 2x ročne.

Je tu jedno riešenie, ktoré isto hneď napadlo mnohých z vás. Odpoviem na nevyslovený nápad rovno, no situáciu trochu otočím. VY, chápete VY osobne, z VAŠEJ peňaženky ste ho kúpili za 100 Kč s tým, že štát sľúbil, že ho od vás odkúpi za 120, ale medzičasom si to rozmyslel a povedal, že zaplatí len 90 a tých 30, že so mnou dohodol, že zaplatím JA. A JA vám poviem, že by ste VY mali byť tej dobroty, odpustiť MNE tých 30 Kč a uspokojiť sa s tými 90 od štátu. Veď je to normálne, nie?
Bežne nakupujete za 100 a predávate za 90.

Riešenie? V tejto chvíli už žiadne. Je neskoro. Nové úhrady sú tu už v pondelok. Riešenie by bolo, keby bolo keby a úhrady by boli známe v rozumnom predstihu. No keby bolo keby, žili by v riti ryby, hodili by sme udičku, chytili by sme rybičku… …a nebol by potravinový problém.

Súvisiace:
Ceny liekov, doplatky za lieky platné od 1. apríla.
Please follow and like us: