Archív kategorií: Krátke postrehy

Key to Reducing Opioid Prescribing: Default to Fewer Pills | Medpage Today

The response was dramatic, as the researchers noted in an article published last month in the Journal of General Internal Medicine. After 41 weeks, the percentage of physicians prescribing 20 Oxy/APAP pills dropped from 22.8% to 16.1%, while the percentage prescribing 10 pills jumped from 20.6% to 43.3%, Delgado said. The percentage of doctors prescribing 11 to 19 pills also declined, from 33.5% before the switch to 20.1% afterward.

Zdroj: Key to Reducing Opioid Prescribing: Default to Fewer Pills | Medpage Today

Scientists Move Closer to a Universal Flu Vaccine – Scientific American

The University of California, Los Angeles–led group reported in this week’s Science that they may have created the “Goldilocks” of flu vaccines—one that manages to trigger a very strong immune response without making infected animals sick. And unlike current flu vaccines, the new version also fuels a strong reaction from disease-fighting white blood cells called T cells.

Zdroj: Scientists Move Closer to a Universal Flu Vaccine – Scientific American

Soudní dvůr EU: Pokud soud nevyhodnotí nezákonnost off-label preskripce, může být Lucentis nahrazen Avastinem – APATYKÁŘ®

Soudní dvůr po důkladném rozboru v rozsudku uvedl, že článek 101 SFEU je třeba vykládat v tom smyslu, že pro účely jeho uplatnění může vnitrostátní orgán pro hospodářskou soutěž zahrnout do relevantního trhu kromě léčivých přípravků povolených k léčbě předmětných onemocnění i další léčivý přípravek, jehož registrace léčivého přípravku se na tuto léčbu nevztahuje, který se ale k tomuto účelu používá, a nachází se tedy v konkrétním vztahu zastupitelnosti s prvně uvedenými léčivými přípravky.

Zdroj: Soudní dvůr EU: Pokud soud nevyhodnotí nezákonnost off-label preskripce, může být Lucentis nahrazen Avastinem – APATYKÁŘ®