Archív kategorií: Krátke postrehy

V Trebišove očkujú proti osýpkam deti v osade aj pracovníkov nemocnice – Denník N

V Trebišove očkujú proti osýpkam deti v osade aj pracovníkov nemocnice. Opatrenia zaviedli po tom, čo sa objavili podozrenia na osýpky u jedného dieťaťa v trebišovskej rómskej osade, ktoré malo predtým pobyt v ohnisku nákazy v Michalovciach.

Zdroj: V Trebišove očkujú proti osýpkam deti v osade aj pracovníkov nemocnice – Denník N

Please follow and like us:

The portal, named ‘Iris’, provides a single space where applicants can submit and manage the information and documents related to their applications for orphan designation. This is expected to reduce the time needed to prepare and submit the applications. During the review process, applicants can check the status of their applications from any device and receive automatic notifications when the status of the application changes.

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2018/06/news_detail_002976.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1

Please follow and like us: