Archív kategorií: Krátke postrehy

The portal, named ‘Iris’, provides a single space where applicants can submit and manage the information and documents related to their applications for orphan designation. This is expected to reduce the time needed to prepare and submit the applications. During the review process, applicants can check the status of their applications from any device and receive automatic notifications when the status of the application changes.

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2018/06/news_detail_002976.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1

Please follow and like us:

Na východe je už viac ako sto ľudí nakazených osýpkami, epidémia sa nezastavila – Denník N

Po dvoch mesiacoch sa nákaza šíri ďalej a počet nakazených už prekročil číslo sto. Hygienici evidujú 111 prípadov, z toho väčšinu – 68 – potvrdili aj laboratórne testy. Osýpky sú veľmi nákazlivé, šíria sa vzduchom. Epidémia, ktorá je v Košickom kraji, je najväčšia na Slovensku za posledných 20 rokov.

Zdroj: Na východe je už viac ako sto ľudí nakazených osýpkami, epidémia sa nezastavila – Denník N

Please follow and like us:

Zoufalý pokus, říká Pirk o první transplantaci srdce v ČSSR před 50 lety – iDNES.cz

Za uplynulých deset let získalo nové srdce přes 700 pacientů. Počty kolísají mezi 57 a 87 ročně (v loňském roce to bylo například 74 transplantací srdce), na čekací listině je kolem stovky nemocných. Pacientům, pro které vhodný orgán zatím není k dispozici, pomáhají také různé umělé či mechanické náhrady. Česko patří obecně v transplantacích ke světové špičce, počet dárců byl loni v přepočtu na milion obyvatel šestý nejvyšší na světě.

Zdroj: Zoufalý pokus, říká Pirk o první transplantaci srdce v ČSSR před 50 lety – iDNES.cz

Please follow and like us: