Všetky príspevky Martin Pilnik

lekárnik - optimista

Zaujímavosti z oblasti farmácie

Prinášam krátky prehľad toho, čo sa urodilo na stránkach zahraničných serverov v oblasti farmácie a lekárenstva.

Dnes to bude trochu monotónne z pohľadu zdrojov. Všetky nasledujúce zaujímavosti vyšli na odbornom medicínskom portále www.medscape.com. Jednotlivé správy som sa snažil jednak preložiť z angličtiny a jednak preložiť do zrozumiteľnej reči. Ale dosť bolo úvodu, poďme na to.

Nedávno som ako liek na tento deň vybral prípravok Stérimar nosný sprej, učený k hygiene nosnej dutiny. Na túto tému bola nedávno robená štúdia, ktorá preukázala:

„Children in the saline group showed faster resolution of some nasal symptoms during acute illness and less frequent reappearance of rhinitis subsequently,“ the study authors write. Zdroj: Saline Nasal Wash May Be Helpful for Rhinitis in Children

Deti v skupine, kde bol okrem klasickej liečby podávaný aj soľný roztok vykazovala rýchlejšie vyriešenie niektorých nosných symptómov počas akútneho ochorenia a menšiu frekvenciu obnoveného výskytu nádchy“

Pri štúdiou originálneho článku ma zaujalo, že štúdiu robili v citujem: „Pediatric Otorhinolaryngology Clinic, Teaching Hospital Brno, Prague, in the Czech Republic“. Tak neviem, Brno, alebo Praha ;-).

Cvičiť, cvičiť, cvičiť a dožijete sa na 70% vyššieho veku ako keby ste necvičili. Hovorí jedna z najväčších štúdii, aké bola robená v oblasti vplyvu cvičenia na dĺžku života.

„One of the largest studies ever to link exercise capacity to mortality risk should motivate physicians to pay as much attention to patients’ exercise capacity as they do other major risk factors, researchers say [1]. Their study of older male veterans suggests that the adjusted risk of dying was reduced by 13% for every 1 metabolic equivalent (MET) increase in exercise capacity; men with the greatest exercise capacity reduced their mortality risk by 70%.“ Zdroj: Increased Fitness Associated With 50-70% Reductions in All-Cause Mortality

Teda aby som bol presný, zvýšenie telesnej aktivity je spojené s 50-70% redukciou všetkých príčin úmrtnosti. No neodpustím si trochu sarkazmu: Ak na vás nespadne činka a nerozbije vám lebku 😉. Akokoľvek sa to nám pohodlným zdá nespravodlivé, cvičenie naozaj predlžuje život.

Jedno špecifické upozornenie pre špecifickú skupinu pacientov. Zdá sa, že u pacientov (mužov) po liečbe nádoru prostaty sa v neskoršom čase môžu vyskytnúť prejavy cukrovky.

„In men with prostate cancer, androgen-deprivation therapy (ADT) appears to increase the risk of subsequent diabetes, according to researchers.“ Zdroj: Androgen-Deprivation Therapy Linked to Diabetes

Čo si z tejto informácie zobrať? Nuž, môžu, ale nemusia a je dobre vedieť či sa tak deje alebo nie. Preto je vhodné si dať občas zmerať hladinu cukru. Napríklad vrámci návštevy lekára, ktorú tak či tak väčšina bývalých nádorových pacientov pravidelne absolvuje. Kontrolu hladiny cukru občas ponúkajú aj lekárne pri príležitosti niektorých špeciálnych dní.

Erytropoetín (EPO) určite mnohí poznáme ako nepovolenú látku (doping) vo vytrvalostných športoch. Cyklisti by vedeli rozprávať určite dlhé a fundované návody o tom ako ho užiť a nebyť prichytený. Ukazuje sa, že jeho pozitívny efekt na vytrvalostnú výkonnosť nie je len v oblasti lepšieho zásobenia orgánov kyslíkom, ale ja v systémovom psychickom účinku. Zdá sa, že erytropoetín by mohol byť zaujímavé antidepresívum.

„Our findings provide support to the idea that erythropoietin affects neurocognitive function in ways compatible with an antidepressant action and may be a candidate agent for future treatment strategies for depression,“ lead investigator Kamilla Miskowiak told Reuters Health. Zdroj: Erythropoietin May Have Antidepressant Activity

Toto je pekná ukážka, ako sa pri dlhodobom používaní lieku postupne prichádza na ďalšie a ďalšie vedľajšie účinky. A z niektorých sa stanú účinky nežiadúce (ako to bolo v prípade Vioxxu), z niektorých naopak nový smer liečebného využitia.

Please follow and like us:

Ako fungujú lieky na chudnutie a doplnky na podporu chudnutia

V komentároch k prípravku Delpharmea Bellasin Effect tablety zaznela takáto otázka:

Hmmmm a naozaj funguje? Alebo len vtedy, keď sa k tomu aj primerane stravujem a mam vhodnu pohybovu aktivitu?

V nasledujúcom texte sa budem snažiť na ňu zodpovedať. Najprv si musíme jednotlivé preparáty rozdeliť do dvoch skupín.

  1. Lieky na recept, ktorých indikáciou je liečenie obezity
  2. Lieky a doplnky výživy určené ako podpora pri chudnutí

Toto rozdelenie je veľmi dôležité, pretože každá s týchto skupín má iný prístup. Pozrime sa na ne podrobnejšie.

Lieky na recept

Prvá skupina zahrnuje tri prístupy.

Prvým je (áno nie je to liek, ale patrí to sem) chirurgický zásah do tráviaceho traktu. Jednoducho, chirurg vám zmenší žalúdok (pravdepodobne aj dvanástnik), vy menej jete a teda začnete spaľovať aj tukové zásoby. Ďalší podrobnejší a odbornejší popis je nad rámec lekárnického vzdelania, patrí do rúk lekárov.

Druhý prístup reprezentuje liek Meridia. Na Slovensku si ho výrobca registroval pod názvom Reduktil. V princípe ide o ovplyvnenie vegetatívneho nervového systému, ktoré nabudí psychický a fyzický stav pacienta tak, že je zameraný na výdaj energie. S ohľadom na vedľajšie a nežiadúce účinky je to liek na predpis.

Tretí prístup reprezentuje liek Xenical (kompletná informácia o lieku Xenical- dokument SPC). Je ho mechanizmus účinku je založený na tom, že zablokuje v čreve absorbciu tukov do tela. Takže z potravy sa využije len časť energie a časť energie začne organizmus čerpať z tukových rezerv. Preto súčasťou jeho podávania je beztuková diéta. Medzi nami, jej porušenie spôsobí skutočne rýchle presuny v čreve. Pacienti referovali, že to beží skutočne ako po masle.

Ako vidíte ide o zásadné, účinné a intenzívne zásahy do bežného (zdravého) chodu organizmu. Preto sú vždy pod prísnym dozorom lekára. S ohľadom na intenzitu týchto zásahov je samozrejmé, že rovnako intenzívny je prínos pre pacienta v podobe straty kilogramov.

Lieky a doplnky výživy určené ako podpora pri chudnutí

Zásadným v tejto skupine sú slová doplnky výživy a podpora pri chudnutí. Kým v prvej skupine by ste v zásade a teoreticky dokázali schudnúť len vďaka aplikácii spomínanej chirurgickej metódy alebo spomenutých liekov, táto druhá skupina je skupinou kde základnou indikáciou je podpora celkových opatrení smerujúcich k úprave hmotnosti. Táto podpora je u jednotlivých prípravkov rôzna, občas sa kombinuje. Môže to byť napríklad:

  • Mierne nabudenie organizmu obsahom stimulačných látok ako je napríklad kofeín. Pacient má potom väčšiu chuť do akejkoľvek telesnej aktivity.
  • Náhrada jedného jedla prostredníctvom potraviny pre zvláštnu výživu, ktorá obsahuje vysoký podiel látok s nízkou energetickou hodnotou (napríklad vláknina). Tým sa naštartuje a jemne nasmeruje metabolizmus organizmu smerom k spotrebovávaniu rezerv a nie k ich vytváraniu.
  • Dodaním účinných látok (veľmi často rastlinných) s podobnými účinkami ako niektorá zo skupiny liekov na recept, ale miera intenzita týchto účinkov je len taká, aby nemohlo pri samoliečbe bez lekárskeho dozoru dôjsť pri odporúčanom dávkovaní k poškodeniu zdravia pacienta.

Takže, ak sa vrátim k pôvodnej otázke: Áno funguje to. No od liekov na chudnutie treba očakávať niečo iné a pristupovať k nim inak ako k doplnkom výživy určeným na podporu chudnutia. Pokiaľ pacient a zákazník pozná rozdiely medzi jednotlivými skupinami, dokáže ich výhody dobre zužitkovať a celkový efekt sa dostaví.

Please follow and like us:

Zo stránok Lekáreň na webe sa stal odborný webzin

Rád by som vám dnes čo-to povedal novej podobe internetových stránok Lekáreň na webe.

Z občasníka sa stal odborný webzin o liekoch, farmácii a lekárenstve a ako inak urobiť tento predel, ako novým dizajnom. Do úplnej spokojnosti mi chýba ešte trochu doplnkovej grafiky. Mám presnú predstavu, ale musím zohnať nejakého šikovného grafika. Ale redizajn by bol málo, prišiel aj nový obsah.

Nová rubrika – Liek na tento deň

Na stránkach Lekárne na webe pribudla rubrika Liek na tento deň, v ktorej každý deň vychádza článok o nejakom prípravku. Mojou snahou je vyberať prípravky s pridanou hodnotou, menej známe prípravky, ale aj preparáty, s ktorými sa aktuálne môžete stretnúť v reklame.

Článok má relatívne pevnú štruktúru. Nájdete v ňom fotografiu balenia, základné farmaceutické informácie, expedičné minimum, ktoré by vám poskytol lekárnik pri osobnej návšteve v kamennej lekárni, príbalový leták s kompletnými informáciami o produkte (tak ako ich dodal výrobca) a odkazy na možnosť zakúpenia v našich partnerských internetových obchodoch na Slovensku a v Čechách. Každý článok umožňuje pridať vaše užívateľské skúsenosti.

Výber prípravkov môžete ovplyvniť aj vy. Ak vás zaujímajú podrobnosti, názory odborníka na akýkoľvek prípravok alebo skupinu prípravkov, pridajte námet na článok.

Edičný plán

Ako správny odborný webzin, máme aj my presne stanovený edičný plán.

Raz do týždňa vychádza celulózový výluh z farmaceutických a lekárnických zdrojov na sieti, ďalej podrobný článok o niektorej indikačnej, či anatomicko-terapeutickej skupine liekov a súhrnný článok, ktorý bude okrem iného sumarizovať odpovede na otázky v komentároch. Takže sa môžete tešiť na minimálne 3 odborné články a 5 článkov o konkrétnych liekoch týždenne. A všetko v zrozumiteľnom jazyku, pretože základným mottnom stránok Lekáreň na webe je: Zrozumiteľná farmácia pre obyčajných ľudí.

Zmeny v ostatných sekciách webu

V rámci aktualizácie informácii o liekoch a doplnkovom sortimente som v katalógu liekov zaktualizoval maximálne ceny a doplatky za lieky platné od 1.1. 2008. Staršie informácie sú zachované, takže si môžete zhodnotiť historický vývoj maximálnych cien. Na katalógu je ešte mnoho práce, ale ciele sú dané, koncepciu a zámer mám premyslenú. Takže ostala len mravenčia práca pri párovaní a kompletovaní externých zdrojov a ladení dizajnu. Taká trochu nevďačná robota, ktorú ale treba urobiť. Verím, že tieto mravčie práce na katalógu liekov a doplnkového sortimentu dotiahnem do konca januára.

Reklama v textoch

Všetky články sú článkami odbornými, teda aj články o jednotlivých produktoch. Výber jednotlivých produktov nie je ovplyvnený požiadavkami firiem. Ak by sa tak stalo, článok bude označený „Materiál dodaný firmou…“ Pokiaľ je potrebné dodať nejakú odbornú informáciu lekárnika, určite sa objaví v texte. Pokiaľ nie je produkt vhodný pre niektorú skupinu pacientov v komentároch budete odo mňa odhovorený od kúpi, prípadne odkázaný na živého lekárnika vo vašej blízkej lekárni, či návštevu svojho praktického lekára. Pretože komplexné vyriešenie často vyžaduje osobný kontakt. Na túto tému vydám čoskoro samostatný článok.

Ešte upozorňujem, že komentáre u ktorých si overím, že pochádzajú z PíáR oddelení firiem budú stiahnuté na moderáciu a zverejnené len s príslušným označením. Mojim cieľom je, aby mali čitatelia istotu, že komentáre obsahujú skúsenosti skutočných ľudí, ktorí si za svojim názorom stoja. Tým sa samozrejme nevylučuje, že sa objavia aj komentáre od firiem, od odborníkov týchto firiem, ktorý chcú doplniť informácie k produktu. No takéto komentáre budú vždy označené (za menom bude názov firmy, ktorú daný komentujúci reprezentuje).

Vo všeobecnosti, akákoľvek reklama na týchto stránkach je a bude striktne označovaná ako Reklama, PíáR text, Materiál dodaný firmou… a podobne. Mojím cieľom je, aby vznikla dôvera medzi vami čitateľmi a mnou lekárnikom-odborníkom. Preto som veľmi rád akejkoľvek vašej pripomienke či komentáru.

Nová články nielen do RSS ale aj e-mailom

Verím, že vám webzin Lekáreň na webe prinesie poučenie v oblasti liekov, farmácie a lekárenstva. Aby vám neunikol žiaden článok, pridajte si nás do svojej RSS čítačky, alebo si prihláste zasielanie upozornenia na nový článok do vašej e-mailovej schránky.

Mgr. Martin Pilnik
lekárnik-optimista

Please follow and like us: