Všetky príspevky Martin Pilnik

lekárnik - optimista

Vyhodnotenie ankety za február a nová anketa na marec

Vo februári na stránkach Lekárne na webe bežala anketa zameraná na dostupnosť lekárenskej starostlivosti. Požiadal som vás, aby ste doplnili vetu Pre mňa by bolo najlepšie, keby sa… a vybrali si z jednotlivých možností. V ankete hlasovalo celkom 47 návštevníkov týchto stránok s nasledujúcimi výsledkami:

 • Rozšíril počet druhov liekov bez predpisu… 29 hlasov (69%)
 • Zúžila paleta volne predajných liekov… 1 hlas(2%)
 • Umožnil predaj volne predajných liekov mimo lekárne… 2 hlasy (4%)
 • Umožnil výdaj liekov na recept mimo lekární… 2 hlasy (4%)
 • Zriadila lekáreň v mieste môjho bydliska… žiaden hlas
 • Umožnil zásielkový predaj liekov na recept… 3 hlasy (6%)
 • Dostupnosť liekov mi vyhovuje… 10 vlasov (21%)

Nuž a teraz trochu slovného zhodnotenia a to urobím veľmi jednoducho. Z ankety vyplýva, že pacienti a zákazníci lekární by si radi kupovali viac a viac druhov liekov bez lekárskeho predpisu a celková dostupnosť liekov je bez problémov. Hustota lekární absolútne postačuje a je tu malá skupina návštevníkov tohoto webu, ktorých viac ako voľný predaj trápi možnosť objednať si lieky on-line.

Túto anketu budem pravidelne raz ročne opakovať, aby sme mohli spoločne sledovať vývoj preferencii zákazníkov lekární. Lebo ako som bol býval bol v predchádzajúcom článku Anketa na február – o dostupnosti liekov spomenul, názory pacientov, lekárnikov a lekárov na rozsah a prístup k dostupnosti liekov sa líšia.

Nová anketa na marec už beží v pravom stĺpci. Tentokrát to je o falšovaní liekov a hlavne vašom pohľade na túto problematiku.

Please follow and like us:

Placébo sa opäť pripomenulo svojou účinnosťou

Najprv si dáme slovník pojmov, aby sme vedeli o čom dnes v článku bude reč.

Placébo – z latinského „bude sa páčiť“ – liek obsahujúci iba farmakologicky bezvýznamné látky; liek neobsahujúci účinné liečivo, podávaný skôr z dôvodov psychických ako liečebných.
Placébová reakcia – pozitívna reakcia na akýkoľvek terapeutický alebo neterapeutický zásah, môže zahrňovať aj objektívne zmeny vo fyziologických a biochemických funkciách rovnako v tej istej miere ako subjektívne problémy spojené s priebehom ochorenia. Veľkosť placébovej reakcie je značne individuálna a variabilná, no napriek tomu je jej výskyt veľmi konštantný a môžeme ju pozorovať u 20-40% pacientov skoro v každej štúdii či testovaní.

Je pre účinok lieku skutočne bezpečné, aby mal liek čo najnižšiu cenu?

Páni a dámy v MIT robili štúdiu, kde skúmali placebo efekt podrobnejšie. Porvnávali účinok jedného placéba voči druhému placébu. No vždy boli iné okolnosti podania. Napríklad zaujímavé to bolo s cenou lieku:

„In a provocative 82-patient study, researchers at MIT found that a dummy pill carrying a $2.50 price tag eases pain much more effectively than an identical pill that patients believe costs just 10 cents.“ Zdroj: Placebos Might Work Even Better With a Brand Name

Toto vidíme v praxi v skupine analgetík-antipiretík (Paralen, Acylpirín a spol.) Je jasné že 500mg paracetamolu v podobe lieku Paralen 500mg 10 tbl môže mať cenu 10 Sk a je to cena pre výrobcu rentabilná. Na zníženie teploty dokonca cena účinná. Na potlačenie bolesti hlavy je však potrebné mať elegantnú lesklú škatuľku, odporúčanie od skúsenej matky päťdesiatničky (ideálne v televíznej reklame) a cenu aspoň 30-40 Sk. Len pripomeniem, že ide o argumenty na podporu účinnosti, ktorá je merateľná počtom opakovaných nákupov a pozitívnych reakcii pacientov. Že sú to argumenty aj na podporu predaja necháme do iného príbehu.

Stanú sa spisovatelia a scenáristi súčasťou terapie placébom?

Pretože okolnosti podania sa ukazujú evidentne dôležitými. Keby evidentne, signifikantne a podložené je to výsledkami štúdie a tvrdými dátami. Nie je to len snaha o placebo efekt tvrdením „podľa citu“. Veľmi zásadným pre jeho účinok sa ukazuje jeho podanie v súvislostiach. V súvislostiach ceny, doplnkových informácii, neverbálnej komunikácie podávajúceho. Dokonca aj príbeh spojený s podaním tabletky. Možno tu sú korene toho, že veríme na účinok lieku, ktorý účinkoval u suseda.

Keď som sa pripravoval na atestáciu, vrámci prípravného seminára sme riešili jednu prípadovú štúdiu. Išlo o pacientku, kde boli pozorované abstinenčné príznaky po vysadení placéba. Teda vysadení.. Išlo o to, že pacientka dostávala liek na bolesť formou žlto-červených želatínových kapsúl. Pre lieky si chodila priamo do ambulancie a lekár odovzdanie sprevádzal kompletným hereckým výkonom. No stalo sa, že dotyčný lekár bol na dovolenke, pacientka prišla, zastupujúci lekár nahliadol do karty, napísal recept a v lekárni pripravili biele kapsle. Dôsledkom bola hospitalizácia pacientky, u ktorej sa prejavili kompletné abstinenčné príznaky silných analgetík (veľmi podobné ako absťák po heroíne).

Placébo efekt u farmakologických profesionálov

Placebo efekt sa ukazuje aj v súvislosti s prechodom na generiká. Dokonca je tento efekt veľmi vypuklý aj v odbornej verejnosti, kde sa neustále súperí o to, či je originál lepší ako generikum. Pri týchto hádkach profesionáli často zabúdajú na základnú poučku akejkoľvek argumentácie v prostredí účinnosti liekov. A to je, že argument musí pochádzať z dvojito slepej štúdie. štúdia musí byť vždy zaslepená na dvoch miestach:

 1. Pacient nesmie vedieť či dostáva skutočný liek, alebo placébo
 2. Hodnotiaci odborník nesmie vedieť čo vyhodnocuje, či pacienta, ktorý užíval liek alebo pacienta, ktorý užíval placébo

Jednoducho, pacient má v povahe prezentovať zmenu stavu s ohľadom na svoje postoje k lieku. (Nemám rád liek, tak poviem, že potlačil bolesť z menšej polovice. Mám rád liek, tak poviem, že potlačil bolesť z väčšej polovice). A rovnako odborník môže mať snahu nadržovať lieku, aby sa dostal do praxe, lebo jednak budú väčšie prémie a druhak zachránime ľudstvo.

Placebo efekt využívame aj v lekárni. Pocit prostredia zdravotníckeho zariadenia, biele plášte, pekné lekárničky, fúzatý lekárnici… Aj keď doktori majú belšie plášte. Tisíckrát do roka to lekárnik zažije za tárou. Pán doktor povedal a ja sa môžem aj rozkrájať v argumentácii, že by to mohlo byť inak. Naopak, správne je vytvoriť informačnú alianciu s lekárom.

Je informovanie o existencii a princípoch placebo efektu etické?

Toť nedávno sa prevalila informácia z jednej štúdie, v ktorej porovnávali účinky antidepresív a placeba. A zistili, že v celkovom ovplyvnení stavu nie je signifikantný, teda štatisticky významný rozdiel medzi skupinou pacientov užívajúcich registrovaný liek a skupinou pacientov užívajúcich placébo. Zistili to v skupine pacientov s ľahkou depresiou bez organických zmien. V prípade tejto konkrétnej diagnózy sú výsledky skutočne znepokojivé. No nie ani tak výsledky, ako to, že sa dostali do povedomia verejnosti bez možnosti individuálnej práce s pacientom.

Rozšírenie informácii o tejto štúdii a prezentácia jej výsledkov totiž otvára mnoho doteraz nevyriešených etických problémov. Otázky okolo práva pacienta na informácie versus terapeutický prínos napríklad aj palcébo efektu. Veď ako sme si ukázali v tomto článku, placébo efekt môže mať liečebný účinok. A uprednostnenie jedného etického pravidla, toho o práve na pacienta na informácie, môže účinok placéba zlikvidovať. Nuž, kde sa objaví slovo etika, prichádzajú s ňou ruka v ruke nejednoznačnosti a pochybnosti.

Samozrejme vzniknutá otázka etiky a pochybností sa vzťahuje aj na tento článok. Preto budem rád za každý pohľad na placébo zo strany vás, pacientov a zákazníkov, ktorý napíšete do komentárov.

Please follow and like us:

Dôveryhodnosť zdravotníckych informácii na webe

V nadpise je slovo zdravotníckych, no informácie z toho článku sa dajú zovšeobecniť na akýkoľvek odbor. Akokoľvek, keď sa rozprávame o zdraví, kvalita informácii naberá na dôležitosti.

Ak by ste si mali z tohoto článku odniesť len to najdôležitejšie, zhrnul by som to do dvoch bodov:

 • Dôveryhodnosť
 • Kritické myslenie

V nasledujúcich častiach si oba body rozoberieme podrobnejšie. Všimnite si, že ako klesá hodnota prvého bodu, nastupuje dôležitosť bodu druhého. Pokiaľ prestanete dôverovať, mali by ste o to intenzívnejšie kriticky myslieť.

Hľadajte na webe znaky dôveryhodnosti

Prvým a základným znakom dôveryhodnosti sú informácie o majiteľovi, prevádzkovateľovi, autorovi. Informácie o zdroji dát, ktoré pred sebou vidíte. Dôveryhodný je ten, kto si za svojimi názormi stojí. Kto sa nebojí pod svoj článok podpísať plným menom.

Hľadajte reklamu a všimnite si, ako je označená. Všímajte si, ako sú označené články, ktoré nevznikli v redakcii. Rôzne PíáR články, články preberané z agentúrneho servisu.

Jedno webové špecifikum: Hľadajte, do akej miery je v článkoch odkazované na iné autority, na weby ktorým dôverujete. Ono je to tak, že ak autor niekam odkáže, tak sa nebojí na seba upozorniť odborníkov zo svojho odboru.

Zapojte kritické myslenie

Ďalším miestom, kam sa pravidelne pozerám, je diskusia pod článkami. Miesta, kde web umožňuje vyjadriť sa svojim čitateľom.

Kritické myslenie znamená, že hľadáte informácie, na základe ktorých sa chcete rozhodnúť na viacerých miestach. Porovnávate, ale hlavne kladiete otázky. Kritický pohľad na zdravotnícky web znamená zapojiť sa do diskusie pod článkom. Vyprovokovať autora, aby obhájil názory a informácie v článku prezentované. Neexistuje zlá otázky. Jedinou zlou je otázka, ktorú nepoložíte.

Jedno zdravotnícke špecifikum: Ak sa autor v odpovediach vykrúca z priamej odpovede znamená to, že sám používa kritické myslenie a snaží sa ukázať, že v oblasti prírodných vied je len málo vecí jednoznačne čiernych a bielych.

Jedno webové zdravotnícke špecifikum: Nikdy nemáme dostatok informácii o probléme na ktorý od nás očakávate odpoveď. Preto urobiť jednoznačný záver bez osobného kontaktu je často znakom neserióznosti. Niekedy sa to dá, ale väčšinou môžeme len naznačiť, akým smerom sa máte vydať, na čo sa pri osobnom kontakte pripraviť. Slovo pravdepodobne je na zdravotníckom webe paradoxným znakom serióznosti.

Certifikáty až na poslednom mieste

Zdravotnícke weby mávajú rôzne certifikáty. Odbornosti, pravosti, seriózneho nákupu… Určite by ste vymenovali ďalšie prívlastky. Akokoľvek sú ikonky týchto certifikátov nádherné, stále sú to len nástroje, ktoré majú sprostredkovať dôveryhodnosť. Certifikácia funguje tak, že nejaká autorita povie, že tento web je certifikovaný a tento nie je. Veríte tejto autorite? Viete na základe akých kritérií bol niekým tretím udelený certifikát webu z ktorého čerpáte pre vás dôležité informácie?

Práve preto, že v prípade certifikátov ide o sprostredkovanú dôveryhodnosť je potrebné, aby ste najprv dôverovali certifikačnej autorite a až následne si vybudovali dôveru vo web, z ktorého čerpáte informácie. Dôverujete Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave, že titul magistra farmácie udelí len ľuďom s bohatými vedomosťami? Nestratili títo ľudia časom svoju kvalitu?

Áno, hľadám na zdravotníckych weboch certifikáty. Ale nie preto, že im prisudzujem dôležitosť preto, že je tam slovo certifikát. Hľadám také certifikáty a od takých autorít, ktorým už dôverujem. Pomôže to pri budovaná dôvery. A je to znakom, že majiteľom webu na budovaní dôvery záleží.

Na záver spomeniem ešte jednu oblasť: Osobná skúsenosť. Ak to s pohybom na webe myslíte vážne, po nejakom čase zistíte, že máte svoje obľúbené weby. Miesta, kde ste už vyriešili všetky horeuvedené body, kde viete čo môžete očakávať. Akokoľvek je sieť rozsiahla, v konečnom dôsledku zistíte, že máte niekoľko svojich obľúbených miest a po nových len pramálo túžite. Je to spôsobené dobrou osobnou skúsenosťou, ktorá prebije mnoho ostatných argumentov.

Please follow and like us: