Všetky príspevky Martin Pilnik

lekárnik - optimista

Sortiment autolekárničky pre osobnú a nákladnú dopravu

Správne zloženie, teda to, čo má obsahovať autolekárničky upravuje Smernica Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
o obsahu, balení a označovaní lekárničiek pre prostriedky osobnej dopravy a hromadnej dopravy číslo 54/2002 – vestník MZ SR čiastka 25 – 26 z 19. augusta 2002. (Kompletný text.)

Väčšina predávaných autolekárničiek má svoj obsah prispôsobený práve tejto smernici. No akokoľvek, keď vás zastaví policajt, tak je to len a len vodič, ktorý musí mať zloženie autolekárničky v poriadku. Preto odporúčam, aby ste si skontrolovali obsah. Často sa stane, že pre ošetrenie drobných úradov v domácnosti či na záhrade s výhodou autolekárničky poslúžila a nejaké tie náplaste, či obväz chýba.

Okrem toho, či vaša autolekárnička vôbec obsahuje, to čo mám, skontrolujte aj dobu použiteľnosti jednotlivých prípravkov, obväzov a náplastí. Chápem, že je vám občas ľúto vyhodiť obväz, ktorý na prvý pohľad vyzerá v poriadku. No expiračná doba je v tomto prípade doba, do ktorej výrobca toho obväzu vie zaručiť jeho požadované vlastnosti. Teda napríklad, že je obväz stále sterilný. Niektorí výrobcovia vyrábajú aj samostatné sety s obsahom. Je to len elegantný igelitový sáčok, takže ušetríte sa obal a po prýchode domou len vymeníte obsah autoelkárničky za nový. Samozrejme, expirovaný dezinfekčný prípravok je stále liekom a teda nepatrí do komunálneho odpadu, ale do zbernej nádoby na staré lieky, ktorá je v každej lekárni bezplatne k dispozícii.

V nasledujúcej tabuľke je zobrazená príloha č.2 a č.1 Smernice, ktoré obsahujú prehľad toho, čo má autolekárnička a motolekárnička obsahovať.

SORTIMENT AUTOLEKÁRNIČKY PRE OSOBNÚ A NÁKLADNÚ DOPRAVU 
Gáza hydrofilná skladaná sterilná 7,5 cm x 7,5 cm á 5 ks2 ks
Dezinfekčný roztok s rozprašovačom ( 40 – 50 ml ) v orig. Balení1 ks
Resuscitačná rúška s ventilom1 ks
Izotermická polyesterová fólia 220 cm x 140 cm alebo 200cm x 150 cm1 ks
Trojrohá šatka2 ks
Rukavice gumové jednorázové1 pár
PVC rúška 20 cm x 20 cm, hrúbka min. 0,12 mm1 ks
Náplasť hladká min. 1,25 cm x 2 m1 ks
Obväz hotový sterilný č. 43 ks
Obväz hydrofilný sterilný 10 cm x 5 m1 ks
Obväz hydrofilný sterilný 6 cm x 5 m2 ks
Ovínadlo pružné elastické min. 6 cm x 5 m1 ks
Náplasť s vankúšikom 8 cm x 4 cm10 ks
Nožnice nehrdzavejúce1 ks
  
Odporúčané: 
Zatváracie špendlíky 4 ks

SORTIMENT MOTOLEKÁRNIČKY 
Gáza hydrofilná skladaná sterilná 7,5 cm x 7,5 cm á 5 ks2 ks
Obväz hotový sterilný č. 31 ks
Obväz hydrofilný sterilný 6 cm x 5 m1 ks
Náplasť s vankúšikom 8 cm x 4 cm4 ks
Trojrohá šatka1 ks
Resuscitačná rúška s ventilom1 ks
Dezinfekčný roztok v originálnom balení1 ks
Rukavice gumové jednorázové1 pár
  
Odporúčané: 
Náplasť hladká 1,25 cm x 2 m 1 ks
Please follow and like us:

Vyhodnotenie ankety za február a nová anketa na marec

Vo februári na stránkach Lekárne na webe bežala anketa zameraná na dostupnosť lekárenskej starostlivosti. Požiadal som vás, aby ste doplnili vetu Pre mňa by bolo najlepšie, keby sa… a vybrali si z jednotlivých možností. V ankete hlasovalo celkom 47 návštevníkov týchto stránok s nasledujúcimi výsledkami:

  • Rozšíril počet druhov liekov bez predpisu… 29 hlasov (69%)
  • Zúžila paleta volne predajných liekov… 1 hlas(2%)
  • Umožnil predaj volne predajných liekov mimo lekárne… 2 hlasy (4%)
  • Umožnil výdaj liekov na recept mimo lekární… 2 hlasy (4%)
  • Zriadila lekáreň v mieste môjho bydliska… žiaden hlas
  • Umožnil zásielkový predaj liekov na recept… 3 hlasy (6%)
  • Dostupnosť liekov mi vyhovuje… 10 vlasov (21%)

Nuž a teraz trochu slovného zhodnotenia a to urobím veľmi jednoducho. Z ankety vyplýva, že pacienti a zákazníci lekární by si radi kupovali viac a viac druhov liekov bez lekárskeho predpisu a celková dostupnosť liekov je bez problémov. Hustota lekární absolútne postačuje a je tu malá skupina návštevníkov tohoto webu, ktorých viac ako voľný predaj trápi možnosť objednať si lieky on-line.

Túto anketu budem pravidelne raz ročne opakovať, aby sme mohli spoločne sledovať vývoj preferencii zákazníkov lekární. Lebo ako som bol býval bol v predchádzajúcom článku Anketa na február – o dostupnosti liekov spomenul, názory pacientov, lekárnikov a lekárov na rozsah a prístup k dostupnosti liekov sa líšia.

Nová anketa na marec už beží v pravom stĺpci. Tentokrát to je o falšovaní liekov a hlavne vašom pohľade na túto problematiku.

Please follow and like us:

Placébo sa opäť pripomenulo svojou účinnosťou

Najprv si dáme slovník pojmov, aby sme vedeli o čom dnes v článku bude reč.

Placébo – z latinského „bude sa páčiť“ – liek obsahujúci iba farmakologicky bezvýznamné látky; liek neobsahujúci účinné liečivo, podávaný skôr z dôvodov psychických ako liečebných.
Placébová reakcia – pozitívna reakcia na akýkoľvek terapeutický alebo neterapeutický zásah, môže zahrňovať aj objektívne zmeny vo fyziologických a biochemických funkciách rovnako v tej istej miere ako subjektívne problémy spojené s priebehom ochorenia. Veľkosť placébovej reakcie je značne individuálna a variabilná, no napriek tomu je jej výskyt veľmi konštantný a môžeme ju pozorovať u 20-40% pacientov skoro v každej štúdii či testovaní.

Je pre účinok lieku skutočne bezpečné, aby mal liek čo najnižšiu cenu?

Páni a dámy v MIT robili štúdiu, kde skúmali placebo efekt podrobnejšie. Porvnávali účinok jedného placéba voči druhému placébu. No vždy boli iné okolnosti podania. Napríklad zaujímavé to bolo s cenou lieku:

„In a provocative 82-patient study, researchers at MIT found that a dummy pill carrying a $2.50 price tag eases pain much more effectively than an identical pill that patients believe costs just 10 cents.“ Zdroj: Placebos Might Work Even Better With a Brand Name

Toto vidíme v praxi v skupine analgetík-antipiretík (Paralen, Acylpirín a spol.) Je jasné že 500mg paracetamolu v podobe lieku Paralen 500mg 10 tbl môže mať cenu 10 Sk a je to cena pre výrobcu rentabilná. Na zníženie teploty dokonca cena účinná. Na potlačenie bolesti hlavy je však potrebné mať elegantnú lesklú škatuľku, odporúčanie od skúsenej matky päťdesiatničky (ideálne v televíznej reklame) a cenu aspoň 30-40 Sk. Len pripomeniem, že ide o argumenty na podporu účinnosti, ktorá je merateľná počtom opakovaných nákupov a pozitívnych reakcii pacientov. Že sú to argumenty aj na podporu predaja necháme do iného príbehu.

Stanú sa spisovatelia a scenáristi súčasťou terapie placébom?

Pretože okolnosti podania sa ukazujú evidentne dôležitými. Keby evidentne, signifikantne a podložené je to výsledkami štúdie a tvrdými dátami. Nie je to len snaha o placebo efekt tvrdením „podľa citu“. Veľmi zásadným pre jeho účinok sa ukazuje jeho podanie v súvislostiach. V súvislostiach ceny, doplnkových informácii, neverbálnej komunikácie podávajúceho. Dokonca aj príbeh spojený s podaním tabletky. Možno tu sú korene toho, že veríme na účinok lieku, ktorý účinkoval u suseda.

Keď som sa pripravoval na atestáciu, vrámci prípravného seminára sme riešili jednu prípadovú štúdiu. Išlo o pacientku, kde boli pozorované abstinenčné príznaky po vysadení placéba. Teda vysadení.. Išlo o to, že pacientka dostávala liek na bolesť formou žlto-červených želatínových kapsúl. Pre lieky si chodila priamo do ambulancie a lekár odovzdanie sprevádzal kompletným hereckým výkonom. No stalo sa, že dotyčný lekár bol na dovolenke, pacientka prišla, zastupujúci lekár nahliadol do karty, napísal recept a v lekárni pripravili biele kapsle. Dôsledkom bola hospitalizácia pacientky, u ktorej sa prejavili kompletné abstinenčné príznaky silných analgetík (veľmi podobné ako absťák po heroíne).

Placébo efekt u farmakologických profesionálov

Placebo efekt sa ukazuje aj v súvislosti s prechodom na generiká. Dokonca je tento efekt veľmi vypuklý aj v odbornej verejnosti, kde sa neustále súperí o to, či je originál lepší ako generikum. Pri týchto hádkach profesionáli často zabúdajú na základnú poučku akejkoľvek argumentácie v prostredí účinnosti liekov. A to je, že argument musí pochádzať z dvojito slepej štúdie. štúdia musí byť vždy zaslepená na dvoch miestach:

  1. Pacient nesmie vedieť či dostáva skutočný liek, alebo placébo
  2. Hodnotiaci odborník nesmie vedieť čo vyhodnocuje, či pacienta, ktorý užíval liek alebo pacienta, ktorý užíval placébo

Jednoducho, pacient má v povahe prezentovať zmenu stavu s ohľadom na svoje postoje k lieku. (Nemám rád liek, tak poviem, že potlačil bolesť z menšej polovice. Mám rád liek, tak poviem, že potlačil bolesť z väčšej polovice). A rovnako odborník môže mať snahu nadržovať lieku, aby sa dostal do praxe, lebo jednak budú väčšie prémie a druhak zachránime ľudstvo.

Placebo efekt využívame aj v lekárni. Pocit prostredia zdravotníckeho zariadenia, biele plášte, pekné lekárničky, fúzatý lekárnici… Aj keď doktori majú belšie plášte. Tisíckrát do roka to lekárnik zažije za tárou. Pán doktor povedal a ja sa môžem aj rozkrájať v argumentácii, že by to mohlo byť inak. Naopak, správne je vytvoriť informačnú alianciu s lekárom.

Je informovanie o existencii a princípoch placebo efektu etické?

Toť nedávno sa prevalila informácia z jednej štúdie, v ktorej porovnávali účinky antidepresív a placeba. A zistili, že v celkovom ovplyvnení stavu nie je signifikantný, teda štatisticky významný rozdiel medzi skupinou pacientov užívajúcich registrovaný liek a skupinou pacientov užívajúcich placébo. Zistili to v skupine pacientov s ľahkou depresiou bez organických zmien. V prípade tejto konkrétnej diagnózy sú výsledky skutočne znepokojivé. No nie ani tak výsledky, ako to, že sa dostali do povedomia verejnosti bez možnosti individuálnej práce s pacientom.

Rozšírenie informácii o tejto štúdii a prezentácia jej výsledkov totiž otvára mnoho doteraz nevyriešených etických problémov. Otázky okolo práva pacienta na informácie versus terapeutický prínos napríklad aj palcébo efektu. Veď ako sme si ukázali v tomto článku, placébo efekt môže mať liečebný účinok. A uprednostnenie jedného etického pravidla, toho o práve na pacienta na informácie, môže účinok placéba zlikvidovať. Nuž, kde sa objaví slovo etika, prichádzajú s ňou ruka v ruke nejednoznačnosti a pochybnosti.

Samozrejme vzniknutá otázka etiky a pochybností sa vzťahuje aj na tento článok. Preto budem rád za každý pohľad na placébo zo strany vás, pacientov a zákazníkov, ktorý napíšete do komentárov.

Please follow and like us: