Všetky príspevky Martin Pilnik

lekárnik - optimista

Aká je pravda o dodávkach schválených vakcín na Slovensko – DÁTA BEZ PÁTOSU

Stav ku koncu februára 2021:

  • potvrdené dodávky na február boli 623 tisíc vakcín od troch výrobcov,
  • počas mesiaca prišlo k navýšeniu o celkovo 68 tisíc vakcín (+10%),
  • celkovo bolo dodaných 691 650 kusov vakcín.

Dobrá správa o tom, že dodávatelia z Európy a z USA navýšli svoje dodávky na február oproti plánom z minulého mesiaca sa verejnosti NEDOSTALA. Naopak, bolo zdôrazňované, že dodávky z Európskej Únie meškajú a chýbajú. Oproti poslednému plánu z januára bol pravdou OPAK, dodávky boli vyššie a pomohli na Slovensku riešiť vážnu situáciu:

Zdroj: Aká je pravda o dodávkach schválených vakcín na Slovensko – DÁTA BEZ PÁTOSU

Jeden z výrobcov ivermektínu varuje pred jeho používaním na liečbu COVID-19

Spoločnosť Merck uviedla, že na základe analýzy už existujúcich a nových štúdií o liečbe ivermektínom na liečbu COVID-19 nezistila žiadny vedecký základ pre potenciálny terapeutický účinok proti respiračnému ochoreniu spôsobenému novým koronavírusom.

Spoločnosť zároveň dodala, že vo väčšine štúdií testujúcich ivermektín na liečbu COVID-19 zistili znepokojujúci nedostatok údajov o bezpečnosti. Firma preto varovala pred použitím tohto lieku nad rámec jeho použitia ako antiparazitika.

Zdroj: Jeden z výrobcov ivermektínu varuje pred jeho používaním na liečbu COVID-19

Testy na COVID-19: Otázky a odpovede | ŠÚKL

Štátny ústav pre kontrolu liečiv v oblasti zdravotníckych pomôcok zodpovedá predovšetkým za ich registráciu a evidenciu. Všetky typy testov na COVID-19 (t. j. PCR, antigénové a protilátkové) patria do skupiny in vitro diagnostických zdravotníckych pomôcok (IVD ZP). Musia byť registrované v jednom z členských štátov EÚ (zvyčajne to je krajina výrobcuv prípade výrobcu z tretej krajiny, jeho európsky splnomocnený zástupca) a následne je registrácia platná aj v ostatných členských štátoch. V ďalších členských štátoch, kde sa bude IVD ZP distribuovať, je možnosť dobrovoľného oznámenia príslušnej autorite (na Slovensku ŠÚKL).

Autorita, ktorá test registruje, ho vkladá do európskej databázy EUDAMED. Do tejto databázy majú prístup kontrolné autority, na Slovensku je to Štátny ústav pre kontrolu liečiv. Voľne dostupná databáza diagnostických testov na COVID-19 je sprístupnená na stránke Európskej komisie:  https://covid-19-diagnostics.jrc.ec.europa.eu/.

Zdroj: Testy na COVID-19: Otázky a odpovede | ŠÚKL