Lekárnici boli vždy pri najväčších míľnikoch ľudstva…

Pepsi-cola, vymyslel lekárnik ako súčasť „americkej diéty“ so slanými tyčinkami (na lepšie trávenie a doplnenie solí po hnačke a vracaní).

Pani Benzovú, keď zachraňovala manželov vynález a éru spaľovacích motorov, podporovala pri tankovaní benzínu sieť lekární.

Záchranou pred morovou epidémiou bol arzén na hubenie hlodavcov z.. z lekárne a tým sme prispeli Agáte Christie k nehynúcej sláve Herkula (sledujete to meno?) Poirota.

Nie, nevymysleli sme všetko. No pri všetkom sme stáli v pozadí a pomáhali. Lekárnik je pomáhajúca profesia.

Milujem farmáciu a beriem na vedomie také to postávanie kdesi v pozadí. Veď do koho by ste si bez nás kopli? Do lekárov sa neodvážite, majú belšie plášte. Tak to zhromozvodujeme pri vydávaní liekov my.

Lekárnici bol vždy pri najväčších míľnikoch ľudstva… Najprv nakopávaný, potom pomáhajúci a nakoniec v zadu zapadnutý prachom.

Viete priatelia, tento trochu z nadhľadu písaný text, je naozaj pravdivý. Občas vám niečo nedoprajeme, lebo vás chceme chrániť. Nemusíte všetkému rozumieť, máte svoje diagnózy a aj mohol sa na vás ráno vybúriť manžel/ka. My to prijmeme ako vlastnosť nášho povolania, nie vaše mínus, odhalíme vaše skutočné trápenia pár otázkami a vy do večera vymyslíte zas niečo, čo bude slúžiť tomuto svetu stovky rokov.

Tak sa to deje už… No zas nemusíme vedieť všetko a aj na predmet farmaceutická propedeutika sa mi nechcelo v prvom ročníku chodiť ako každému priemerne zodpovednému a priemerne poctivému študentovi.  Veď to poznáte od Exiperiho – nič nie je dokonalé, zhodnotila líška neprítomnosť sliepok na planéte Malého princa.

Neviem ako kolegovia, ale ja si večer rád sadnem do záhrady pod starootcovksú jabloň, zahľadím sa do diaľky, ohraničenej vencom hôr  a teším sa s vašich životov. Hádam aspoň trošku lepších vďaka nám, farmaceutom.

Prečo už nepotrebujeme heroín proti kašľu ako v 1898?

Po sociálnych sieťach lieta fotka štandky heroínu z roku 1898 a popisom, že vtedy do firma Bayer úplne normálne predávala s odporúčaním ako liek na kašeľ.

Tak sa pozrime, ako to s tým heroínom v roku 1898 bolo.

Účinok na utlmenie kašľa je vlastnosť celej skupiny látok na báze morfínu. Majú účinok proti bolesti a aj vplyv na centrum dýchania/kašľa. Ktorý z uvedených účinkov sa prejaví viac závisí od detailnej štruktúry.

Heroin-3D-balls

Kým morfín má silnejší účinok na bolesť, kodeín vďaka detailom v štruktúre molekuly, má primárne účinok na kašeľ a významne menší na bolesť. Vytvorenie závislosti hrozí rovnako u každého.

Predávkovanie morfínovými prípravkami, teda aj heroínom sa prejavuje práve útlmom dýchacieho centra. Toto centrum v mozgu  autonómne (bez nášho vedomého vplyvu) zabezpečuje dýchanie. Jeho funkčnosť si môže každý vyskúšať. Stačí, keď zadržíte dych, po pár desiatkach sekúnd je vaša osobná vôľa bez šance, váš mozog automaticky zariadi, že sa nadýchnete. (skúšanie je na vlastné nebezpečie)

Vplyvom súvisiacich účinkov na ďalšie centrá mozgu, človek pod vplyvom morfínových prípravkov zaspí. Pri predávkovaní  prípravkami na báze morfínu sa dotyčný udusí, lebo mu mozog nepovie, že by bolo dobré sa nadýchnuť.

Heroín veľmi dobre tlmí kašeľ. Ale v dávke, kde sa prejaví aj ako brutálna návyková látka. Pomer benefitu z utlmenia kašľa a rizika smrti je šialene nevýhodný pre jeho dnešné používanie.

Bayer Heroin bottle

Keďže v 1898 umierali deti na čierny kašeľ a neexistovali žiadne iné bezpečné lieky a nevedelo sa/nechcelo sa vedieť o nebezpečnosti závislosti, tak sa podával. V roku 1898 bolo známych možno 20-50 skutočne účinných chemických látok, použiteľných ako lieky na všetky existujúce choroby. V jednej indikácii bol na výber buď jeden z nich alebo žiadny liek. Preto sa používali aj lieky veľmi nebezpečné.

V roku 1898 neboli k dispozícii také výskumné metódy, aby ste si všimli účinky nejakej látky, ak tie účinky neboli veľkosti slona.  Ani by vás len nenapadlo zaoberať sa nejakým vzťahom štruktúry a účinku chemickej látky. Tých dnešných 5-10 látok na kašeľ by ste v roku 1898 nedokázali objaviť.

Keď som sedel na prednáške z farmakológie, tak náš docent Seginko hovoril, že nám vôbec nezávidí skúšku, ktorú budeme u neho v polovici 90. rokov 20. storočia skladať. Keď on študoval, stačila mu na celú farmakológiu jediná veta: Vzťah štruktúry a účinku je neznámy. A to sa písali 70. roky 20. storočia. Ešte vtedy sme o liekoch vedeli naozaj veľmi málo.

V roku 2019 máme lieky na utlmenie kašľa, ktoré nemajú tak silné vedľajšie účinky, ako hlavný účinok.

Poznáme princíp vzťahu štruktúry molekuly a jej účinku. Poznáme receptorovú teóriu. Máme počítačové modelovanie molekúl na výber potenciálne nádejných liekov.

Máme očkovanie proti čiernemu kašľu, takže táto choroba sa už skoro nevyskytuje. Kašeľ je už len symptóm iného ochorenia, nie samotná vraždiaca choroba. V roku 2019 liečime túto primárnu chorobu a kašeľ riešime, len ak obťažuje.

Máme úplne iné systémy na posudzovanie účinkov liekov, máme úplne iné systémy na zbieranie výskytu vedľajších účinkov. Dnes máme k dispozícii 5-10 chemických látok s overeným účinkom a skontrolovaným účinkom len na kašeľ. Podobne na desiatky chorôb.

Heroín so svojím šialene vražedným profilom už nepotrebujeme. Máme 5-10 bezpečných a účinných prípravkov. Na nevedomosť konca 19. storočia sa preto môžeme oprávnene pozerať z nadhľadu.

No nepohŕdajme našimi predkami len preto, že my toho dnes vieme viac. Lebo aj naši predkovia by iste mali dôvod sa nad nami uškŕňať. Možno by vzali na nás aj bakuľu a uštedrili nám jednu výchovnú. Lebo občas sme napriek možnostiam, vedomostiam a skúsenostiam, ktoré máme, zúfalo hlúpi a nepoučiteľní.

Mucosolvan na poli dezifo-scény pomáha rúcať mýty a legendy

Dezinfo-scénou sa šíria bludy o dvojakej kvalite Mucosolvanu a dvojnásobnú cenu.  Sú to bludy, hovadiny a ako také pomáhajú šíriť osvetu o liekoch.  Tu je jedna z nich

Lieky sú tovar špeciálnych vlastností

Lieky majú niekoľko špeciálnych vlastností. Napríklad dokážu zabiť človeka. Preto sme v modernej spoločnosti vymysleli a občania platia za ten najprísnejší dozor na pohybom liekov na trhu.

Jediná kvalitatívna kategória

Všetky lieky nie len v EU ale na celom svete sú v rovnakej absolútnej kvalite. My nepoznáme žiadnu 2.  či nebodaj 3. triedu, ako pri paradajkách. Poznáme len jednu jedinú a to absolútnu kvalitu.

Okamžite podaná informácia o dávke a obsahu

Liek charakterizujú v neoddeliteľnej jednote dva parametre:

  • účinná látka
  • dávka

Každý liek má povinne bez akejkoľvek diskusie poriadnym písmom označenú aj účinnú látku aj obsah tejto účinnej látky. My v lekárni  nepoznáme niečo, také, že by sme zložito hľadali, koľko liečiva je obsiahnuté v tabletke, v jednom mililitri sirupu.

Lieky nie sú potraviny

Lieky dokážu človeka zabiť už vo verejne a široko dostupnom balení. Preto lieky nie sú potraviny. Nežerieme ich ako lentilky.

Ak máme, my odborníci pochybnosti, že by sa laik vedel priotráviť, okamžite nastavujeme reštrikcie pre dostupnosť – typicky liek je viazaný na recept.

Aby ste mohli začať vyrábať lieky, musíte vynaložiť astronomické náklady na zabezpečenie plnenia požiadaviek na absolútnu kvalitu.

Tak ako je to teda s tým Mucosolvanom?

Po asi 10 sekundovom googlení dôjdete na nasledujúce zistenia:

  • DocMoris.de: ako detský (kindersaft) predávajú 30mg za 2,59€
  • drmax.cz – pre dospelých 30mg za 99Kč – cca 4€
  • magister.sk – pre dospelých 30mg za 6,70€
  • Korunuje to Rakúsko: shop-apotheke.at – modrý ako na Slovensku má 15mg a je za 12,23€

Cena na voľnom trhu

Hore vyššie sme si povedali, že sa jedná o ten istý liek. Možno v inej dávke, ale stále v tej istej kvalite, bez ohľadu na cenu a farbu škatuľky.

Prečo sa tá cena tak líši v závislosti od krajiny predaja?

  1. lieky majú absolútne nulovú takzvanú „cenovú citlivosť“ – kúpiš bez ohľadu na cenu. To je ten dôvod, prečo sú lieky proti smrti podrobované štátnej cenovej regulácii.
  2. máme neregulovaný segment volného predaja, predávame za toľko, za koľko je zákazník ochotný kúpiť. (schválne nepíšem pacient).  Nejde o lieky proti smrti, pacient má na výber rôzne terapie.

Označenie na voľnom trhu

Firma rovnako označuje  ako detský rôzne koncentrácie v balení lieku v rôznych krajinách na jednotnom trhu EU. Toto je jediný problém, ktorý z celej aféry je pravdivý a je potrebné, aby sa ním EMA (Európska registračná autorita pre lieky)  zaoberala.

Otvorený a jednotný trh EU prináša nové výzvy pre registračné autority. Tak je to v každej regulovanej oblasti. Pretože už neregulujeme na jednom izolovanom trhu, ale na veľkom prepojenom trhu.  Ale to je len kozmetická vlastnosť. Pre lieky je absolútne dôležité, ako som spomenul hore vyššie, účinná látka a koncentrácia/dávka.

Naopak,  je plne zabezpečné správne označenie aj názvom účinnej látky a veľkosťou koncentrácie. Všetky informácie o dávkovaní sú pre všetky krajiny a všetky balenia rovnaké. Samozrejme, že rovnaké, veď ide o rovnakú účinnú látku a rovnakých ľudí bez ohľadu na národnosť, farbu pleti či náboženstvo.

Pomocné látky sú povinne indiferentné

V hoaxoch okolo Mucosolvanu sa spomína, že väčšia koncentrácia v „nemeckom“ (30mg/1ml)  zabezpečí, že decko dostane menej hnusného sladkého cukru.

Lieková forma sirup  sa používa z dvoch dôvodov. Jeden je spolupráca pacienta pri užívaní liekov. Deti proste sladké milujú a sú v stave absolútneho telesného diskonfortu počas choroby ochotnejšie prehltnúť sladký liek ako tvrdú tabletku.

Je to klasický prístup – hodnotenie pomeru benefit/riziko. Benefit z toho, že do nešťastného decka s teplotou dostanete liek je významný oproti tomu, že do neho dostanete trochu cukru. Preto sa pri liekoch nezaoberáme pomocnými látkami. Pretože pomáhajú.

Druhým dôvodom, prečo sa používa lieková forma sirup je, že pri koncentrácii cukru 50-60% v tom roztoku nikdy nič nebude rásť. Preto je liek, aj keď je tekutý, aj keď obsahuje vodu, bezpečný dlhý čas a nepokazí sa. Teda nezačnú tam rásť kadejaké plesne či iné hnusnosti. Cukor je prirodzená potravina. Ak by sme chceli dosiahnuť rovnaké vlastnosti, musela by tekutá a sladká lieková forma obsahovať ďalšie chemikálie vo významnom množstve pre vplyv na organizmus.

Na záver

Priatelia, lieky naozaj nie sú potraviny, lieky sú naozaj všade rovnaké a naozaj je dobré sa v lekárni opýtať lekárnika na ďalšie lieky s rovnakou účinnou látkou, ak chcete riešiť cenu.  My sme odborníci a verte mi, pre mňa je dôležitejšie, aby sa ku mne pacient vrátil s dôverou. Vernosť a dôvera pacienta vo svojho osobného lekárnika je súčasťou liečenia. A len vernosť a dôvera nám lekárnikom navyšuje obrat a zisk

Kto sa pýta, aj v lekárni, ten sa dozvie. Nehľadajte odpovede o liekoch u šarlatánov. Pýtajte sa nás lekárnikov.  Z vašich daní sme vyštudovali, tak si nárokujte naše vedomosti.