Mucosolvan na poli dezifo-scény pomáha rúcať mýty a legendy

Dezinfo-scénou sa šíria bludy o dvojakej kvalite Mucosolvanu a dvojnásobnú cenu.  Sú to bludy, hovadiny a ako také pomáhajú šíriť osvetu o liekoch.  Tu je jedna z nich

Lieky sú tovar špeciálnych vlastností

Lieky majú niekoľko špeciálnych vlastností. Napríklad dokážu zabiť človeka. Preto sme v modernej spoločnosti vymysleli a občania platia za ten najprísnejší dozor na pohybom liekov na trhu.

Jediná kvalitatívna kategória

Všetky lieky nie len v EU ale na celom svete sú v rovnakej absolútnej kvalite. My nepoznáme žiadnu 2.  či nebodaj 3. triedu, ako pri paradajkách. Poznáme len jednu jedinú a to absolútnu kvalitu.

Okamžite podaná informácia o dávke a obsahu

Liek charakterizujú v neoddeliteľnej jednote dva parametre:

 • účinná látka
 • dávka

Každý liek má povinne bez akejkoľvek diskusie poriadnym písmom označenú aj účinnú látku aj obsah tejto účinnej látky. My v lekárni  nepoznáme niečo, také, že by sme zložito hľadali, koľko liečiva je obsiahnuté v tabletke, v jednom mililitri sirupu.

Lieky nie sú potraviny

Lieky dokážu človeka zabiť už vo verejne a široko dostupnom balení. Preto lieky nie sú potraviny. Nežerieme ich ako lentilky.

Ak máme, my odborníci pochybnosti, že by sa laik vedel priotráviť, okamžite nastavujeme reštrikcie pre dostupnosť – typicky liek je viazaný na recept.

Aby ste mohli začať vyrábať lieky, musíte vynaložiť astronomické náklady na zabezpečenie plnenia požiadaviek na absolútnu kvalitu.

Tak ako je to teda s tým Mucosolvanom?

Po asi 10 sekundovom googlení dôjdete na nasledujúce zistenia:

 • DocMoris.de: ako detský (kindersaft) predávajú 30mg za 2,59€
 • drmax.cz – pre dospelých 30mg za 99Kč – cca 4€
 • magister.sk – pre dospelých 30mg za 6,70€
 • Korunuje to Rakúsko: shop-apotheke.at – modrý ako na Slovensku má 15mg a je za 12,23€

Cena na voľnom trhu

Hore vyššie sme si povedali, že sa jedná o ten istý liek. Možno v inej dávke, ale stále v tej istej kvalite, bez ohľadu na cenu a farbu škatuľky.

Prečo sa tá cena tak líši v závislosti od krajiny predaja?

 1. lieky majú absolútne nulovú takzvanú „cenovú citlivosť“ – kúpiš bez ohľadu na cenu. To je ten dôvod, prečo sú lieky proti smrti podrobované štátnej cenovej regulácii.
 2. máme neregulovaný segment volného predaja, predávame za toľko, za koľko je zákazník ochotný kúpiť. (schválne nepíšem pacient).  Nejde o lieky proti smrti, pacient má na výber rôzne terapie.

Označenie na voľnom trhu

Firma rovnako označuje  ako detský rôzne koncentrácie v balení lieku v rôznych krajinách na jednotnom trhu EU. Toto je jediný problém, ktorý z celej aféry je pravdivý a je potrebné, aby sa ním EMA (Európska registračná autorita pre lieky)  zaoberala.

Otvorený a jednotný trh EU prináša nové výzvy pre registračné autority. Tak je to v každej regulovanej oblasti. Pretože už neregulujeme na jednom izolovanom trhu, ale na veľkom prepojenom trhu.  Ale to je len kozmetická vlastnosť. Pre lieky je absolútne dôležité, ako som spomenul hore vyššie, účinná látka a koncentrácia/dávka.

Naopak,  je plne zabezpečné správne označenie aj názvom účinnej látky a veľkosťou koncentrácie. Všetky informácie o dávkovaní sú pre všetky krajiny a všetky balenia rovnaké. Samozrejme, že rovnaké, veď ide o rovnakú účinnú látku a rovnakých ľudí bez ohľadu na národnosť, farbu pleti či náboženstvo.

Pomocné látky sú povinne indiferentné

V hoaxoch okolo Mucosolvanu sa spomína, že väčšia koncentrácia v „nemeckom“ (30mg/1ml)  zabezpečí, že decko dostane menej hnusného sladkého cukru.

Lieková forma sirup  sa používa z dvoch dôvodov. Jeden je spolupráca pacienta pri užívaní liekov. Deti proste sladké milujú a sú v stave absolútneho telesného diskonfortu počas choroby ochotnejšie prehltnúť sladký liek ako tvrdú tabletku.

Je to klasický prístup – hodnotenie pomeru benefit/riziko. Benefit z toho, že do nešťastného decka s teplotou dostanete liek je významný oproti tomu, že do neho dostanete trochu cukru. Preto sa pri liekoch nezaoberáme pomocnými látkami. Pretože pomáhajú.

Druhým dôvodom, prečo sa používa lieková forma sirup je, že pri koncentrácii cukru 50-60% v tom roztoku nikdy nič nebude rásť. Preto je liek, aj keď je tekutý, aj keď obsahuje vodu, bezpečný dlhý čas a nepokazí sa. Teda nezačnú tam rásť kadejaké plesne či iné hnusnosti. Cukor je prirodzená potravina. Ak by sme chceli dosiahnuť rovnaké vlastnosti, musela by tekutá a sladká lieková forma obsahovať ďalšie chemikálie vo významnom množstve pre vplyv na organizmus.

Na záver

Priatelia, lieky naozaj nie sú potraviny, lieky sú naozaj všade rovnaké a naozaj je dobré sa v lekárni opýtať lekárnika na ďalšie lieky s rovnakou účinnou látkou, ak chcete riešiť cenu.  My sme odborníci a verte mi, pre mňa je dôležitejšie, aby sa ku mne pacient vrátil s dôverou. Vernosť a dôvera pacienta vo svojho osobného lekárnika je súčasťou liečenia. A len vernosť a dôvera nám lekárnikom navyšuje obrat a zisk

Kto sa pýta, aj v lekárni, ten sa dozvie. Nehľadajte odpovede o liekoch u šarlatánov. Pýtajte sa nás lekárnikov.  Z vašich daní sme vyštudovali, tak si nárokujte naše vedomosti.

 

Záhada cenotvorby liekov – prečo sú lieky na recept lacnejšie ako predávané bez receptu

Kdesi-kamsi zaznela otázka: Vie mi niekto vysvetliť hlupu slovenskú cenotvorbu:
Napr. Voltaren rapid 50mg 10tbl. 3,20 EUR , Voltaren rapid 25mg 10tbl. 6,40 EUR.
Tažko sa to vysvetľuje slovakom.
Resp. liek ma na slovensku nižšiu hodnotu ako OTC liek.

Toto by platilo v normálnom kapitalizme bez regulácii:

A: Základná poučka kapitalizmu – cena pre konečného spotrebiteľa je len a len číslo. Nemá žiadnu väzbu na náklady (maximálne nepriamu, odporúča sa aby bola vyššia ako náklady) a už vôbec nemá žiadnu väzdu na veľkosť, farbu, kvalitu obalového materiálu.

B: Predávam tak draho ako sa len dá a tak dlho ako to len pôjde.

Nuž a poďme teraz k tím dvom tovarom – 50mg a 25mg diclofenak.

Schválne som použil pojem tovar a nie liek, lebo sa budeme baviť o cenových aspektoch liekov a teda o „tovarovej“ forme lieku. Veď to poznáte – fotón je aj častica aj vlna a podľa toho, aký jav potrebujete vysvetliť, tak ho vyhlásite buď za časticu -kvantové javy alebo za vlnu – doplerov jav. Podobne ak lieky – ak sa bavíme o cene – je to tovar. Ak sa bavíme o liečení, je to účinná látka+dávka.

Odpoveď na otázku vychádza z právneho rámce na Slovensku:

Lieky uhrádzané zo zdravotného poistenia a predpísané na recept podliehajú povinne nejakej forme regulácie. Opakujem, uhrádzané zo zdravotného poistenia a predpisované na recept – musia byť splnené obe podmienky zároveň.

Všetko ostatné je tovar na voľnom trhu.

O viazanosti na recept rozhoduje aj dávka

Kritériá, či má nejaký liek byť viazaný na recept sú minimálne tri – úzky terapeutický index + riziko otravy, rozpoznateľnosť diagnózy laikom a ešte čosi.  Bolo to dávno, čo ma to ušili na fakulte a nie sú pre tovarovú podstatu lieku zásadné.

Dôležité je to „úzky terapeutický index+riziká otravy“. To znamená, že je veľmi malý rozdiel medzi dávkou účinnou a dávkou smrteľnou.  Keď si sami nastavíte dávkovanie, poľahky sa môžete predávkovať do bezvedomia až k smrti,  bez toho, aby vám váš nápad vziať si 2-3 tabletky naraz prišiel ako debilný.

V závislosti na celkovej dávke (množstvo účinnej látky v jednej tablete krát počet tabliet v balení), ktorá sa dostane pacientovi do ruky, sa niektoré lieky dostávajú za hranicu, kedy by ešte mohli byť predmetom voľného predaja bez receptu.

V prípade diclofenaku – účinnej látky v prípravku Voltaren tbl, vyššie dávky spôsobujú významne sa prejavujúce vedľajšie účinky.

To by sme mali jednu podmienku – viazanosť na recept.

Cena solidarity pod kontrolou

Pre objasnenie druhej podmienky – úhrady z poistenia  – si musíme poriadne uvedomiť, o čo v zdravotnom poistení ide.

Zdravotné poistenie je založené na solidárnom princípe  – zdraví platia odvody a chorí čerpajú.  Občania sú si navzájom solidárny – neriešime prečo ako  a na čo a s kým prišiel občan ku chorobe.  Proste z poistenia sa to uhradí.  A zdraví neriešia koľko si niekedy vyčerpajú – proste sme si navzájom solidárny. 

Keďže prostriedky zdravotného poistenia sú v akejsi spoločnej kase, je dôležité, aby sa míňali hospodárne. V prípade liekov sme dlhým pozorovaním a pokusmi za ostatných 200-250 rokov zistili, že štát musí regulovať koncové ceny liekov, aby sa solidárny systém nezrútil.  Preto sú aj na Slovensku lieky, ktoré sú uhrádzané zo solidárneho balíka zdravotného poistenia regulované formou maximálnej ceny. 

Sumarizácia: Aby aj moje deti, inžinier a zememerač pochopili:

Štát reguluje ceny toho, čo sa platí zo solidráneho balíka – teda to, čo za vás zaplatili formou odvodov a daní vaši spoluobčania. A to, čo si platíte z vlastného vrecka, do toho štátne nevstupuje, tak ako štát nereguluje ceny chleba ani ceny áut ani ceny košele, čo máte na sebe.

Úplne jednoducho  – kapitalizmus vole. ☠️

Nepriamo, vďaka neviditeľnej ruke trhu,  tak vzniká logická situácia, kedy si pacient v pohode zakúpi voľne dostupné a cenovo neregulované 7-10 tabliet napríklad liekov na alergiu, ale ak potrebuje taký liek užívať pravidelne celú sezónu, peňaženka ho dotlačí, aby si zašiel k lekárovi pre recept na celú sezónu – 100 tbl balenie.

Analogicky aj v prípade nášho Voltarenu (diclofenaku) – pár tabliet na akútnu bolesť si môžete kúpiť kedykoľvek, no za neregulovanú cenu.  Ak by ste chceli užívať diclofenac dlhodobo, keď už nie mozog, tak peňaženka vás dotlačí, aby ste za lekárom zašli a poradili sa o poriadnej liečbe.

Veru je to tak, darmo budeme rozprávať, že to škodí vašej pečeni a obličkám, že môžete vykrvácať z vredov. Až keď vás začne omínať peňaženka, začnete používať mozog. Je to divné ale je to tak.

 

Rukoväť pacienta: Pán doktor je mi fajn, dajte mi ďalšiu dávku

V súvislosti s prechodom Slovenska pri predpisovaní liekov na elektronické recepty, vzniká mnoho nedorozumení. Tento seriál Rukoväť pacienta, si kladie za cieľ šíriť osvetu.

Ako nemusíte už chodiť k lekárovi pre recept

Ups! Veľké upozornenie – dnešný diel platí pre pacientov, ktorí majú stabilný zdravotný stav.  Opakujem: stabilný zdravotný stav. 

Iste ste sa stretli s povzdychom, že musíte stále užívať nejaký liek. Najčastejšie v populácii sú to lieky na potlačenie vysokého krvného tlaku.  Jedna moja kolegyňa, keď pri prednáške vyhlasuje prestávku, tak ju vyhlasuje slovami: Prestávka na kávu a lieky proti smrti.

Je to tak – dlhodobo užívané lieky sú lieky proti smrti. S vysokým tlakom sa dožijete 10-15 rokov. S optimálnym 30-50 rokov. A hlavne bez komplikácii na cievach, obličkách, mozgu a tak podobne.

Medzi nami sa pohybujú desiatky až stovky tisíc ľudí, ktorí si ráno zobnú jednu viacfarebnú a fungujú bez akýchkoľvek ťažkostí.

A pre týchto, opakujem so stabilizovaným zdravotnýcm stavom je určené predpisovanie liekov na 12 mesiacov.

V zásade máte dve možnosti:

Opakovací recept na 12 mesiacov

Môžete pri osobnej návšteve požiadať vášho lekára, aby vám vystavil takzvaný opakovací recept.  Takýto opakovací recept sa vystavuje jedine ako elektronický a  s nasledovnými parametrami:

 • názov lieku a veľkosť balenia
 • dávkovanie na deň
 • počet balení pri jednom výdaji ( v kombinácii s veľkosťou balenia maximálne na 3 mesiace)
 • počet opakovaní výdaja. (od 2-12, alebo aj inak)
 • platnosť (na 12 alebo menej mesiacov)

Vy máte slobodnú voľbu pre každý jeden  výber lieku v akejkoľvek lekárni. Prvú várku liekov si môžete vybrať v jednej lekárni, druhú várku po uplynutí  opakovacej periódy v inej lekárni. eRecepty sú uložené kdesi vo vládnych dátových oblakoch a ktorákoľvek lekáreň si vie pre akýkoľvek recept siahnuť.

Rovnako ani lekár nesmie odporúčať pacientovi, v ktorej lekárni si má vybrať lieky.

Platí absolútna slobodná voľba lekárne. Samozrejme, byť verný tej svojej milej lekárničke, čo na vás vždy lascívne žmurkne je iste užitočné.  A nie len pre pošteklenie libida.

A tiež platí, že lekárnika neuprosíte, aby vám lieky vydal všetky naraz pri jednom výdaji. Ono to postupné vydávanie má svoje odborné opodstatnenia.

Takže, opakovací eRecetp je jedna možnosť.  A čo tá spomínaná druhá možnosť, ako nemusieť pre recept do ordinácie?

Priateľ eRecept na telefóne

Druhou možnosťou, ako nemusieť chodiť do ordinácie pre lieky pri stabilnom zdravotnom stave je po telefóne požiadať svojho obvodného lekára, aby vám vystavil klasický eRecept na lieky na maximálne 3 mesiace. 

Takže:

 1. stojíte pred lekárňou,
 2. zavoláte lekárovi,
 3. lekár  vystaví eRecept a odošle ho do dátových oblakov
 4. vojdete do lekárne po ukončení telefonátov
 5. podáte lekárnikovi kartičku poistenca so slovami „Mám vystavené eRecepty.“
 6. Lekárnik ťuká do klávesnice, vytiahne z útrob štátnych zabezpečených dátových oblakov vaše eRecepty a lieky vám vydá.
 7. Hotovo koniec. Bez papiera a bez oprskania v čakárni lekára.

Áno, lekár vám môže dnes podľa zákona predpísať lieky až na 12 mesiacov (§120 odsek 1) g) ), ale lekárnik nesmie pri jednom výdaji vydať viac ako na 3 mesiace.  Preto spomínam v článku práve tie 3 mesiace.

§121 odsek 9) Držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti je povinný na základe lekárskeho predpisu vydať humánny liek najviac v takom počte balení, ktorý neprekračuje počet balení, ktorý je potrebný na liečbu pacienta v trvaní troch mesiacov.

362/2011 Z.z. – Zákon o liekoch a zdravotníckych po… – SLOV-LEX

Tieto disproporcie ako člen zdravotníckeho tímu SaS sledujem.

Ministerstvo zdravotníctva by malo spoločne s hlavným odborníkom na všeobecné lekárstvo byť schopné zdôvodniť odbornú opodstatnenosť takto nastavených obmedzení.  Osobne mám istú teóriu, ako disproporcia vznikla, ale bolo by to nelichotivé pre právnikov MZ.

Keď sme pri tých lehotách a platnostiach, je tu ešte jedna šikovná vecička. Všeobecný lekár môže až 12 mesiacov predpisovať lieky na odporúčenie odborného lekára.  A zas platí, že takáto lehota bez návštevy odborného lekára, ktorý sa o vás stará, je dobré len a práve pri stabilnom zdravotnom stave.

To konečné rozhodnutie je samozrejme na pacientovi, ale počúvať svojho lekára a riadiť sa jeho radami má zmysel. Ak mám odporúča častejšie návštevy a častejšie kontroly vášho zdravotného stavu ako až za 12 mesiacov, treba ho počúvnuť. Máte predsa k nemu a jeho odborným vedomostiam dôveru. Veď inak by ste k nemu nechodili, že.

Zhrnutie:

Ak mám  stabilný zdravotný stav, po poučení od svojho lekára ako by sa mohol prejavovať nestabilný zdravotný stav,  nemusím až 12 mesiacov chodiť do ambulancie pre recept na lieky.

Lekár mi môže pri stabilnom zdravotnom stave vystaviť opakovací recept na  lieky až na 12 mesiacov a pacient si ich môže postupne (maximálne na 3 mesiace) vyzdvihovať.  Alebo môžem požiadať o vystavenie bežného eReceptu na lieky v celkovom množstve na 3 mesiace po telefóne.